Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
1 online zdroj (320 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9307-3 (online ; pdf) ISBN !978-80-247-5148-1 (chyb.)
ISBN 978-80-271-9308-0 (online ; epub)
Přehled souvisejících právních předpisů
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Druhý díl základní učebnice pro obor sociální činnost, která umožní získat všeobecný přehled v oblasti komplexní sociální péče, orientaci v systému sociálních služeb při práci s klienty různých skupin obyvatel dle věku a formy postižení, sociální péči o jednotlivce, rodinu, komunitu..
001636393
6.7 Dávky ze systému sociálních služeb // 6.7.1 Příspěvek na péči ze systému sociálních služeb // 6.7.2 Služby sociální péče // 6.7.3 Sociální pojištění pečujících osob // 6.7.4 Sociální lůžko ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče // 6.7.5 Sociální pracovníci // 6.8 Zdravotní péče // 6.8.1 Druhy zdravotní péče // 6.8.1.1 Hospicová péče // 6.8.1.2 Dlouhodobá péče // 6.8.1.3 Použití omezovacích prostředků // 6.8.2 Informovaný souhlas pacienta // 6.8.2.1 Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez jeho souhlasu // 6.8.3 Funkce zdravotních pojišťoven // 6.8.4 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění // 6.8.4.1 Pojistné a vyměřovací základ u zaměstnance // 6.8.4.2 Pojistné a vyměřovací základ u OSVČ // 6.8.4.3 Pojistné a vyměřovací základ u osob bez zdanitelných příjmů (tzv. samoplátci) // 6.8.4.4 Pojistné a vyměřovací základ u „státního pojištěnce“ // 6.8.5 Práva a povinnosti pojištěnců // 6.8.6 Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění // 6.8.7 Úkony nehrazené nebo hrazené ze zdravotního pojištění jen za určitých podmínek // 6.8.8 Náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci // 6.8.9 Regulační poplatek ve zdravotnictví // 6.9 Osoby zdravotně postižené na trhu práce // 6.9.1 Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti // 6.9.2 Zájemce o zaměstnání a uchazeč o zaměstnání // 6.9.3 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci // 6.9.4 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením // 6.9.4.1 Osoba zdravotně znevýhodněná // 6.9.5 Příspěvky zaměstnavatelům zaměstnávajícím osoby zdravotně postižené // 6.9.5.1 Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP // 6.9.6 Zákoník práce ve vztahu k osobám se zdravotním postižením //
6.9.6.1 Fond kulturních a sociálních potřeb // 6.9.6.2 Pracovní úrazy a nemoci z povolání // 6.9.7 Zaměstnanecká karta a modrá karta // 6.10 Pomoc obětem trestných činů // 7 Sociální péče o děti a mládež // 7.1 Nezaopatřené dítě // 7.2 Vzdělávání zdravotně postižených dětí // 7.2.1 Vzdělávání zdravotně postižených dětí, žáků a studentů // 7.2.2 Studenti se speciálními potřebami na vysokých školách // 7.3 Sociální péče a sociální dávky pro nezaopatřené děti // 7.3.1 Zdravotní pojištění a zdravotní služby // 7.3.2 Důchodové pojištění // 7.3.2.1 Sirotčí důchod // 73.2.2 Invalidní důchod v mimořádných případech // 7.3.3 Nemocenské pojištění // 7.3.3.1 Peněžitá pomoc v mateřství // 7.3.3.2 Ošetřovně // 7.3.4 Státní sociální podpora // 7.3.4.1 Přídavek na dítě // 7.3.4.2 Porodné // 7.3.4.3 Příspěvek na bydlení // 7.3.4.4 Rodičovský příspěvek // 7.3.4.5 Pohřebné // 7.3.5 Dětská skupina // 7.3.6 Dávky sociální péče a sociálních služeb // 7.3.6.1 Příspěvek na péči ze systému // sociálních služeb // 7.3.6.2 Zařízení sociálních služeb pro děti // 7.3.6.3 Sociální péče pro zdravotně postižené děti // 7.3.7 Lékařská posudková služba // 7.3.8 Pomoc v hmotné nouzi // 7.3.9 Sociálně-právní ochrana dětí // 7.3.9.1 Pracovníci sociálně-právní ochrany dětí // 7.3.9.2 Náhradní rodinná péče // 7.3.9.3 Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče // 7.3.9.4 Osvojení (adopce) // 7.3.9.5 Poručenství // 7.3.9.6 Pěstounská péče a její formy // 7.3.9.7 Dávky pěstounské péče // 7.3.9.8 Ústavní výchova // 7.3.9.9 Průběh zprostředkování náhradní rodinné péče // 7.3.9.10 Péče o dítě po rozvodu manželů // 7.3.9.10.1 Výlučná péče jednoho z rodičů // 7.3.9.10.2 Střídavá péče o dítě //
7.3.9.10.2 Střídavá péče o dítě // 7.3.9.10.3 Společná péče o dítě // 7.3.9.10.4 Výživné na nezaopatřené dítě // 7.3.9.10.5 Výživné mezi rozvedenými manželi // 7.3.9.11 Opatrovník // 7.4 Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte // 7.4.1 Mladiství zaměstnanci // 7.4.2 Úrazy dětí // 8 Probační a mediační služba // Seznam právních předpisů podle data vydání // Literatura // Seznam použitých zkratek // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC