Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
1 online zdroj (asi 180 stran) : ilustrace (převážně barevné), portréty
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6896-0 (1. díl ; online ; pdf) ISBN !978-80-247-3270-1 (chyb.)
Sestra
Obsahuje bibliografii a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001636386
1 Úvod do psychologie // 1.1 Předmět psychologie // 1.2 Směry psychologie // 1.3 Psychologické disciplíny // 1.4 Metodologie psychologického výzkumu // 2 Psychické jevy // 2.1 Psychické procesy // 2.1.1 Procesy poznávací (kognitivní) // 2.1.2 Procesy paměti // 2.1.3 Procesy motivační // 2.2 Psychické stavy // 2.2.1 Stavy pozornosti // 2.2.2 Citové psychické stavy (nálady) // 2.3 Psychické předpoklady // (specifické získané dispozice) // 2.3.1 Vědomosti // 2.3.2 Dovednosti // 2.3.3 Návyky // 2.3.4 Zájmy // 2.3.5 Postoje // 2.4 Psychické vlastnosti // 2.4.1 Schopnosti // 2.4.2 Rysy osobnosti // 2.4.3 Temperament // 2.4.4 Charakter // 3 Vývojová psychologie // 3.1 Předmět // 3.2 Činitelé vývoje // 3.3 Vývojové teorie // 3.4 Prenatální období // 3.4.1 Rizikové a patologické těhotenství // 3.5 Perinatální období 65 // 3.5.1 Rizikový a patologický porod 67 // 3.6 Novorozenecké období (neonatální) 67 // 3.6.1 Somatický vývoj 68 // 3.6.2 Kognitivní vývoj 68 // 3.6.3 Socializace 69 // 3.6.4 Patologický vývoj 70 // 3.7 Kojenecké období 72 // 3.7.1 Somatický vývoj 72 // 3.7.2 Kognitivní vývoj a řeč 75 // 3.7.3 Socializace 78 // 3.7.4 Strava 79 // 3.7.5 Patologický vývoj 79 // 3.8 Období batolete 80 // 3.8.1 Somatický vývoj 80 // 3.8.2 Kognitivní vývoj a řeč 81 // 3.8.3 Socializace 84 // 3.8.4 Strava 85 // 3.9 Předškolní období 86 // 3.9.1 Somatický vývoj 86 // 3.9.2 Kognitivní vývoj a řeč 86 // 3.9.3 Socializace 89 // 3.9.4 Vliv předškolního zařízení na rozvoj dětí 91 // 3.10 Školní věk 92 // 3.10.1 Somatický vývoj 92 // 3.10.2 Kognitivní vývoj 93 // 3.10.3 Socializace 95 // 3.10.4 Školní zralost a školní připravenost 97 // 3.11 Období dospívání 99 // 3.11.1 Pubescence 99 // 3.11.2 Adolescence 103 // 3.12 Dospělost 105 // 3.12.1 Období mladé dospělosti 106 // 3.12.2 Období střední dospělosti 109 //
3.12.3 Období starší dospělosti 110 // 3.13 Stáří 114 // 3.13.1 Období raného stáří 115 // 3.13.2 Období vlastního (pravého) stáří 117 // 3.13.3 Dlouhověkost 119 // 3.14 Smrt a umírání 120 // 4 Základy pedagogiky 124 // 4.1 Pojem pedagogika 124 // 4.2 Předmět pedagogiky 125 // 4.3 Významní pedagogové 125 // 4.4 Výchovné metody 129 // 4.5 Didaktické zásady 131 // 4.6 Zdravotník v roli pedagoga 132 // 5 Základy sociální psychologie 134 // 5.1 Pojem 134 // 5.2 Socializace osobnosti 135 // 5.3 Sociální učení 136 // 5.4 Sociální interakce 137 // 5.5 Sociální skupiny 138 // 5.6 Rodina I41 // 5.7 Sociální chování 143 // 6 Poruchy socializace 145 // 6.1 Šikana 145 // 6.2 Mobbing I53 // 6.3 Bossing I55 // Literatura 157 // Rejstřík 160

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC