Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
1 online zdroj (260 stran) : ilustrace (některé barevné), portréty
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9457-5 (1. díl ; online ; pdf) ISBN !978-80-271-0131-3 (chyb.)
ISBN 978-80-271-9458-2 (1. díl ; online ; epub)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
001636409
1 Úvod do pečovatelství 11 // 1.1 Charakteristika a cíle pečovatelství 11 // 1.1.1 Hlavní cíle pečovatelství 11 // 1.1.2 Charakteristické rysy pečovatelství 12 // 1.1.3 Uplatnění pečovatele 12 // 1.1.4 Kompetence pečovatele 13 // 1.2 Nárys vývoje pečovatelství 14 // 1.2.1 Pečování ve středověku 14 // 1.2.2 Války a vývoj péče o raněné a nemocné 16 // 1.2.3 Vývoj ošetřovatelského a sociálního školství 17 // 1.2.4 Alice Masaryková 19 // 1.3 Samostudium 21 // 2 Ošetřovatelský proces a potřeby nemocných 22 // 2.1 Charakteristika a fáze ošetřovatelského procesu 22 // 2.1.1 Charakteristika ošetřovatelského procesu 22 // 2.1.2 Fáze ošetřovatelského procesu 23 // 2.2 Ošetřovatelská a sociální dokumentace 26 // 2.3 Potřeby nemocných 26 // 2.4 Samostudium 31 // 3 Obvazová technika 34 // 3.1 Dělení obvazů podle materiálu 34 // 3.1.1 Šátkové obvazy 35 // 3.1.2 Obinadlové obvazy 36 // 3.1.3 Obvazy z pružných hmot 42 // 3.2 Samostudium 42 // 4 Nozokomiální nákazy a jejich prevence 45 // 4.1 Nozokomiální nákazy 45 // 4.1.1 Dělení nozokomiálních nákaz 45 // 4.1.2 Proces šíření nozokomiálních nákaz 46 // 4.2 Prevence nozokomiálních nákaz 47 // 4.2.1 Úklid 48 // 4.2.2 Mytí a praní 49 // 4.2.3 Péče o ruce pečovatele 49 // 4.2.4 Dezinfekce 52 // 4.2.5 Sterilizace 58 // 4.3 Samostudium 61 // 5 Sledování fyziologických funkcí 63 // 5.1 Sledování tělesné teploty 63 // 5.1.1 Faktory ovlivňující tělesnou teplotu 64 // 5.1.2 Hodnoty tělesné teploty 65 // 5.1.3 Příznaky změněné tělesné teploty 65 // 5.1.4 Měření tělesné teploty 67 // 5.1.5 Samostudium 72 // 5.2 Sledování pulzu 72 // 5.2.1 Hodnocení pulzu 73 // 5.2.2 Místa měření pulzu 75 // 5.2.3 Postup při měření pulzu 76 // 5.2.4 Samostudium 77 //
5.3 Sledování krevního tlaku 77 // 5.3.1 Faktory ovlivňující krevní tlak 78 // 5.3.2 Hodnocení krevního tlaku 78 // 5.3.3 Měření krevního tlaku 79 // 5.3.4 Místa a metody měření krevního tlaku 80 // 5.3.5 Zásady měření krevního tlaku 82 // 5.3.6 Chyby při měření krevního tlaku 83. // 5.3.7 Samostudium 84 // 5.4 Sledování dechu 84 // 5.4.1 Faktory ovlivňující dýchání 85 // 5.4.2 Hodnocení dechu 85 // 5.4.3 Postup při měření dechu 87 // 5.4.4 Samostudium 87 // 6 Péče o základní potřeby klientů 89 // 6.1 Péče o lůžko klienta 89 // 6.1.1 Typy lůžek 89 // 6.1.2 Pomocná zařízení a pomůcky lůžka 92 // 6.1.3 Úprava prázdného lůžka 93 // 6.1.4 Úprava lůžka s klientem 94 // 6.1.5 Samostudium 95 // 6.2 Péče o osobní hygienu dospělých 96 // 6.2.1 Význam hygienické péče pro klienta 97 // 6.2.2 Zásady při zajištění hygieny 97 // 6.2.3 Posouzení hygienické péče 98 // 6.2.4 Hygienická péče u chodícího klienta 99 // 6.2.5 Hygienická péče u částečně soběstačného klienta 99 // 6.2.6 Hygienická péče u imobilního klienta 100 // 6.2.7 Samostudium 108 // 6.3 Péče o osobní hygienu kojenců a batolat 109 // 6.3.1 Koupel kojence 110 // 6.3.2 Péče o zánětlivé projevy kůže kojenců 112 // 6.3.3 Samostudium 113 // 6.4 Polohy nemocných 114 // 6.4.1 Léčebné polohy 114 // 6.4.2 Vyšetřovací polohy 118 // 6.4.3 Vynucené polohy 120 // 6.4.4 Změny polohy, manipulace s klienty 120 // 6.4.5 Samostudium 122 // 6.5 Imobilizační syndrom 122 // 6.5.1 Poruchy pohybového systému 123 // 6.5.2 Poruchy krevního oběhu 124 // 6.5.3 Poruchy dýchacího systému 124 // 6.5.4 Poruchy trávicího traktu 125 // 6.5.5 Poruchy močového systému 126 // 6.5.6 Poruchy kožního systému 127 // 6.5.7 Metabolismus a výživový systém 127 // 6.5.8 Psychosociální reakce na imobilitu 127 // 6.5.9 Samostudium 128 //
6.6 Prevence dekubitů 129 // 6.6.1 Definice a faktory ovlivňující vznik dekubitů 130 // 6.6.2 Predilekční místa vzniku dekubitů 132 // 6.6.3 Hodnocení rizika vzniku dekubitů 134 // 6.6.4 Klasifikace dekubitů 135 // 6.6.5 Preventivní opatření vzniku dekubitů 136 // 6.6.6 Léčení a ošetřování dekubitů 142 // 6.6.7 Samostudium 145 // 6.7 Péče o vyprazdňování 147 // 6.7.1 Vyprazdňování stolice 148 // 6.7.2 Vyprazdňování moči 162 // 6.7.3 Péče o stomie 171 // 6.7.4 Samostudium 179 // 6.8 Péče o dýchání 181 // 6.8.1 Faktory ovlivňující dýchání 182 // 6.8.2 Poruchy dýchání 182 // 6.8.3 Příznaky u poruch dýchání 182 // 6.8.4 Hodnocení dýchání a příznaků onemocnění 184 // 6.8.5 Stanovení ošetřovatelských problémů klienta 185 // 6.8.6 Ošetřovatelská péče 185 // 6.8.7 Použití inhalátoru 188 // 6.8.8 Aplikace kyslíku 190 // 6.8.9 Samostudium 191 // 6.9 Péče o výživu 192 // 6.9.1 Charakteristika výživy 193 // 6.9.2 Faktory ovlivňující výživu 196 // 6.9.3 Poruchy výživy 198 // 6.9.4 Příznaky poruch výživy 199 // 6.9.5 Zhodnocení výživy klienta 200 // 6.9.6 Ošetřovatelská péče 202 // 6.9.7 Dietní systém 203 // 6.9.8 Způsoby podávání stravy 206 // 6.9.9 Výživa dětí 206 // 6.9.10 Samostudium 210 // 6.10 Péče o spánek a odpočinek 212 // 6.10.1 Charakteristika spánku a odpočinku 212 // 6.10.2 Fáze spánku 212 // 6.10.3 Faktory ovlivňující spánek a odpočinek 214 // 6.10.4 Poruchy spánku 215 // 6.10.5 Ošetřovatelská péče 216 // 6.10.6 Samostudium 218 // 6.11 Péče o klienta s bolestí 219 // 6.11.1 Význam bolesti 219 // 6.11.2 Faktory ovlivňující bolest 220 // 6.11.3 Fyziologie bolesti 220 // 6.11.4 Typy bolesti 221 // 6.11.5 Projevy bolesti 222 // 6.11.6 Ošetřovatelská péče 224 // 6.11.7 Samostudium 226 //
6.12 Péče o pohyb 227 // 6.12.1 Význam pohybu 227 // 6.12.2 Faktory ovlivňující pohyb 228 // 6.12.3 Poruchy pohybového aparátu 229 // 6.12.4 Ošetřovatelská péče 230 // 6.12.5 Rehabilitační ošetřovatelství 232 // 6.12.6 Samostudium 235 // Literatura 237 // Slovník odborných výrazů 242 // Rejstřík 250

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC