Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.03.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.6) Půjčeno:43x 
BK
EB
3., aktualizované a doplněné vydání
Praha : Grada, 2020
430 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-2529-6 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1894-6 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje bibliografii na stranách 410-420 a rejstřík
České a anglické resumé
001636416
Předmluva ke třetímu vydání 11 // Krátké slovo na úvod 12 // 1. Úvod do psychopatologie 14 (Miroslav Orel, Věra Facová) // 1.1 Normy a duševní zdraví a duševní nemoc 14 (Miroslav Orel, Věra Facová) // 1.2 Postavení psychiatrie a psychologie v péči o duševně nemocné 16 (Miroslav Orel, Věra Facová) // 1.3 Čtyři historické mezníky psychiatrie 19 (Miroslav Orel) // 1.4 Náplň obecné a speciální psychopatologie a psychiatrie 20 (Miroslav Orel) // 1.5 Organizace psychiatrické péče u nás 22 (Miroslav Orel) // 2. Příčiny vzniku duševních poruch 26 (Miroslav Orel, Věra Facová, Jiří Šimonek) // 2.1 Biologické aspekty vzniku duševních poruch 28 (Miroslav Orel) // 2.1.1 Mozek, mozkové procesy a psychopatologie 32 // 2.1.2 Poznámky k vývoji mozku a mozkové plasticitě 50 // 2.2 Psychosociální a transcendentálni aspekty vzniku duševních poruch 64 (Miroslav Orel, Věra Facová) // 2.3 Celostní přístup v psychiatrii (a nejen tam) 72 (Miroslav Orel, Věra Facová, Jiří Šimonek) // 3. Vyšetření v psychiatrii 81 (Miroslav Orel, Věra Facová, Miroslav Heřman, Pavel Koranda) // 3.1 Základní (komplexní) psychiatrické vyšetření 82 (Miroslav Orel) // 3.2 Psychologické vyšetření v psychiatrii 86 (Miroslav Orel, Věra Facová) // 3.3 Pomocné vyšetřovací metody v psychiatrii 87 (Miroslav Orel, Miroslav Heřman, Pavel Koranda) // 3.3.1 Laboratorní vyšetření 87 (Miroslav Orel) // 3.3.2 Vybrané zobrazovací a funkční vyšetřovací metody 90 (Miroslav Orel, Miroslav Heřman, Pavel Koranda) // 4. Hraniční zóna psychiatrie 107 (Miroslav Orel, Věra Facová) // 4.1 Krize 107 // 4.2 Truchlení jako přirozený proces 110 // 4.3 Agrese v nás a z nás 114 // 4.3.1 Agrese biologická - společná lidem i zvířatům 116 // 4.3.2 Agrese výhradně lidská 117 // 4.3.3 Agrese zaměřená proti sobě 120 // 4.3.4 Nástin příčin a řešení agrese 125 // 4.4 Stresory a stres 127 //
5. Vybrané kapitoly obecné psychopatologie a psychiatrie 129 (Miroslav Orel, Věra Facová) // 5.1 Vědomí, orientace a jejich poruchy 129 // 5.1.1 Kvantitativní poruchy vědomí 130 // 5.1.2 Kvalitativní poruchy vědomí 131 // 5.2 Orientace a její poruchy 133 // 5.3 Vnímání a jeho poruchy 133 // 5.3.1 Iluze 134 // 5.3.2 Halucinace 135 // 5.3.3 Poruchy gnostické 137 // 5.3.4 Poruchy psychosenzorické 138 // 5.4 Emoce a jejich poruchy 138 // 5.4.1 Poruchy afektu 140 // 5.4.2 Poruchy nálady 141 // 5.4.3 Poruchy vyšších citů 143 // 5.4.4 Poruchy struktury emocí 144 // 5.5 Pozornost a její poruchy 145 // 5.6 Paměť a její poruchy 146 // 5.6.1 Kvantitativní poruchy paměti 147 // 5.6.2 Kvalitativní poruchy paměti 148 // 5.7 Myšlení a jeho poruchy 149 // 5.7.1 Poruchy formy myšlení 149 // 5.7.2 Poruchy obsahu myšlení 151 // 6 // 5. S Inteligence, intelekt a jeho poruchy 5.9 Pudy a jejich poruchy // 5.10 Vůle, jednání a jejich poruchy // 5.11 Osobnost a její poruchy // 6 Soudobé klasifikační systémy duševních poruch 164 (Miroslav Orel) // 6.1 Přehled kategorií Mezinárodní klasifikace nemocí 166 // 6.2 Víceosý systém Mezinárodní klasifikace nemocí 171 // Vybrané kapitoly speciální psychiatrie 173 (Miroslav Orel, Věra Facová, Jiří Šimonek) // 7.1 Organické duševní poruchy včetně symptomatických 173 (Miroslav Orel) // 7.1.1 Demence 174 // 7.1.2 Deliria 183 // 7.1.3 Další kategorie organických a symptomatických duševních poruch 184 // 7.2 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem // psychoaktivních látek 194 (Miroslav Orel, Jiří Šimonek) // 7.2.1 Psychoaktivní látky a mozkový systém odměny 196 (Miroslav Orel) // 7.2.2 Akutní intoxikace 198 (Miroslav Orel) // 7.2.3 Škodlivé užívání 199 (Miroslav Orel) // 7.2.4 Syndrom závislosti 200 (Miroslav Orel) // 7.2.5 Odvykací stav 205 (Miroslav Orel) //
7.2.6 Psychotické stavy ve spojitosti s psychoaktivními látkami 206 (Miroslav Orel) // 7.2.7 Poruchy paměti a další duševní poruchy ve spojitosti s psychoaktivními látkami 207 (Miroslav Orel) // 7.3 Schizofrenie, schizotypální poruchy a poruchy s bludy 208 // 7.3.1 Schizofrenie 208 // 7.3.2 Akutní a přechodné psychotické poruchy 211 // 7.3.3 Schizoafektivníporucha 212 // 7.3.4 Poruchy s trvalými bludy 213 // 7.3.5 Schizotypální porucha a jiné psychotické poruchy 215 // 7.4 Poruchy nálady (afektivní poruchy) 215 (Miroslav Orel) // 7.4.1 Mánie 216 // 7.4.2 Deprese 219 // 7.4.3 Mánie i deprese - bipolárníprůběh 224 // 7.4.4 Perzistentní poruchy nálady 225 // 7.4.5 Jiné a neurčené poruchy nálad 227 // 7.5 Neurotické, stresové a somatoformní poruchy 228 (Miroslav Orel) // 7.5.1 Úzkostné poruchy 229 // 7.5.2 Obsedantné-kompulzivníporucha 233 // 7.5.3 Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení 234 // 7.5.4 Disociativníporuchy 238 // 7.5.5 Somatoformní poruchy 241 // 7.5.6 Jiné neurotické poruchy 244 // 7.6 Syndromy poruch chování spojené s fyziologickými poruchami // a somatickými faktory 245 (Miroslav Orel) // 7.6.1 Poruchy příjmu potravy 245 // 7.6.2 Neorganické poruchy spánku 248 // 7.6.3 Další kategorie behaviorálních syndromů spojených s fyziologickými // poruchami a somatickými faktory 253 // 7.7 Poruchy osobnosti a chování dospělých 254 (Miroslav Orel) // 7.7.1 Specifické a smíšené poruchy osobnosti 255 // 7.7.2 Ostatní poruchy a změny osobnosti 261 // 7.7.3 Nutkavé a impulzivní poruchy 264 // 7.8 Poruchy v oblasti sexuality 266 (Miroslav Orel) // 7.8.1 Sexuální dysfunkce 271 // 7.8.2 Poruchy pohlavní identity 276 // 7.8.3 Poruchy sexuální preference 278 // 7.8.4 Poruchy pohlavního vývoje a orientace 282 // 7.9 Mentální retardace 283 (Miroslav Orel, Věra Facová) // 7.10 Dětská a dorostová psychiatrie 286 (Miroslav Orel, Věra Facová) //
7.10.1 Poruchy psychického vývoje 289 // 7.10.2 Poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a dospívání 297 // 7.11 Simulace, disimulace a předstíraná porucha 306 (Miroslav Orel) // 8. Terapie v psychiatrii 308 (Miroslav Orel, Věra Facová) // 8.1 Biologicky zaměřená léčba v psychiatrii 310 (Miroslav Orel) // 8.1.1 Farmakologická léčba současnosti 310 // 8.1.2 Nefarmakologická biologická léčba 359 // 8.2 Psychologicky zaměřené působení v psychiatrii 368 (Miroslav Orel, Věra Facová) // 8.2.1 Psychoterapie 369 // 8.3 Celostní léčba v psychiatrii 381 (Miroslav Orel) // 8.4 Rehabilitace v psychiatrii 382 (Miroslav Orel) // 9. Další vybrané aspekty psychopatologie 383 // 9.1 Prevence v psychiatrii 383 (Miroslav Orel, Věra Facová) // 9.2 Vybrané právní aspekty psychiatrie 384 (Miroslav Orel, Lenka Volková Palátová // 9.2.1 Fyzické omezení osobní svobody a volnosti pohybu v psychiatrii 389 // 9.2.2 Pracovní neschopnost a invalidita v psychiatrii 390 // 9.3 Psychiatrie a jiné obory medicíny 392 (Miroslav Orel) // 9.4 Vybrané urgentní stavy vyžadující okamžité řešení 393 (Miroslav Orel) // Krátké slovo na závěr 401 // Shrnutí 403 // Summary 404 // Seznam zkratek 405 // Literatura 410 // Rejstřík 421

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC