Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie: prvé (inovované)
Bratislava : Expol pedagogika, 2017
95 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-8091-427-1 (brožováno) ISBN !978-890-8091-427-1 (chyb.)
Obsahuje rejstřík
Na obálce: učebnica
001636364
OBSAH // LÁTKY A ICH VLASTNOSTI // Pozorovanie vlastností látok // 1.1 Predmet skúmania a význam chémie 7 // 1.2 Chémia v kuchyni 8 // 1.3 Z kuchyne do laboratória 10 // 1.4 Učíme sa pracovať v laboratóriu 13 // Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 16 // Chemicky čisté látky a zmesi // 2.1 Zloženie látok 18 // 2.2 Zmesi 20 // 2.3 Roztoky 22 // 2.4 Vyjadrovanie zloženia roztokov. Hmotnostný zlomok 24 // 2.5 Hmotnostný zlomok v riešených úlohách 27 // 2.6 Oddeľovanie zložiek zo zmesí 30 // 2.7 Oddeľovanie zložiek zo zmesi v praxi 32 // Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 34 // Voda // 3.1 Význam vody 36 // 3.2 Druhy vôd 37 // 3.3 Čistenie vôd 41 // Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 43 // Vzduch // 4.1 Čo je vzduch. Význam vzduchu 45 // 4.2 Znečistenie vzduchu 46 // Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 48 // Zopakujeme si // 50 // PREMENY LÁTOK // Čo sú chemické reakcie // 5.1 Fyzikálne deje 53 // 5.2 Chemické deje 54 // 5.3 Skúmame fyzikálne deje 55 // 5.4 Skúmame fyzikálne a chemické deje 56 // 5.5 Skúmame chemické deje 59 // 5.6 Zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách 62 // 5.7 Chemické zlučovanie 64 // 5.8 Chemický rozklad 66 // Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 68 // Energetické zmeny pri chemických reakciách // 6.1 Horenie ako chemická reakcia 70 // 6.2 Požiar a jeho hasenie 73 // 6.3 Exotermické a endotermické reakcie 76 // Riešime úlohy,
bádame a hľadáme súvislosti 78 // Rýchlosť chemických reakcií a jej ovplyvňovanie // 7.1 Skúmanie rýchlosti chemických reakcií 80 // 7.2 Pomalé a rýchle reakcie v bežnom živote 81 // 7.3 Priebeh chemických reakcií 83 // 7.4 Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 84 // 7.5 Ovplyvňovanie rýchlosti chemických reakcií v praxi 88 // Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 90 // Zopakujeme si 92 // Príloha // Register 94 // Laboratórne pomôcky 96

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC