Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
1 online zdroj (384 stran) : ilustrace (některé barevné), formuláře
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9395-0 (III ; online ; pdf) ISBN !978-80-247-5262-4 (chyb.)
němčina
Přeloženo z německého 4., přepracovaného a rozšířeného vydání
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Komplexní učebnice v oboru. Kniha ve třech dílech je určena jak studentům medicíny a lékařům stomatologům, tak zubním technikům a protetikům..
001636423
OBSAH 3. DÍLU // 30 Úvod do snímatelné protetiky // 30.1 Cíle ošetření částečnými snímatelnými náhradami // 30.2 Ztráty zubů a jejich následky // 30.2.1 Epidemiologie // 30.2.2 Důsledky ztráty zubů // 30.3 Úkoly zubní náhrady při ztrátě zubů // 30.4 Historický vývoj zubní náhrady při ztrátě zubů // 30.5 Klasifikace defektů chrupu // 30.5.1 Klasifikace podle Kennedyho // 30.5.2 Klasifikace podle Wilda // 30.5.3 Klasifikace podle Eichnera // 31 Konstrukce a technické zásady při zhotovování částečných snímatelných náhrad // 31.1 Úvod // 31.2 Klasifikace částečných snímatelných náhrad // 31.2.1 Topografická klasifikace // 31.2.2 Klasifikace dle délky funkce // 31.2.3 Rozdělení podle materiálu nebo podle konstrukce // 31.2.4 Funkční rozdělení // 31.2.5 Rozdělení podle přenosu žvýkacího tlaku // 31.3 Požadavky na částečné snímatelné náhrady s dento-mukózním přenosem žvýkacího tlaku // 31.4 Konstrukční prvky částečných snímatelných náhrad // 31.4.1 Tělo náhrady (sedla) // 31.4.2 Spojovací prvky hlavní // 31.4.3 Spojovací prvky vedlejší // 31.4.4 Kotevní prvky // 31.5 Základy konstrukce a výroby částečných snímatelných náhrad // 31.5.1 Základy statiky částečných snímatelných náhrad // 31.5.2 Základy estetiky částečných snímatelných náhrad // 32 Úvod do protetiky litých konstrukcí // 32.1 Úvod // 32.2 Konstrukční prvky litých spon // 32.3 Požadavky, přednosti a nedostatky litých spon // 32.4 Doporučené tvary litých spon // 32.5 Požadavky na materiál // 32.5.1 Modul elasticity // 32.5.2 Elastická deformace // 32.5.3 0,2% mez pružnosti // 32.5.4 Odolnost vůči korozi a biokompatibilita // 32.5.5 Titan // 32.6 Dlouhodobé výsledky //
33 Částečné snímatelné náhrady s litými konstrukčními prvky: klinické a laboratorní postupy // 33.1 Úvod // 33.2 Ordinace: ošetření zbylých zubů // 33.2.1 Konzervační ošetření // 33.2.2 Preprotetické ošetření parodontu // 33.2.3 Estetické požadavky // 33.3 Ordinace/laboratoř: plánování částečné snímatelné náhrady // 33.4 Ordinace: preparace a otisky // 33.5 Zhotovení pracovních modelů, a pokud je to nutné, výroba skusových šablon na rekonstrukci a registraci čelistních vztahů // 33.6 Ordinace: stanovení čelistních vztahů // 33.7 Laboratoř: postavení umělých zubů do vosku a modelace voskového modelu zubní náhrady // 33.8 Ordinace: zkouška voskového modelu zubní náhrady // 33.9 Zubni lékař: upřesnění pracovních podkladů pro laboratoř // 33.10 Laboratoř: konečné zhodnocení a výroba konstrukce // 33.11 Ordinace: zkouška konstrukce // 33.12 Zubní technik/ordinace: příprava a provedení funkčního otisku pomocí funkční lžíce přes konstrukci (Altered-Cast technika) // 33.13 Zubní lékař/pacient: zkouška náhrady v ústech // 33.14 Laboratoř: závěrečné dokončení zubní náhrady // 33.15 Odevzdání zubní náhrady a instrukce pacientovi // 33.16 Následná péče // 34 Úvod do protetiky snímatelných náhrad, kotvených nesponovými kotevními prvky (s ordinačním a laboratorním postupem) // 34.1 Úvod // 34.2 Zásuvný spoj tvaru válce // 34.3 Semiprecizní a precizní zásuvné spoje // 34.4 Třmeny a klouby // 34.5 Šamýrové a resilienční klouby // 34.6 Klinické a laboratorní postupy // 34.7 Dlouhodobé výsledky ošetření u částečných snímatelných náhrad s nesponovými kotevními prvky // 35 Částečné snímatelné náhrady s nesponovými kotevními prvky: úvod do kotevních prvků s využitím teleskopických korunek // 35.1 Úvod // 35.2 Přednosti a negativa teleskopických korunek //
35.3 Teleskopy cylindrické // 35.4 Teleskopy s využitím galvanické techniky // 35.5 Kónusové korunky // 35.6 Teleskopické korunky s retenčními prvky // 35.7 Fasetované konstrukce teleskopických korunek // 35.8 Vytvoření lité konstrukce pro teleskopické korunky // 35.9 Dlouhodobé zkušenosti s teleskopickými korunkami // 36 Částečné snímatelné náhrady s nesponovým kotvením: systém kotvení teleskopickými korunkami - klinický a laboratorní postup // 36.1 Úvod // 36.2 Plánování // 36.3 Ordinace: preparace a otisky pilířových zubů // 36.4 Laboratoř: zhotovení pracovního modelu (děleného modelu) a primárních korunek // 36.5 Ordinace: zkouška primárních plášťů korunek a fixační otisk přes tyto korunky // 36.6 Laboratoř: zhotovení pracovního modelu a skusových šablon // 36.7 Ordinace: přenos dat obličejovým obloukem, stanovení čelistních vztahů a montáž modelů do artikulátoru // 36.8 Laboratoř: postavení zubů do modelu náhrady z vosku // 36.9 Ordinace: zkouška voskového modelu zubní náhrady // 36.10 Laboratoř: zhotovení sekundárních korunek a lité kovové konstrukce // 36.11 Ordinace: zkouška konstrukce primárních i sekundárních korunek společně se skeletem a voskovým modelem celé zubní náhrady // 36.12 Laboratoř: dokončení konstrukce s teleskopickými korunkami // 36.13 Ordinace: zkouška hotového výrobku a nacementování vnitřních plášťů teleskopů // 36.14 Následná péče // 37 Úvod do protetiky hybridních zubních náhrad // 37.1 Úvod // 37.2 Indikace a předpoklady pro zhotovení // 37.3 Kotevní prvky // 37.4 Zhotovení kořenové čepičky // 37.5 Výroba konstrukce // 37.6 Koncepce okluze // 37.7 Dlouhodobá prognóza //
38 Protetika hybridních náhrad: klinický a laboratorní postup // 38.1 Ordinace: preparace pilířových zubů a otisky na kořenové čepičky // 38.2 Laboratoř: zhotovení kořenových čepiček a individuálních otiskovacích lžic // 38.3 Ordinace: zkouška kořenových čepiček a otisky přes čepičky // 38.4 Laboratoř: zhotovení pracovních modelů a skusových šablon // 38.5 Ordinace: Přenos dat obličejovým obloukem a stanovení čelistních vztahů // 38.6 Laboratoř: zastavení pracovních modelů do artikulátoru a postavení zubů do voskového modelu zubní náhrady // 38.7 Ordinace: zkouška voskového modelu zubní náhrady Laboratoř: případné korekce postavení zubů ve voskovém modelu // 38.8. Laboratoř: úprava modelů, výběr kotevních prvků, vytvoření licího modelu (dublování), modelace lité konstrukce z vosku // 38.9 Ordinace: zkouška kořenových čepiček a lité konstrukce // 38.10 Laboratoř: postavení zubů do vosku na lité konstrukci // 38.11 Ordinace: zkouška voskového modelu zubní náhrady/ Laboratoř: dokončení zubní náhrady v plastu // 38.12 Ordinace: zkouška hotové konstrukce, natmelení matric a zkompletování hotové rekonstrukce, její odevzdání // 38.13 Ordinace: kontroly a následná péče // 39 Úvod do protetiky celkových zubních náhrad // 39.1 Epidemiologie // 39.2 Následky celkové ztráty chrupu // 39.3 Historie celkových náhrad // 39.4 Zvláštnosti anamnestického vyšetření v protetice u celkových zubních náhrad // 39.4.1 Faktory ovlivňující retenci celkové náhrady // 39.5 Otiskovací metody u celkových náhrad // 39.6 Klinické koncepty celkových náhrad // 39.6.1 Postavení frontálních zubů podle řezákového a špičákového vedení // 39.6.2 Protetika celkových zubních náhrad podle Gerbera // 39.6.3 Další koncepce postavení zubů u celkových náhrad // 39.7 Modelace povrchu celkové náhrady //
39.8 Kontrola okluze a artikulace // 39.9 Zábrusy // 39.9.1 Zábrus pro vyrovnání centrální okluze // 39.9.2 Zábrus při protruzi // 39.9.3 Zábrus při lateropulzi // 39.9.4 Zábrus při retruzi // 39.10 Následná péče // 39.11 Klinické studie // 39.11.1 Odbourávání kosti // 39.11.2 Spokojenost a funkčnost // 40 Celkové zubní náhrady: klinické a laboratorní postupy // 40.1 Úvod // 40.2 Ordinace: situační otisky // 40.3 Laboratoř: zhotovení modelů a individuálních otiskovacích lžic // 40.4 Ordinace: zkouška individuálních lžic, otisky okrajového uzávěru, funkční otisky // 40.4.1 Úprava lžic a otisky okrajového uzávěru // 40.4.2 Funkční otisky // 40.5 Laboratoř: zhotovení pracovních modelů a skusových šablon // 40.5.1 Zhotovení pracovních modelů // 40.5.2 Zhotovení skusových šablon // 40.6 Ordinace: stanovení čelistních vztahů a jejich registrace // 40.7 Ordinace/laboratoř: postup výroby náhrady: extraorální registrace, zastavení pracovních modelů v artikulátoru // 40.7.1 Zastavení modelu horní čelisti do artikulátoru // 40.7.2 Zastavení modelu dolní čelisti do artikulátoru // 40.8 Ordinace/laboratoř: Gerberův systém: extraorální registrace, definitivní zastavení pracovních modelu do artikulátoru, horizontální čelistní vztahy // 40.8.1 Příprava artikulátoru // 40.8.2 Provizorní zastavení modelu // 40.8.3 Vytvoření pomůcek pro registraci čelistních vztahů // 40.8.4 Extraorální registrace // 40.8.5 Fixace modelu dolní čelisti v artikulátoru // 40.8.6 Čelistní vztahy v horizontální rovině // 40.8.7 Zastavení pracovního modelu horní Čelisti do artikulátoru // 40.9 Výběr předních zubů // 40.10 Analýza modelů // 40.11 Ordinace: kontrola, záznamy, registrace čelistních vztahů, zkouška postavení předních zubů //
40.12 Laboratoř: postavení postranních úseků chrupu do vosku, modelace náhrady z vosku // 40.13 Ordinace: zkouška voskového modelu zubní náhrady // 40.14 Laboratoř: kyvetování voskového modelu náhrady, lisování pryskyřičného těsta, polymerace, úprava okluze, opracování náhrad // 40.14.1 Kyvetování voskového modelu náhrady // 40.14.2 Příprava kyvety před lisováním // 40.14.3 Lisování pryskyřičného těsta // 40.14.4 Úprava okluze // 40.14.5 Finální opracování náhrad // 40.15 Ordinace: zkouška hotových náhrad, odevzdání náhrad, instrukce pro pacienta // 40.16 Ordinace: kontrolní intra- a extraorální registrace čelistních vztahů // 40.17 Laboratoř: korekční fixace modelů v artikulátoru, zábrusy // 40.18 Následná péče, podkládání // 41 Úvod do dentálni implantologie // 41.1 Úvod // 41.1.1 Co to je implantát? // 41.1.2 Proč si pacienti přeji implantáty? // 41.1.3 Implantáty z pohledu zubního lékaře // 41.2 Přehled indikací // 41.2.1 Diferenciální diagnostika konvenčního a implantačního řešení ztrát zubů // 41.2.2 Fixní konvenční a implantáty nesená zubní náhrada // 41.2.3 Snímatelná konvenční a implantáty nesená zubní náhrada // 41.2.4 Terciální prevence - zabránění poškození tkání dutiny ústní // 41.2.5 Nevýhody zubní náhrady s implantáty // 41.3 Implantační systémy // 41.3.1 Poznámky k problematice spojení implantátu s pilířovou konstrukcí (abutmentem) // 41.3.2 Příklady různých implantačních systémů // 41.4 Konstrukční principy suprakonstrukcí na implantátech a suprakonstrukce podepřené implantáty - implantační systémy // 41.4.1 Konstrukce implantáty nesené nebo podepřené (zhotovení krok za krokem) // 41.5 Koncepty ošetření // 41.5.1 Náhrada jednoho zubu // 41.5.2 Vícečetné náhrady zubů u chrupu s mezerami // 41.5.3 Silně redukovaný zbytkový chrup //
41.5.4 Bezzubá čelist // 41.6 Přehled biomechanických principů // 41.6.1 Přetížení implantátů // 41.6.2 Sblokování implantátů // 41.7 Okluzální a artikulační koncepty v implantologii // 42 Materiály používané pro implantáty a jejich biokompatibilita // 42.1 Požadavky na materiály pro implantáty // 42.1.1 Mechanické vlastnosti // 42.1.2 Biokompatibilita // 42.2 Suroviny na výrobu implantátů // 42.2.1 Čistý titan // 42.2.2 Slitiny titanu // 42.2.3 Zirkonium oxid // 43 Implantologie: klinické a laboratorní postupy // 43.1 Plán léčby // 43.1.1 Anamnéza, klinický nález // 43.1.2 Wax-up (voskový model), Set-up (model situace zubní náhrady) // 43.1.3 Rentgenová diagnostika // 43.1.4 Vytvoření vodicích šablon pro zavádění implantátů // 43.1.5 Vodicí šablony s použitím trojrozměrné rentgenové diagnostiky (navigovaná implantologie) // 43.1.6 Augmentační šablony // 43.2 Načasování implantace a protokol o zatížení implantátů // 43.2.1 Načasování implantace // 43.2.2 Zátěžové protokoly // 43.3 Chirurgický postup // 43.3.1 Příprava operačního pole u pacienta // 43.3.2 Doporučené inštrumentárium // 43.3.3 Premedikace a predoperační vyšetření // 43.3.4 Chirurgické fáze zákroku // 43.4 Protetická fáze // 43.4.1 Ošetření provizorii // 43.4.2 Otiskovací techniky // 43.4.3 Klinické a laboratorní pracovní postupy // 43.5 Následná péče // 44 Příčiny a léčba periimplantační destrukce tkáně // 44.1 Úvod // 44.2 Příčiny periimplantační destrukce tkáně // 44.3 Mikrobiologické aspekty // 44.4 Diagnostické parametry pro zhodnocení periimplantační situace // 44.5 Četnost periimplantitidy u pacientů s parodontitidou // 44.6 Prevence periimplantitid // 44.7 Úprava povrchu implantátu // 44.8 Léčebné možnosti mukózních zánětů a periimplantitidy // 44.8.1 Počáteční fáze // 44.8.2 Druhá fáze: chirurgická léčba // 44.9. Souhrn //
45 Následná péče v protetice // 45.1 Úvod // 45.2 Anamnéza a profesní vlivy v rámci následné protetické péče // 45.2.1 Anamnéza // 45.2.2 Klinický nález a jeho záznamy // 45.3 Léčba v rámci následné protetické péče // 45.3.1 Poučení pacienta // 45.3.2 Ústní hygiena - remotivace a reinstruktáž // 45.3.3 Odstraňování zubního povlaku, zubního kamene a konkrementů // 45.3.4 Očištění chrupu a přeleštění // 45.3.5 Fluoridace // 45.3.6 Další opatření // 45.3.7 Pevné stanovení intervalů následné péče // 46 Spokojenost pacienta a kvalita jeho života ovlivněná ústním zdravím // 46.1 Koncept spokojenosti pacienta // 46.2 Kvalita života a ústní zdraví // 46.2.1 Celkový zdravotní stav // 46.2.2 Kvalita života a ústní zdraví // 46.3 Hodnocení věrohodnosti pacientových sdělení // 46.3.1 Základy psychologie // 46.3.2 Hodnocení spokojenosti pacienta a kvality jeho života // 46.3.3 Hodnocení kvality života v závislosti na ústním zdraví // 46.4 Studie využívající pacientem udané měrné faktory v zubním lékařství // 46.4.1 Spokojenost // 46.4.2 Kvalita života // 46.5 Souhrn // Rejstřík 3. dílu

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC