Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Druhé vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020
94 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-246-4260-4 (brožováno)
Vročení je chybné, správně má být: 2019
Dotisk v roce 2020
Obsahuje bibliografii na stranách 93-94
001636459
OBSAH // Úvodní slovo---7 // 1. PŘEDMĚT A MÍSTO MORFOLOGIE---9 // 2. FORMÁLNÍ TVAROSLOVÍ, MORFEMATIKA A MORFONOLOGIE - 7.AKLADNÍ POJMY // 3. MORFOLOGICKÉ KATEGORIE - 17 // 3.1 Jmenné morfologické kategorie---19 // 3.1.1 Pád---19 // 3.1.2 Číslo-22 // 3.1.3 Jmenný rod — 24 // Cvičení a řešení---28 // 3.2 Slovesné morfologické kategorie-32 // 3.2.1 Osoba a číslo-32 // 3.2.2 Způsob---33 // 3.2.3 Čas---35 // 3.2.4 Vid---37 // 3.2.5 Slovesný rod--38 // 3.2.6 Jmenný rod---40 // Cvičení a řešení---41 // 4. SLOVNÍ DRUHY---45 // 4.1 Sémantické kritérium---46 // 4.2 Syntaktické kritérium — 47 // 4.3 Morfologické kritérium--47 // 4.4 Slovnčdruhová teorie Miroslava Komárka-48 // Cvičení a řešení---50 // 4.5 Neohebné slovní druhy---54 // 4.5.1 Predložky 54 // 4.5.2 Spojky---55 // 4.5.3 Částice--55 // 4.5.4 Citoslovce — 56 // 4.5.5 Příslovce - 57 // Cvičení a řešení -59 // 4.6 Jmenné slovní druhy---64 // 4.6.1 Substantiva--64 // 4.6.2 Adjektiva---64 // 4.6.3 Zájmena, deiktická slova-67 // 4.6.4 Číslovky 69 // Cvičení a řešení---71 // 4.7 Slovesa---76 // 4.7.1 Slovesné paradigma--76 // 5. FORMÁLNŽMORFOLOGICKÝ SYSTEM---79 // 5.1 Deklinační typy---80 // 5.2 Konjugační typy---81 // Cvičení a řešení---83 // 5.3 Variantnost flexc--85 // 5.4 Změny v oblasti flexe -86 // Příklady úloh vztažených ? textu a řešení - 89 // Literatura -..- 93
(OCoLC)1096285282
cnb003076074

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC