Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
1 online zdroj (384 stran) : ilustrace (některé barevné), formuláře
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9240-3 (II ; online ; pdf) ISBN !978-80-247-5261-7 (chyb.)
němčina
Přeloženo z německého 4., přepracovaného a rozšířeného vydání
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Komplexní učebnice v oboru. Kniha ve třech dílech je určena jak studentům medicíny a lékařům stomatologům, tak zubním technikům a protetikům..
001636422
OBSAH 2. DÍLU // Seznam autorů V // Předmluva k 4. vydání XXVII // Poděkování XXVIII // 15 Artikulátory 333 // 15.1 Úvod 333 // 15.2 Rozdělení artikulátoru 333 // 15.2.1 Rozdělení artikulátoru podle nastavitelnosti 334 // 15.2.2 Rozdělení podle toho, která čelist je pohyblivá 336 // 15.3 Rozdíly mezi artikulátory SAM a Cerberovým kondylátorem 340 // 15.3.1 Charakteristika artikulátoru SAM 2 340 // 15.3.2 Charakteristika Cerberových kondylátorů „Individual“ a „Vario“ 341 // Literatura 342 // 16 Barva, její určení a přizpůsobení 343 // 16.1 Fyzikální aspekty barevného vidění 343 // 16.2 Fyziologické aspekty barevného vidění 343 // 16.3 Mocenství světla a jeho třídy 344 // 16.4 Primární, sekundární, komplementární a kompenzační barvy 344 // 16.5 Vliv barevného vjemu 345 // 16.6 Metamerie a její konsekvence 346 // 16.7 Systémy řazení barev - Munsellův barevný systém 347 // 16.8 Základní principy pro určování barev v zubním lékařství 348 // 16.9 Barevné systémy 349 // 16.10 Úloha digitální fotografie při určování barev 352 // 16.11 Specifické faktory ovlivňující určování a srovnávání // barev 353 // 16.12 Výběr barvy krok za krokem 353 // 16.12.1 Barevná škála VITAPAN1’Classical 354 // 16.12.2 Barevný vzomík VITA Linearguide 3D-MASTER 355 // 16.13 Digitálně podporované měření barev 356 // 16.14 Perspektivy 358 // Literatura 358 // Další literatura 359 // 17 Estetika v zubním lékařství 361 // 17.1 Úvod 361 // 17.2 Pohled na zuby z hlediska historie 361 // 17.3 Principy estetiky 363 // 17.4 Význam zubů v atraktivitě obličeje 366 // XIV // 17.5 Kosmetika 366 // 17.6 Estetika obličeje 367 // 17.7 Estetika oblasti úst: měkké tkáně 371 // 17.8 Estetika oblasti úst: tvrdé tkáně, viditelnost zubů 371 // 17.9 Morfologie zubů z pohledu estetiky 374 // 17.10 Krátká analýza estetiky 378 //
17.11 Klinické konsekvence 383 // 17.11.1 Pevné protetické náhrady 383 // 17.11.2 Kombinované protetické náhrady 383 // 17.11.3 Snímatelné zubní náhrady s litými konstrukčními prvky 384 // 17.11.4 Hybridní a celkové zubní náhrady 384 // 17.12 Závěry 384 // Literatura 385 // Další literatura 387 // 18 Provizorní ošetření 389 // 18.1 Úvod 389 // 18.2 Provizorní fixní náhrady 389 // 18.2.1 Přímé zhotovení v ústech 390 // 18.2.2 Pryskyřičná provizoria 392 // 18.2.3 Laboratorně zhotovené dlouhodobé provizorní náhrady (bez výztuže nebo s výztuží) 400 // 18.2.4 Dlouhodobé provizorní náhrady s výztuží ze slitiny // obecných kovů 405 // 18.3 Snímatelné provizorní náhrady 410 // Literatura 414 // Další literatura 415 // 19 Otiskování 417 // 19.1 Konvenční otiskování 417 // 19.1.1 Techniky otiskování 417 // 19.1.2 Rozdělení otiskovacích hmot 418 // 19.1.3 Obecné požadavky na otiskovací hmoty 419 // 19.1.4 Vlastnosti a oblast použití otiskovacích hmot 420 // 19.1.5 Otiskovací lžíce 425 // 19.1.6 Dezinfekce otisků 426 // 19.2 Digitální otisk 427 // Literatura 429 // 20 Preparační technika 431 // 20.1 Úvod 431 // 20.2 Zachování zubních struktur a ochrana zubní dřeně 431 // 20.3 Ochrana marginálního parodontu 433 // 20.4 Retence a rezistence 434 // 20.5 Materiálová a konstrukční kritéria 436 // 20.6 Estetická kritéria 436 // 20.7 Další faktory 436 // 20.8 Tvary preparace 437 // XV // 20.9 „Preparační set Prothetik“ 438 // 20.10 Pomocné prostředky při preparaci 440 // 20.11 Kontrola preparace 440 // 20.12 Otiskování a preparace 441 // 20.13 Doporučené způsoby preparace 441 // 20.14 Trendy 443 // Literatura 444 //
21 Kovové materiály 447 // 21.1 Základy 447 // 21.1.1 Kovová vazba 447 // 21.1.2 Slitiny 448 // 21.1.3 Mechanické vlastnosti 448 // 21.2 Kovové materiály a technologie zpracování pro fixní // náhrady 448 // 21.2.1 Slitiny ušlechtilých kovů 449 // 21.2.2 Slitiny obecných kovů 451 // 21.2.3 Titan 452 // 21.2.4 Technologie zpracování dentálních slitin 452 // 21.2.5 Techniky spojování 454 // 21.3 Metalokeramika 455 // 21.3.1 Keramika pro fasetování kovových konstrukcí 455 // 21.3.2 Spojení kov-keramika 456 // 21.4 Dentálni slitiny pro snímatelné náhrady 456 // 21.4.1 Niklové slitiny (NiCr) 457 // 21.4.2 Kobaltové slitiny (CoCr) 457 // 21.4.3 Titanová slitina Ti6A17Nb 457 // 21.4.4 Slitiny ušlechtilých kovů vhodné pro retenční prvky 458 // 21.5 Biologické reakce 459 // 21.5.1 Toxicita 459 // 21.5.2 Alergická reakce 459 // 21.6 Biologické zkoušky dentálních slitin 460 // 21.6.1 Test cytotoxicity 461 // 21.6.2 Test senzibilizace 461 // 21.7 Orální projevy nesnášenlivosti materiálů 461 // 21.8 Minimalizace rizika 463 // 21.8.1 Vhodný výbér materiálů 464 // 21.8.2 Záruka kvality 465 // Literatura 465 // 22 Keramika jako stomatologický materiál 467 // 22.1 Úvod 467 // 22.2 Celokeramika 467 // 22.2.1 Keramika bez vyztužující konstrukce 467 // 22.2.2 Keramika s nosnou konstrukcí 470 // 22.3 Kovokeramika 475 // 22.3.1 Standardně tavitelné hmoty 475 // 22.3.2 Nízkotavitelné keramické materiály 476 // 22.4 Zkouška pevnosti 477 // 22.4.1 Pevnosti aktuálně používaných systému 478 // 22.4.2 Korelace s klinickými požadavky 479 // 22.5 Klinické hodnocení 480 // Literatura 481 // 23 Úvod do protetiky korunek a můstků 483 // 23.1 Definice: korunka a můstek 483 // 23.2 Historický vývoj korunkových a můstkových náhrad 483 //
23.3 Rozdělení, indikace a kontraindikace korunkových náhrad 485 // 23.3.1 Rozdělení korunkových náhrad 485 // 23.3.2 Indikace korunkových náhrad 487 // 23.3.3 Kontraindikace korunkových náhrad 487 // 23.4 Konstrukce, rozdělení, úlohy, indikace, kontraindikace // můstkových náhrad 487 // 23.4.1 Konstrukce můstkových náhrad 487 // 23.4.2 Rozdělení můstkových náhrad 488 // 23.4.3 Úkoly můstkových náhrad 492 // 23.4.4 Indikace můstkových náhrad 493 // 23.4.5 Kontraindikace můstkových náhrad 493 // 23.5 Způsoby dlahování zubů 494 // 23.6 Dlouhodobé výsledky u korunek a můstků 494 // Literatura 498 // Další literatura 500 // 24 Kovokeramické a celokeramické systémy u korunek a můstků (PKM) 501 // 24.1 Pracovní postupy pro tvarování dentálních hmot 503 // 24.2 Kovokeramické systémy 508 // 24.2.1 Konstrukce zhotovené licí technikou 508 // 24.2.2 Konstrukce zhotovené technikou galvanoformingu 5l 1 // 24.2.3 Konstrukce zhotovené tvarováním za studena (fóliové techniky) 513 // 24.2.4 Kovové konstrukce zhotovené strojově s digitální podporou 514 // 24.2.5 Průmyslově zhotovené konstrukce z titanu 519 // 24.2.6 Kovová konstrukce zhotovená selektivním laserovým sintrováním 520 // 24.3 Celokeramické korunkové systémy 521 // 24.3.1 Keramické systémy pro napalování 522 // 24.3.2 Keramické systémy k fasetování 534 // Literatura 539 // 25 Protetika korunek a můstků: laboratorní pracovní postupy 543 // 25.1 Úvod 543 // 25.2 Zhotovení děleného modelu 543 // 25.2.1 Zásady zhotovování děleného modelu 543 // 25.2.2 Uchovávání a ošetření otisků 544 // 25.2.3 Odlití zubního oblouku 545 // 25.2.4 Podstavec modelu s integrovaným spojením magnetem 550 // 25.2.5 Dělení (rozřezání) zubního oblouku 552 // 25.2.6 Příprava modelu pilíře (preparovaného zubu) 553 // 25.3 Dělené modely s plastovou základnou 555 //
25.4 Pružná dásňová maska pracovního modelu 556 // 25.5 Zhotovení individuálního terčíku pro řezákové vedení 558 // 25.6 Modelace zubů voskem (wax-up) 560 // Literatura 562 // Další literatura 563 // 26 Korunkové a můstkové náhrady: tvarování a výroba litých konstrukcí 565 // 26.1 Úvod 565 // 26.2 Vosková modelace 565 // 26.2.1 Vnější tvar 566 // 26.2.Ž Obecné postřehy k přesnosti kapničky 566 // 26.2.3 Přesnost v oblasti okrajového uzávěru 568 // 26.3 Modelace konstrukce pro fasetovanou náhradu (keramikou nebo plastem) 569 // 26.3.1 Podepření keramiky 569 // 26.3.2 Stabilita konstrukce 571 // 26.3.3 Estetické hledisko tvarování konstrukce 572 // 26.3.4 Tvarování úseku okrajového uzávěru 574 // 26.3.5 Tvarování mezičlenů 574 // 26.3.6 Spojovací plochy pro letování 576 // 26.3.7 Přechod kovu a keramiky 577 // 26.3.8 Modelace konstrukce pro fasetování plastem 578 // 26.4 Umístění licích kanálů 580 // 26.4.1 Smyčkové lití (sifonové lití) 580 // 26.4.2 Přímé umístění kanálu 581 // 26.4.3 Přímé napojení licích kanálů na zásobník kovu 581 // 26.4.4 Lití na volant (na balkon, na „šínu“) 583 // 26.4.5 Chladicí žebra pro řízené tuhnutí 584 // 26.5 Volba licího kroužku 584 // 26.6 Poloha odlévaného objektu v licím kroužku 585 // 26.7 Zatmelení a předehřátí 585 // 26.7.1 Vložka licího kroužku 585 // 26.7.2 Řízení expanze 585 // 26.7.3 Předehřívání licího kroužku 586 // 26.8 Lití dentálních slitin 588 // 26.9 Vyjmutí odlitku z kroužku 590 // 26.10 Konečné vypracování odlitku 590 // 26.11 Povrchová úprava odlitku 591 // Literatura 592 // 27 Protetika korunek a můstků: klinické a laboratorní // postupy 595 // 27.1 Úvod 595 // 27.2 Laboratoř: diagnostická preparace 595 // 27.3 Ordinace: výběr barvy a preparace zubu 595 // 27.3.1 Schůdková preparace 597 //
27.3.2 Schůdková preparace u postranních zubů 599 // 27.3.3 Schůdková preparace (frontální zuby) 601 // 27.3.4 Kontrola preparace 602 // 27.4 Ordinační postup po preparaci 603 // 27.5 Laboratoř: zhotovení modelu 607 // 27.6 Ordinace: použití obličejového oblouku, stanovení // čelistních vztahů a montáž modelu do artikulátoru 607 // 27.7 Laboratoř: od sádrového modelu k definitivní náhradě 608 // 27.8 Ordinace: zkouška kovové konstrukce 608 // 27.9 Fasetování konstrukce 611 // 27.9.1 Keramické fasety 611 // 27.9.2 Fasetování pryskyřicí 616 // 27.10 Ordinace: zkouška fasetované konstrukce 617 // 27.10.1 Obecný úvod 617 // 27.10.2 Povrchové úpravy na keramice 618 // 27.11 Laboratoř/ordinace: dohotovení a zkouška náhrady 623 // 27.12 Ordinace: začlenění hotové náhrady 623 // 27.12.1 Postup při tmelení zinkoxid-fosfátovým cementem 625 // 27.12.2 Postup při tmelení sklopolyalkenoátovým cementem (GIC) 626 // 27.12.3 Postup při adhezivním tmelení 627 // Literatura 629 // Další literatura 630 // 28 Úvod do adhezivní protetiky 631 // 28.1 Definice 631 // 28.2 Historie adhezivní protetiky 633 // 28.3 Vazebné systémy 634 // 28.3.1 Vazba mezi adhezivem a kovem 634 // 28.3.2 Vazba mezi adhezivem a keramikou 638 // 28.4 Adhezivní můstky 640 // 28.4.1 Indikace adhezivních můstků 640 // 28.4.2 Kontraindikace adhezivních můstků 641 // 28.4.3 Dlouhodobé zhodnocení metalokeramických // adhezivních můstků 642 // 28.4.4 Shrnutí - výhody a nevýhody metalokeramických // adhezivních můstků 644 // 28.4.5 Celokeramické adhezivní můstky 644 // 28.5 Adhezivní zásuvné spoje 646 // 28.5.1 Indikace a kontraindikace adhezivních zásuvných spojů 646 // 28.5.2 Principy adhezivních zásuvných spojů 647 // 28.5.3 Dlouhodobé výsledky adhezivních zásuvných spojů 648 //
28.6 Keramické fasety a polokorunky 648 // 28.6.1 Indikace a kontraindikace faset a polokorunek 649 // 28.6.2 Principy zhotovení faset a polokorunek 649 // 28.6.3 Dlouhodobé výsledky faset a polokorunek 650 // Literatura 651 // Další literatura 654 // 29 Adhezivní protetika: klinický a laboratorní postup 655 // 29.1 Ordinace: anamnéza, klinické vyšetření, situační otisk, registrace čelistních vztahů a jejich přenos do artikulátoru obličejovým obloukem, diagnóza, plánování 655 // 29.2 Laboratoř: zhotovení studijních modelů, analýza modelů a diagnostický voskový model (wax-up) 655 // 29.3 Ordinace: hygienická fáze, předprotetické příprava, reevaluace 655 // 29.4 Laboratoř: diagnostická preparace, diagnostický voskový model (wax-up) 656 // 29.5 Ordinace: preparace v ústech pacienta 657 // 29.6 Ordinace: definitivní otisk, stanovení a registrace čelistních vztahů a jejich přenos obličejovým obloukem 660 //29.7 Laboratoř: zhotovení modelu, montáž modelu do artikulátoru 661 // 29.8 Laboratoř: možnosti technologického postupu při zhotovení adhezivního můstku 661 // 29.9 Laboratoř: modelace konstrukce z vosku nebo pryskyřice 662 // 29.10 Laboratoř: formování, odlévaní, opracování 663 // 29.11 Ordinace: zkouška kovové konstrukce a výběr barvy 664 // 29.12 Laboratoř: fasetování adhezivních můstků 664 // 29.13 Ordinace: zkouška fasetované konstrukce (keramika: konstrukce bez glazury) 665 // 29.14 Zubní laboratoř: dokončení 665 // 29.15 Ordinace: zkouška hotové zubní náhrady 665 // 29.16 Úprava retenčních ploch 666 // 29.17 Ordinace: začlenění adhezivního můstku 666 // 29.18 Ordinace: kontrola a definitivní úprava okrajů 668 // 29.19 Ordinace: následné kontroly 668 // 29.20 Ordinace: opakované tmelení adhezivních můstků 668 // 29.21 Léčebný postup při zhotovení extrakoronámích adhezivních zásuvných spojů (attachementů) 699 //
29.22 Postup zhotovení faset a částečných korunek 671 // Literatura 676 // Rejstřík 2. dílu 677

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC