Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Praha : Grada, 2015
1 online zdroj (268 stran) : ilustrace (některé barevné)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9880-6 (online ; pdf) ISBN !978-80-247-3877-2 (chyb.)
ISBN 978-80-247-9881-3 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Učebnice se zaměřuje na potřeby žáků studujících obor sociální činnost. V prvním díle je žákům předkládána problematika obecné a vývojové psychologie se zaměřením na uplatnění v sociálně zdravotnické oblasti. Ve druhém díle je žákům předkládána problematika psychologie osobnosti, komunikace a psychodiagnostiky se zaměřením na uplatnění v sociálně zdravotnické oblasti. Třetí díl učebnice Psychologie obsahuje problematiku sociální a zdravotnické psychologie, etiky péče a navazuje na předchozí díly učebnic pro žáky oboru sociální činnost. učebnice odpovídá požadavkům ŠVP (školního výukového programu)..
001636420
3. DÍL :   Předmluva ...9 // 1 Základy sociální psychologie ...11 // 1.1 Předmět a metody sociální psychologie ...11 // 1.1.1 Předmět sociální psychologie ...11 // 1.1.2 Metody sociální psychologie ...11 // 1.2 Proces socializace ...14 // 1.2.1 Socializace ...14 // 1.2.2 Sociální učení ...15 // 1.3 Sociální percepce ...20 // 1.4 Sociální chování ...24 // 1.5 Sociální interakce ...27 // 1.6 Konformita ...32 // 1.7 Konflikt ...34 // 1.8 Sociální skupiny ...39 // 1.9 Rodina .... . 46 // 1.10 Poruchy socializace ...50 // 1.10.1 Agresivita ...51 // 1.10.2 Diskriminace ...56 // 1.10.3 Šikana, mobbing, bossing ...57 // 2 Psychopatologie ...66 // 2.1 Neurotické poruchy ...66 // 2.2 Násilné chování ...» . 70 // 2.2.1 Týrání, zneužívání a zanedbáváni dětí ...70 // 2.2.2 Týrání a zanedbávání starých lidí - syndrom EAN .... 77 // 2.2.3 Domácí násilí ...81 // 2.3 Bezdomovectví ...86 // 2.4 Závislosti ...* ...91 // 2.4.1 Závislost na alkoholu ...92 // 2.4.2 Drogová závislost - toxikomanie, narkomanie ...95 // 2.4.3 Závislost na hazardu - patologické hráčství ...98 // 2.4.4 Závislost na práci - workoholizmus ...100 // 2.4.5 Ostatní závislosti ...102 // 2.5 Poruchy příjmu potravy ...104 // 2.5.1 Mentální anorexie (anorexia nervosa) ...104 // 2.5.2 Mentální bulimie (bulimia nervosa) ...105 // 2.6 Poruchy pohlavní identity ....106 // 2.7 Sebevražedné jednání ...108 // 3 Základy zdravotnické psychologie ...113 // 3.1 Předmět zdravotnické psychologie ...113 // 3.2 Psychologická problematika nemocného ...114 // 3.2.1 Změny spojené s onemocněním .... . 114 // 3.2.2 Autoplastický obraz nemoci ...121 // 3.2.3 Ambivalentní prožívání nemoci ...128 // 3.2.4 Prožívání nemoci v čase ...129 // 3.2.5 Postoj nemocného k nemoci ...130 // 3.2.6 Bolest, strach a úzkost v nemoci ...134 //
3.2.7 Psychologická problematika umírání a truchlení ...145 // 3.2.8 latropatogenie ...152 // 3.2.9 Hospitalizmus ...156 // 4 Psychologie náročných životních situací ...158 // 4.1 Náročné životní situace a techniky vyrovnání se s nimi . 158 // 4.1.1 Náročná životní situace ...158 // 4.1.2 Copingové strategie ...159 // 4.1.3 Reakce na svízelnou situaci - // obranné mechanizmy zvládáni 161 // 4.1.4 Přistup ke klientům // s maladaptivním chováním ...164 // 4.1.5 Stres ...167 // 4.1.6 Krize ...174 // 5 Osobnost pracovníka v pomáhající profesí ...180 // 5.1 Sebepoznávání a sebehodnoceni ...180 // 5.2 Profesionální chování ...183 // 5.2.1 Osobnost pracovníka ...186 // 5.2.2 Profesionální deformace ...188 // 5.2.3 Syndrom vyhoření ...190 // 5.3 Péče o duševní zdraví pracovníka ...195 // 5.3.1 Psychohygiena ...195 // 5.3.2 Možnosti relaxace ...196 // 6 Psychologie jednání s klienty se specifickými projevy chování a specifickými potřebami ...211 // 6.1 Klienti se specifickým prožíváním a chováním ...211 // 6.1.1 Úzkostný klient ...211 // 6.1.2 Úzkostné agresivní klient ...212 // 6.1.3 Narcisticky agresivní klient ...213 // 6.1.4 Bezohledné agresivní klient ...213 // 6.1.5 Pedantický klient ...214 // 6.1.6 Nepřístupný klient ...215 // 6.1.7 Histrionský typ klienta ...215 // 6.1.8 Neurotický klient ...216 // 6.1.9 Depresivní klient ...217 // 6.1.10 Jednání s klientem pod vlivem alkoholu a drog . 217 // 6.2 Klienti s věkovými specifiky ...218 // 6.2.1 Pravidla jednání se seniory ...218 // 6.2.2 Pravidla jednání s dětskými klienty ...220 //
6.3 Psychologický přístup ke klientům s handicapem ...221 // 6.3.1 Pravidla jednání s klientem s pohybovým postižením ...221 // 6.3.2 Pravidla jednání s klientem se zrakovým postižením ...222 // 6.3.3 Pravidla jednání s klientem se sluchovým postižením ...224 // 6.3.4 Pravidla jednáni s klientem s narušenou komunikační schopností ...226 // 6.3.5 Pravidla jednáni s klientem se syndromem demence ...227 // 7 Pravidla jednání s klienty z menšin as klienty cizinci ...229 // 7.1 Multikulturní přístup . ...229 // 7.2 Specifika menšin ...233 // 7.2.1 Muslimové ...233 // 7.2.2 Romové .... . 234 // 7.2.3 Rusové ...235 // 7.2.4 Ukrajinci ...235 // 7.2.5 Vietnamci ...236 // 7.2.6 Židé ...236 // 8 Edukace a psychoterapeutický přístup ...238 // 8.1 Historické základy edukace ...238 // 8.2 Edukace ...240 // 8.2.1 Základní pedagogické pojmy ...240 // 8.2.2 Edukační proces ...241 // 8.3 Základy psychoterapie ...247 // 8.3.1 Psychoterapie ...247 // 8.3.2 Využití psychoterapie v praxi ...249 // Literatura ...253 // Rejstřík ...259

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC