Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
1 online zdroj (240 stran) : ilustrace (převážně barevné), portréty
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9952-0 (1. díl ; online ; pdf) ISBN !978-80-247-5680-6 (chyb.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Druhý díl kompletuje základní učebnici v oboru, na které se opět podíleli odborníci z většiny soudně lékařských zařízení v ČR a částečně i SR. Strukturovaný text má sloužit jako učebnice pregraduální, ale i jako jediná současná domácí učebnice postgraduální..
Česká a anglická resumé
001636413
OBSAH II. DÍLU :   Předmluva 13 // 1 TOXIKOLOGIE (Vladimír Antonín, Andrea Brzobohatá, Ivana Černá, Miroslav Hirt, Peter Ondra, Marie Staňková, Ľubomír Straka, Jana Tomková) 15 // 1.1 Forenzní a klinická toxikologie 15 // 1.1.1 Dělení toxikologie, základní pojmy, definice, klasifikace otrav a jedů 15 // 1.1.2 Cesty vstupu jedu do organizmu 16 // 1.1.3 Biotransformace xenobiotik 17 // 1.1.4 Farmakokinetika 17 // 1.1.5 Toxikokinetika 18 // 1.1.6 Obecná pravidla pro léčbu akutních otrav 18 // 1.1.7 Diagnostika otrav v toxikologii 19 // 1.1.7.1 Biologický materiál a jeho odběr k toxikologické analýze 20 // 1.1.7.2 Izolace toxikologický významných látek z biologického materiálu 23 // 1.2 Toxikologický významné látky 24 // 1.2.1 Látky zachytitelné v biologickém materiálu imunochemickými metodami 24 // 1.2.1.1 Omamné a psychotropní látky 24 // 1.2.1.2 Medikamenty 31 // 1.2.2 Látky prokazatelné v biologickém materiálu v rámci systematické toxikologické analýzy 35 // 1.2.2.1 Návykové látky 36 // 1.2.2.2 Medikamenty 36 // 1.2.2.3 Ostatní látky 42 // 1.2.3 Látky zjistitelné cíleně zaměřenou toxikologickou analýzou 43 // 1.2.4 Kovy a jejich sloučeniny 48 // 1.2.5 Kyseliny a zásady 50 // 1.3 Nové psychoaktivní látky 51 // 1.3.1 Deriváty katinonu a stimulační látky 53 // 1.3.2 Substituované tryptaminy, piperaziny a látky s halucinogenním účinkem 56 // 1.3.3 Syntetické kanabinoidy 57 // 1.4 Toxikologie makromycetů - velkých kloboukatých hub 59 // 1.4.1 Houby s účinkem na parenchymové orgány 59 // 1.4.2 Houby s působením na centrální nervový systém (halucinogenní) a na vegetativní nervový systém 64 // 1.4.3 Houby dráždící trávicí trakt, zvláštní typy otrav 68 // 1.4.3.1 Houby dráždící trávicí trakt 68 // 1.4.3.2 Nepravé otravy - otravy jedlými houbami 69 // 1.4.4 Alergické reakce 70 // 1.5 Rostlinné toxiny 70 //
1.6 Forenzní alkohologie 76 // 1.6.1 Historie a základní údaje o alkoholických nápojích 77 // 1.6.2 Alkoholické nápoje 78 // 1.6.3 Následky intoxikace alkoholem 79 // 1.6.4 Koncentrace alkoholu v krvi, jeho vstřebávání, distribuce // a vylučování 80 // 1.6.4.1 Vstřebávání alkoholu - resorpční fáze 80 // 1.6.4.2 Distribuce alkoholu - distribuční fáze 83 // 1.6.4.3 Vylučování alkoholu - eliminační fáze 83 // 1.6.4.4 Zjišťování koncentrace alkoholu v krvi 84 // 1.6.5 Zásady pro odběr krve k vyšetření na alkohol pro právní účely 87 // 1.6.6 Hodnocení hladiny alkoholu v krvi 89 // 1.6.7 Kocovina 92 // 1.6.8 Propočty pro zjištění hladiny alkoholu v krvi 92 // 1.6.8.1 Zpětné propočty 92 // 1.6.8.2 Bilanční propočty 93 // 1.6.8.3 Doplňující informace pro propočty 95 // 1.6.9 Ostatní alkoholy 96 // 1.6.9.1 Metanol 96 // 1.6.9.2 Vyšší alkoholy 97 // Literatura 98 // 2 PORANĚNÍ TUPÝM PŘEDMĚTEM (Michal Beran, Ivan Bouška, Miroslav Ďatko, Petr Hejna, Miroslav Hirt, Martin Janík, Miroslav Kitka, Ivana Komáreková, Jan Krajsa, Luděk Ryba, Ľubomír Straka, Miroslav Safr, Jozef Šidlo, Petr Tomášek, Tomáš Vojtíšek, František Vorel, Lenka Zátopková, Michal Zelený) 111 // 2.1 Obecná část 111 // 2.1.1 Základní poj my 111 // 2.1.2 Zraňující předmět 112 // 2.1.3 Rozdělení tupých poranění 112 // 2.1.3.1 Poranění bez porušení kožního krytu 112 // 2.1.3.2 Poranění s porušením kožního krytu 115 // 2.2 Speciální část 116 // 2.2.1 Poranění hlavy 116 // 2.2.1.1 Vlasatá část hlavy (neurokranium) 116 // 2.2.1.2 Obličejová část hlavy (splanchnokranium) 122 // 2.2.2 Poranění krku 125 // 2.2.3 Poranení páteře a míchy 126 // 2.2.3.1 Poranění páteře 126 // 2.2.3.2 Poranění míchy 129 // 2.2.4 Poranění hrudníku 130 // 2.2.5 Poranění břicha a genitálu 133 // 2.2.5.1 Poranění břicha 134 //
2.2.5.2 Poranění genitálu 137 // 2.2.6 Poranění horních končetin 138 // 2.2.7 Poranění dolních končetin 141 // 2.2.8 Tupá poranění v dětském věku 144 // 2.2.9 Pád z výše 146 // Literatura 148 // 3 DOPRAVNÍ NEHODY (Miroslav Ďatko, Iva Grossová, Miroslav Hirt, Václav Horák, Alexander Pilin, Miloš Sokol, Aleš Vémola, Michal Zelený) 151 // 3.1 Nehody na pozemních komunikacích 151 // 3.1.1 Základní pojmy 151 // 3.1.2 Základy působení sil a přetížení 152 // 3.1.3 Úrazy chodců 154 // 3.1.3.1 Střet chodce s osobním automobilem 155 // 3.1.3.2 Střet chodce s nákladním automobilem či autobusem 160 // 3.1.3.3 Sedící nebo ležící chodec a dvoustopé vozidlo 161 // 3.1.3.4 Střet chodce s jednostopým vozidlem (jízdním kolem) 161 // 3.1.3.5 Střet chodce s kolejovým vozidlem 161 // 3.1.3.6 Zranění chodců, kteří nej sou kontaktními účastníky dopravní nehody 162 // 3.1.4 Úrazy motocyklistů a cyklistů 162 // 3.1.4.1 Střet jednostopého vozidla s chodcem 163 // 3.1.4.2 Vzájemný střet jednostopých vozidel 164 // 3.1.4.3 Střet jednostopého vozidla s osobním automobilem 164 // 3.1.4.4 Přejetí cyklisty a motocyklisty osobním automobilem 166 // 3.1.4.5 Střet jednostopého vozidla s nákladním automobilem či autobusem 167 // 3.1.4.6 Střet jednostopého vozidla s kolejovým vozidlem 167 // 3.1.4.7 Smyk, zablokování kola a náraz do pevné stacionární překážky 167 // 3.1.4.8 Poranění spolujezdce // 3.1.5 Poranění osádky osobního automobilu // 3.1.5.1 Poranění řidiče // 3.1.5.2 Poranění spolujezdce na předním sedadle // 3.1.5.3 Poranění spoluj ezdců na zadním sedadle // 3.1.5.4 Poranění osádky mimo kabinu vozidla // 3.1.6 Poranění osádky nákladních automobilů, autobusů a traktorů // 3.1.6.1 Poranění osádky kabiny nákladního automobilu // 3.1.6.2 Poranění cestujících v autobusu a trolejbusu //
3.1.6.3 Poranění osádky traktoru // 3.1.7 Nehody kolejových vozidel // 3.1.7.1 Poranění osob mimo kolejové vozidlo // 3.1.7.2 Poranění osob uvnitř kolejových vozidel // 3.2 Letecké nehody // 3.2.1 Nehody vojenských letadel // 3.2.2 Nehody civilních letadel // 3.2.3 Pozemní nehody v letectví // 3.2.4 Nehody při parašutizmu a paraglidingu // 3.3 Zranění jezdců na zvířatech // 3.3.1 Úrazy ošetřovatele // 3.3.2 Úrazy jezdce // 3.3.3 Střet jezdce s ostatními dopravními prostředky // 3.4 Hromadné nehody // Literatura // 4 Agrese a týrání (Martin Dobiáš, Kateřina Hrubá) // 4.1 Domácí násilí mezi dospělými // 4.1.1 Násilí mezi partnery // 4.1.2 Týrání seniorů // 4.2 Sexuální agrese // 4.3 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte // 4.3.1 Epidemiologie CAN // 4.3.2 Rozdělení CAN // 4.3.3 Syndrom CAN z hlediska soudního lékařství // Literatura // 5 ÚMRTÍ V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVÍM, PORODEM ČI POTRATEM (Martin Dobiáš, Kateřina Hrubá, David Vrána) // Literatura // 6 LABORATORNÍ A JINÉ DIAGNOSTICKÉ METODY V SOUDNÍM LÉKAŘSTVÍ (Petr Hejna, Václav Horák, Lucie Hrušková, Ivan Mazura, Pavel Rejtar, Miloš Sokol, Milan Votava, Michal Zelený) // 6.1 Laboratorní metody v soudním lékařství // 6.1.1 Forenzní séro-hematologie 199 // 6.1.2 Histochemické (enzymatické) vyšetření 200 // 6.1.3 Histologické vyšetření 200 // 6.1.4 Imunohistochemické vyšetření 202 // 6.2 Molekulární biologie v soudním lékařství 202 // 6.3 Zobrazovací metody v soudním lékařství 204 // 6.3.1 Přehled zobrazovacích metod používaných v soudním lékařství 204 // 6.3.2 Zobrazovací vyšetření a soudnělékařská diagnostika 206 // 6.3.3 Příklady aplikace zobrazovacích vyšetření v soudním lékařství 206 // Literatura 208 //
7 ZNALECTVÍ (Miroslav Hirt, Tomáš Vojtíšek, František Vorel) 211 // 7.1 Základy soudního znalectví z oboru zdravotnictví 211 // 7.2 Odškodňování nemajetkové újmy na zdraví 213 // Literatura 214 // 8 KOMUNIKACE S POZŮSTALÝMI (Naděžda Špatenková, Silvia Farkašová, lannaccone) 215 // 8.1 Specifika komunikace soudního lékaře s pozůstalými 215 // 8.2 Základní principy komunikace 215 // 8.3 Nevhodné a vhodné formulace 216 // 8.4 Doporučení pro komunikaci s pozůstalými 217 // 8.5 Specifické otázky komunikace s pozůstalými 217 // Literatura 218 // Slovník odborných a méně častých výrazů 219 // Přehled použitých zkratek 221 // Rejstřík 224 // Souhrn 231 // Summary 232

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC