Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Praha] : Karolinum, 2017
1 online zdroj
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3247-6 (e-kniha)
ISBN 978-80-246-1867-8 (brožováno)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Učební text "Anatomie rostlin" shrnuje základní poznatky o stavbě rostlin. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány rostlinné buňce, pletivům, primární a sekundární stavbě vegetativních orgánů a reprodukčním orgánům. V úvodní části je shrnuta historie rostlinné anatomie a její postavení v současné biologii rostlin a jsou stručně charakterizovány základní skupiny rostlin. Text zdůrazňuje vztah struktury pletiv a orgánů k jejich funkcím a popisuje i strukturní adaptace k podmínkám prostředí. U nejdůležitějších struktur je zmíněna jejich evoluce. Text je určen v prvé řadě pro základní kurzy anatomie rostlin, jednotlivé kapitoly však obsahují rozšiřující údaje, které jsou vhodné i pro pokročilejší kurzy..
Popsáno podle online zdroje
001636396
ÚVOD -- Co je rostlina? -- Základní charakteristiky fotoautotrofnich organismů — -- Fotoautotrofní prokaryotní organismy -- Fotoautotrofní eukaryotní organismy -- Viridiplantae (Chlorobionta) -- Zelené řasy (Chlorophyta) -- Embryophyta -- Mechorosty (Bryophyta) -- Rostliny cévnaté (Tracheophyta) -- Anatomie rostlin historie a základní metody studia -- ROSTLINNÁ BUŇKA -- Úvod -- Vývoj buněk a jejich stavby -- Přehled uspořádání rostlinné buňky -- Buněčné membrány a kompartmentace buňky -- Buněčné membrány -- Kompartmentace buňky -- Endomembránový systém -- Plasmalema -- Endoplasmatické retikulum (ER) -- Golgiho aparát (GA) -- Váčky (vesikuly) -- Vakuola -- Cytoplasma -- Cytoskelet -- Ribosomy -- Semiautonomní organely (plastidy a mitochondrie) -- Plastidy -- Chloroplasty -- Chromoplasty -- Leukoplasty -- Mitochondrie -- Peroxisomy (drive též microbodies) -- Buněčné jádro -- Buněčná stěna -- Primární stěna -- Transportní funkce stěny -- Apoplastický transport -- Symplastický transport -- Sekundární stěna -- Impregnace buněčné stěny -- Lignin -- Suberin, kutin, vosky -- Rostlinná buňka jako osmotický systém -- Ontogenese rostlinné buňky -- Dělení buněk -- Růst buněk -- Diferenciace buněk -- ROSTLINNÁ PLETIVA -- Úvod -- Klasifikace rostlinných pletiv -- Vznik pletiv -- Meristémy -- Klasifikace meristémů -- Apikální meristémy -- Apikální meristém prýtu -- Apikální meristém kořene -- Trvalá pletiva -- Jednoduchá pletiva parenchym, kolenchym a sklerenchym -- Parenchym -- Kolenchym -- Sklerenchym -- Krycí pletiva -- Primární krycí pletiva -- Vodivá pletiva -- Xylém (dřevní část vodivých pletiv) -- Vývin cévních elementů (obr. 93) -- Evoluce cévních elementů -- Floém (lýková ěást vodivých pletiv) -- Vývin sítkových elementů (obr. 96) --
Parenchymatické buňky floému -- Svazky cévní -- VEGETATIVNÍ ROSTLINNÉ ORGÁNY -- Primární stavba rostlinných orgánů -- Kořen -- Typy kořenů -- Stavba kořene -- Kořenový vrchol -- Kořenová čepička -- Primární stavba kořene -- Endodermis -- Exodermis -- Střední válec -- Větvení kořene -- Kořenové symbiózy -- Specializované typy kořenů -- List -- Anatomická stavba listové čepele -- Epidermis -- Mesofyl -- Vodivá pletiva listu listová žilnatina -- Stavba řapíku -- Opad listů -- Přizpůsobení stavby listu podmínkám prostředí a specializované typy listů -- Stonek -- Ontogenese stonku -- Větvení stonku -- Primární stavba stonku -- Epidermis -- Stavba internodií -- Stavba nodů -- Přizpůsobení stavby stonku podmínkám prostředí a specializované typy stonků -- Přizpůsobení podmínkám nedostatku vody -- Stonky vodních a mokřadních rostlin -- Stonky se zásobní funkcí -- Brachyblasty a stonkové trny -- Sekundární stavba rostlinných orgánů -- Úvod -- Kambium -- Sekundární vodivá pletiva -- Sekundární xylém (deuteroxylém) -- Stavba sekundárního xylému nahosemenných rostlin -- Stavba sekundárního xylému dvouděložných rostlin -- Sekundární floém (deuterofloém) -- Sekundární krycí pletiva -- Periderm -- Bořka -- Sekundární růst jednoděložných rostlin -- REPRODUKČNÍ ORGÁNY -- Úvod -- Nepohlavní rozmnožování -- Pohlavní rozmnožování -- Přehled životních cyklů Embryophyt -- Pohlavní orgány krytosemenných rostlin -- Květ -- Tyčinky -- Vznik samčího gametofytu a samčích gamet -- Pestík -- Megasporogenese a megagametogenese -- Opylení a oplození -- Embryogenese -- Embryogenese kokošky pastuší tobolky (Capsella bursa-pastoris) -- Embryogenese cibule kuchyňské, Allium cepa -- Embryogenese trav -- Semeno -- Plod -- Klíčení
1513541
(OCoLC)985702657
(EBSC)1513541
(YANK)14294261

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC