Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
EB
Druhé vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020
94 stran ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-4260-4 (brožováno)
ISBN 978-80-246-4270-3 (online ; pdf)
Vročení je chybné, správně má být: 2019
Dotisk v roce 2020
Obsahuje bibliografii na stranách 93-94
001636459
Úvodní slovo 7 // 1. PŘEDMĚT A MÍSTO MORFOLOGIE 9 // 2. FORMÁLNÍ TVAROSLOVÍ, MORFEMATIKA A MORFONOLOGIE ZÁKLADNÍ POJMY // 3. MORFOLOGICKÉ KATEGORIE 17 // 3.1 Jmenné morfologické kategorie 19 // 3.1.1 Pád 19 // 3.1.2 Číslo 22 // 3.1.3 Jmenný rod 24 // Cvičení a řešení 28 // 3.2 Slovesné morfologické kategorie 32 // 3.2.1 Osoba a číslo 32 // 3.2.2 Způsob 33 // 3.2.3 Čas 35 // 3.2.4 Vid 37 // 3.2.5 Slovesný rod 38 // 3.2.6 Jmenný rod 40 // Cvičení a řešení 41 // 4. SLOVNÍ DRUHY 45 // 4.1 Sémantické kritérium 46 // 4.2 Syntaktické kritérium — 47 // 4.3 Morfologické kritérium 47 // 4.4 Slovnědruhová teorie Miroslava Komárka 48 // Cvičení a řešení 50 // 4.5 Neohebné slovní druhy 54 // 4.5.1 Predložky 54 // 4.5.2 Spojky 55 // 4.5.3 Částice 55 // 4.5.4 Citoslovce 56 // 4.5.5 Příslovce 57 // Cvičení a řešení 59 // 4.6 Jmenné slovní druhy 64 // 4.6.1 Substantiva 64 // 4.6.2 Adjektiva 64 // 4.6.3 Zájmena, deiktická slova 67 // 4.6.4 Číslovky 69 // Cvičení a řešení 71 // 4.7 Slovesa 76 // 4.7.1 Slovesné paradigma 76 // 5. FORMÁLNĚMORFOLOGICKÝ SYSTÉM 79 // 5.1 Deklinační typy 80 // 5.2 Konjugační typy 81 // Cvičení a řešení 83 // 5.3 Variantnost flexe 85 // 5.4 Změny v oblasti flexe 86 // Příklady úloh vztažených k textu a řešení 89 // Literatura 93
(OCoLC)1096285282
cnb003076074

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC