Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:68x 
EB
EB
ONLINE
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
1 online zdroj (324 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7349-0 (2. díl ; online ; pdf) ISBN !978-80-247-3185-8 (chyb.)
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografe, bibliografické odkazy a rejstřík
Moderní, přehledná učebnice pečovatelství pro žáky středních sociálních škol oboru sociální péče - pečovatelská činnost, zpracovaná podle témat probíraných v předmětu pečovatelství. Žáci zde najdou nejen teoretické informace a návody k praktickým postupům, ale také cvičení rozvíjející schopnost samostudia a podporující žákovu kreativitu a kritické myšlení. Publikace je vhodnou učební pomůckou i pro pracovníky, kteří se chtějí pečovatelské činnosti věnovat a chybí jim informace o jednotlivých postupech v péči o klienta v zařízeních sociální péče nebo v domácím prostředí..
Popsáno podle tištěné verze
001636389
2. DÍL :   1 APLIKACE TEPLA A CHLADU ...13 // 1.1 Aplikace tepla ...13 // 1.1.1 Působení tepla ...13 // 1.1.2 Kontraindikace aplikace tepla ...13 // 1.1.3 Vlastní aplikace tepla ...15 // 1.2 Aplikace chladu ...18 // 1.2.1 Vlastní aplikace chladu ...19 // 1.3 Obklady a zábaly ...20 // 1.3.1 Obklady ...20 // 1.3.2 Zábaly ...23 // 1.4 Samostudium ...24 // Kontrolní otázky, cvičení ...24 // 2 EDUKAČNÍ ČINNOSTÍ PEČOVATELE ...25 // 2.1 Cíle edukace klienta ...26 // 2.2 Podmínky efektivní edukace ...26 // 2.3 Obecné zásady efektivní edukace ...27 // 2.4 Specifické zásady efektivní edukace ...28 // 2.5 Faktory, které ovlivňují schopnost učit se ...29 // 2.6 Metody edukace ...30 // 2.6.1 Metody slovní ...31 // 2.6.2 Metody názorné a demonstrační ...31 // 2.6.3 Praktické metody ...32 // 2.7 Samostudium ...32 // Kontrolní otázky, cvičení ...33 // 3 DUŠEVNÍ HYGIENA PEČOVATELE ...35 // 3.1 Zátěž pečovatele ...35 // 3.2 Stres v práci pečovatele ...36 // 3.2.1 Stresory ...37 // 3.2.2 Fáze stresových reakcí ...38 // 3.3 Syndrom vyhoření = syndrom burn out ...39 // 3.3.1 Charakteristika syndromu vyhoření ...39 // 3.3.2 Projevy vyhoření ...40 // 3.4 Zvládání stresu ...42 // 3.4.1 Zvládaní profesního stresu ...43 // 3.4.2 Aktivní přístup k životu ...44 // 3.4.3 Relaxace ...45 // 3.4.4 Autogenní trénink ...48 // 3.5 Samostudium ...48 // Kontrolní otázky, cvičení ...48 // 4 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ...50 // 4.1 Význam ošetřovatelské dokumentace ...50 // 4.2 Složky ošetřovatelské dokumentace ...51 // 4.2.1 Ošetřovatelský záznam ...51 // 4.2.2 Plán ošetřovatelské péče ...57 // 4.2.3 Výstupní ošetřovatelský záznam ...57 // 4.3 Zásady správné dokumentace ...57 // 4.3.1 Chyby v dokumentaci ...64 // 4.4 Zdroje informací o klientovi ...64 // 4.5 Samostudium ...65 // Kontrolní otázky, cvičení ...65 //
5 VEDENÍ A POMOC V DOMÁCNOSTI ...66 // 5.1 Zanedbaná domácnost ...66 // 5.2 Vlastní úklid ...67 // 5.2.1 Údržba kuchyně ...67 // 5.2.2 Údržba sociálního zařízení a WC ...69 // 5.2.3 Údržba podlahových ploch ...71 // 5.2.4 Úklid nábytku a zařízení bytu ...71 // 5.2.5 Uložení dezinfekčních a mycích prostředků // v domácnosti ...72 // 5.3 Nákupy ...73 // 5.3.1 Povinnosti pečovatele při nakupování ...73 // 5.3.2 Povinnosti pečovatele při manipulaci // s potravinami ...73 // 5.4 Samostudium ...74 // Kontrolní otázky, cvičení ...74 // 6 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI V DOMÁCNOSTI KLIENTA ...76 // 6.1 Úvod do první pomoci ...76 // 6.1.1 Vyšetření postiženého ...76 // 6.1.2 Zajištění další pomoci ...77 // 6.2 Zajištění dýchacích cest ...78 // 6.2.1 Kontrola dýchání ...78 // 6.2.2 Dýchání z plic do plic ...80 // 6.3 Zástava krevního oběhu ...80 // 6.4 Péče o klienta v bezvědomí a poruchy vědomí ...82 // 6.5 Krvácení ...85 // 6.5.1 Dělení krvácení ...85 // 6.5.2 Způsoby stavění krvácení ...86 // 6.6 Náhlé stavy u diabetes mellitus ...88 // 6.6.1 Hypoglykemické kóma ...88 // 6.6.2 Hyperglykemické kóma ...89 // 6.7 Samostudium ...89 // Kontrolní otázky, cvičení ...89 // 7 KOMUNITNÍ PÉČE ...91 // 7.1 Komunita a komunitní péče ...91 // 7.1.1 Faktory ovlivňující rozšíření komunitní péče ...92 // 7.2 Komunitní služby ...93 // 7.2.1 Vybrané sociální služby v rámci komunitní péče . . 93 // 7.2.2 Alternativní formy péče ...95 // 7.3 Samostudium ...96 // Kontrolní otázky, cvičení ...96 //
8 PSYCHOSOCIÁLNÍ AKTIVIZACE KLIENTA ...98 // 8.1 Cíle aktivizace ...99 // 8.2 Faktory ovlivňující možnosti aktivizace ...99 // 8.3 Požadavky, které klademe na aktivity ...100 // 8.4 Druhy činností ...101 // 8.4.1 Aktivizace mentálních schopností ...101 // 8.4.2 Činnosti podporující fyzické schopnosti ...105 // 8.4.3 Činnosti podporující senzorické schopnosti ...111 // 8.5 Samostudium ...113 // Kontrolní otázky, cvičení ...113 // 9 PÉČE O KLIENTA S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ...116 // 9.1 Charakteristika mentálního postižení ...116 // 9.2 Dělení mentální retardace ...117 // 9.2.1 Lehká mentální retardace: IQ 50-69 ...117 // 9.2.2 Středně těžká mentální retardace: IQ 35-49 ...117 // 9.2.3 Těžká mentální retardace: IQ 20-34 ...118 // 9.2.4 Hluboká mentální retardace: IQ je nižší než 20 118 // 9.2.5 Downův syndrom ...120 // 9.3 Psychologické zvláštnosti jedinců s mentální retardací . . 121 // 9.4 Organizace pomáhající osobám // s mentálním postižením ...121 // 9.5 Ošetřovatelská péče ...123 // 9.5.1 Péče o dítě ...123 // 9.5.2 Péče o dospělého klienta ...127 // 9.6 Samostudium ...128 // Kontrolní otázky, cvičení ...128 // 10 PÉČE O KLIENTA SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM ...130 // 10.1 Charakteristika zrakového postižení ...130 // 10.2 Organizace pomáhající osobám // se zrakovým postižením ...131 // 10.3 Odborná práce s osobami se zrakovým postižením ...133 // 10.3.1 Kompenzační pomůcky pro klienty // s postižením zraku ...134 // 10.3.2 Nácvik prostorové orientace // a samostatného pohybu (POSP) ...135 // 10.4 Pomoc pečovatele ...138 // 10.4.1 Faktory ovlivňující spolupráci // pečovatele a klienta ...138 // 10.4.2 Vlastní péče ...138 // 10.5 Zásady kontaktu pečovatele s nevidomým klientem . ...139 // 10.6 Desatero rad pro kontakt // s klientem, kterého vede pes ...140 // 10.7 Samostudium ...141 // Kontrolní otázky, cvičení ...141 //
11 PÉČE O KLIENTA S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM ...143 // 11.1 Příčiny tělesného omezení ...144 // 11.2 Ošetřování klienta s roztroušenou sklerózou (RS) ...145 // 11.2.1 Charakteristika onemocnění ...145 // 11.2.2 Cvičení a fyzioterapie ...147 // 11.2.3 Ošetřovatelská péče ...148 // 11.2.4 Organizace pomáhající osobám s RS ...151 // 11.2.5 Samostudium ...152 // Kontrolní otázky, cvičení ...152 // 11.3 Péče o klienta s Parkinsonovou chorobou ...154 // 11.3.1 Charakteristika nemoci ...154 // 11.3.2 Ošetřovatelská péče ...156 // 11.3.3 Organizace pomáhající osobám // s Parkinsonovou chorobou ...168 // 11.3.4 Samostudium ...168 // Kontrolní otázky, cvičení ...168 // 11.4 Péče o klienta s cévní mozkovou příhodou (CMP) ...169 // 11.4.1 Charakteristika nemoci ...170 // 11.4.2 Fyzioterapie nemocných ...173 // 11.4.3 Ošetřovatelská péče ...181 // 11.4.4 Organizace pomáhající osobám s CMP ...186 // 11.4.5 Samostudium ...187 // Kontrolní otázky, cvičení ...187 // 11.5 Péče o klienta s míšním poraněním ...187 // 11.5.1 Charakteristika poranění ...188 // 11.5.2 Psychologická problematika osob // s míšním poraněním ...189 // 11.5.3 Ošetřovatelská péče ...190 // 11.5.4 Organizace pomáhající osobám po úraze míchy . . 194 // 11.5.5 Samostudium ...194 // Kontrolní otázky, cvičení ...194 // 11.6 Kompenzační pomůcky ...195 // 11.6.1 Význam kompenzačních pomůcek ...196 // 11.6.2 Výběr vhodných pomůcek ...196 // 11.6.3 Dělení pomůcek ...197 // 11.6.4 Používání pomůcek ...198 // 11.7 Úpravy bytu klienta ...204 // 11.7.1 Překonávání schodů ...204 // 11.7.2 Úprava ložnice a lůžka ...204 // 11.7.3 Obývací pokoj ...205 // 11.7.4 Podlahové krytiny ...205 // 11.7.5 Dveře ...206 // 11.7.6 Kuchyně ...206 // 11.7.7 Koupelna a WC ...207 // 11.7.8 Samostudium ...207 // Kontrolní otázky, cvičení ...207 //
12 PÉČE O KLIENTA S DUŠEVNÍ PORUCHOU ...211 // 12.1 Etiologie duševních poruch ...211 // 12.2 Symptomy duševních poruch ...212 // 12.2.1 Poruchy vnímání ...212 // 12.2.2 Poruchy emocí ...213 // 12.2.3 Poruchy pozornosti ...213 // 12.2.4 Poruchy myslení ...214 // 12.2.5 Poruchy paměti ...214 // 12.2.6 Poruchy intelektu ...214 // 12.2.7 Poruchy vůle ...215 // 12.2.8 Poruchy pudů ...215 // 12.2.9 Poruchy osobnosti ...215 // 12.3 Péče o klienta se schizofrenií ...216 // 12.3.1 Charakteristika psychóz a schizofrenie ...216 // 12.3.2 Príznaky poruchy ...216 // 12.3.3 Léčení schizofrenie ...217 // 12.3.4 Ošetřovatelská péče ...219 // 12.4 Komunitní péče o duševně nemocné ...223 // 12.4.1 Fokus ...224 // 12.4.2 BONA, o.p.s ...225 // 12.5 Samostudium ...225 // Kontrolní otázky, cvičení ...226 // 13 PÉČE O KLIENTA S DIABETES MELLITUS ...228 // 13.1 Charakteristika onemocnění ...228 // 13.2 Rozdíl mezi DM 1. typu a DM 2. typu ...230 // 13.3 Léčba diabetů ...230 // 13.4 Komplikace diabetů ...233 // 13.5 Ošetřovatelská péče o diabetika s chronickými komplikacemi ...235 // 13.5.1 Psychologická problematika diabetů ...235 // 13.5.2 Ošetřovatelská péče ...236 // 13.6 Samostudium ...245 // Kontrolní otázky, cvičení ...245 // 14 PÉČE O KLIENTA S PORUCHAMI PAMĚTI ... ...247 // 14.1 Základní terminologie ...247 // 14.2 Specifické faktory stáří ...249 // 14.3 Vybrané problémy stáří ...250 // 14.3.1 Pohyb a cvičení ...250 // 14.3.2 Pády u seniorů ...251 // 14.3.3 Inkontinence moči a stolice, zácpa ...254 // 14.3.4 Výživa seniorů ...257 // 14.4 Péče o klienta s Alzheimerovou chorobou (ACH) ...258 // 14.4.1 Charakteristika onemocněni ...258 // 14.4.2 Ošetřovatelská péče ...260 // 14.4.3 Zásady přístupu ke klientům s demencí ...267 // 14.5 Samostudium ...268 // Kontrolní otázky, cvičení ...268 //
15 PÉČE O KLIENTA S ONKOLOGICKÝMI NEMOCEMI ...270 // 15.1 Charakteristika nádorů ...270 // 15.2 Rizikové faktory podílející se na vzniku nádorů ...272 // 15.3 Příznaky nádorových onemocnění ...272 // 15.4 Léčení nádorových nemocí a nežádoucí účinky léčby . . . 273 // 15.4.1 Léčba nádorů podle účelu a cíle ...273 // 15.4.2 Způsoby léčby ...274 // 15.5 Psychologická problematika // nádorových onemocnění ...276 // 15.5.1 Reakce pacienta na sdělení diagnózy ...277 // 15.5.2 Zásady kontaktu s klientem ...278 // 15.6 Ošetřovatelská péče ...279 // 15.6.1 Péče o bolest a tělesný komfort ...280 // 15.6.2 Péče o nežádoucí účinky při ozařování hlavy // a krku, příjem stravy a tekutin ...281 // 15.6.3 Péče o nežádoucí účinky při ozařování // dutiny břišní ...287 // 15.6.4 Péče o hygienu, zvláštní péče // o ozařovanou kůži ...288 // 15.6.5 Prevence infekčních onemocnění ...290 // 15.6.6 Péče o odpočinek, spánek, // trávení volného času ...291 // 15.7 Samostudium ...292 // Kontrolní otázky, cvičení ...292 // 16 PÉČE O KLIENTA V TERMINÁLNÍM STADIU NEMOCI ...296 // 16.1 Paliativní péče ...296 // 16.1.1 Předpoklady pro poskytování domácí // paliativní péče ...297 // 16.1.2 Nejčastější příznaky konečného stadia nemoci. . . 297 // 16.2 Ošetřovatelská péče ...298 // 16.2.1 Péče o biologické potřeby ...298 // 16.2.2 Péče o vyšší potřeby ...300 // 16.3 Fáze umírání a smrti ...301 // 16.4 Péče o mrtvé tělo ...302 // 16.5 Samostudium ...304 // Kontrolní otázky, cvičení ...304 // Rejstřík ...306 // Literatura ...308

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC