Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
1 online zdroj (368 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7022-2 (online ; pdf) ISBN !978-80-247-3169-8 (chyb.)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
První učebnice klinické farmacie u nás je primárně určena pro pregraduální vzdělávání v oboru klinická farmacie, nezbytná je ale i pro předatestační a postgraduální přípravu. Je účelně zpracovaná, prakticky orientovaná, tvoří základní zdroj informací pro práci klinických farmaceutů na lůžkových odděleních, ambulancích i při poskytování klinicky-orientované farmaceutické péče v lékárnách. Díky své přehlednosti může být využita i dalšími zdravotnickými pracovníky v racionální farmakoterapii..
001636390
SVAZEK 1 :   Předmluva 23 // OBECNÁ ČÁST 25 // 1 Klinická farmacie jako multidisciplinární obor (Daniela Fialová) 27 // 1.1 Obor klinická farmacie 27 // 1.2 Vývoj klinické farmacie 27 // 1.3 Stručná historie oboru v ČR 28 // 1.4 Odborná příprava v oboru klinická farmacie 29 // 1.5 Uplatnění specialistů v oboru klinická farmacie 30 // 2 Role farmaceuta v bezpečnosti léčby (Jiří Vlček, Daniela Fialová) 33 // 2.1 Role lékárníka v bezpečnosti farmakoterapie 33 // 2.2 Role klinického farmaceuta v bezpečnosti léčby 34 // 3 Farmakoepidemiologie rizik farmakoterapie (Jiří Vlček) 37 // 3.1 Problémy spojené s užíváním léčiv - terminologie, klasifikace 37 // 3.2 Nežádoucí polékové reakce 37 // 3.3 Léková pochybení 49 // // 3.4 Kultura bezpečnosti farmakoterapie 52 // 3.5 Algoritmy k identifikaci, hodnocení a eliminaci rizik farmakoterapie .. 53 // 4 Základy aplikované farmakokinetiky (Jiří Vlček) 57 // 4.1 Úvod 57 // 4.2 Základní parametry aplikované farmakokinetiky 58 // 4.3 Clearance 60 // 4.4 Distribuční objem 63 // 4.5 Biologická dostupnost 65 // 4.6 Hodnoty plazmatických koncentrací léčiva 66 // SPECIÁLNÍ ČÁST 71 // 5 Kardiovaskulární onemocnění (Kamil Rudolf, Karel Macek) 73 // 5.1 Arteriální hypertenze 73 // // 5.2 Hyperlipidémie (František Kulič) 93 // 5.3 Ateroskleróza (František Kulič) 108 // 5.4 Ischemická choroba srdeční (Karel Macek, Kamil Rudolf) 117 // 5.5 Ischemická choroba dolních končetin (František Kulič) 133 // // 5.6 Tromboembolická nemoc (František Kulič) 140 // 5.7 Srdeční selhávání (Kamil Rudolf, Karel Macek) 154 // 5.8 Srdeční arytmie (Kamil Rudolf, Karel Macek) 172 // 6 Endokrinologická a metabolická onemocnení 187 // 6.1 Diabetes mellitus (Ivan Tilšer) 187 // 6.2 Tyreopatie (František Kulič) 210 // 6.3 Obezita (František Kulič) 220 //
7 Neurologická onemocnění 229 // 7.1 Poruchy spánku (Karel Šonka) 229 // // 7.2 Epilepsie (Jana Zárubová) 247 // 7.3 Demence (Eva Topinková) 276 // 8 Další nozologické jednotky 295 // 8.1 Bolest (Richard Rokyta) 295 // 8.2 Deprese (Ivan Tůma) 324

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC