Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
Vydání první
Praha : Argo, 2020
395 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-257-3182-6 (vázáno)
Historické myšlení ; svazek 83
němčina
Přeloženo z němčiny
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na stranách 343-386, bibliografické odkazy a rejstřík
001636534
I. LUTHER A REFORMACE 11 // 1. EVROPSKÁ UDÁLOST 13 // 2. REFORMACE, VE KTEROU SE DOUFALO A KTERÁ // PROBĚHLA 16 // 3. NA POČÁTKU STÁL LUTHER 20 // IL EVROPSKÉ KŘESŤANSTVO KOLEM ROKU 1500 23 // 1. KONSTRUKCE KONTINENTU 25 // Nové horizonty 25 // Nové ekonomické prostory 29 // 2. ŘÁDY 31 // Stavovské společnosti 31 // Politické struktury 35 // 3. NÁRODY A MOCNOSTI V EVROPĚ 37 // 4. SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ NÁRODA NĚMECKÉHO 43 // 5. DUCHOVNÍ SPOLEČENSTVÍ 48 // Formy zbožnosti 30 // Odpustky 35 // 6. KULTURNÍ PŘEVRATY 59 // Revoluce knihtisku 59 // Mobilita humanistů 61 // III. RANÁ REFORMACE V ŘÍŠI DO ROKU 1530 65 // 1. TŘINÁCT BOUŘLIVÝCH LET 67 // 2. MARTIN LUTHER - PORTRÉT 70 // 3. VYSTUPUJÍCÍ: MLADÝ AUGUSTINIÁNSKÝ MNICH 74 // Plány na světskou kariéru 74 // Horlivé mnišství 78 // 4. WITTENBERSKÝ EXEGET 84 // Milost a ospravedlnění 84 // 95 tezí proti odpustkům 87 // 5. LUTHEROVA ROZTRŽKA S PAPEŽEM 91 // Polemické spisy a kontroverze 91 // Luther píše o život 95 // 6. WORMSKÝ ŘÍŠSKÝ SNĚM, VZPOURA A PŘEVRAT 102 // Odmítnutí odvolání 102 // Agitace, protest, vzbouření 105 // Změny ve městech 109 // Z ZWINGLI A CURYŠSKÁ MĚSTSKÁ REFORMACE // Lidový kněz v katedrále // Evangelické městské církve 119 // 8. ROZTRŽKY UVNITŘ REFORMACE 120 // Sickingenovo rytířské hnutí 121 // Selská válka a Thomas Müntzer 123 // Lutherovo vzdálení se Karlstadtovi 127 // Spor o Večeři Páně 129 // První obce novokřtěnců 132 // Lutherův spor s Erasmem I35 // 9. TERITORIÁLNĚ-POLITICKÁ A CÍRKEVNĚ-POLITICKÁ ROZHODNUTÍ 137 // Konfesijní tábory v říši I37 // Budování evangelických církví I39 // Augsburg: evangelické vyznání a císařská říšská klatba 143 // IV. REFORMAČNÍ EVROPA KOLEM ROKU 1600 149 // 1 JAZYK, VZDĚLÁNÍ, PRÁVO: NOVÉ NÁBOŽENSKO-KULTURNÍ USPOŘÁDÁNÍ // 2. RANĚ REFORMAČNÍ HNUTÍ MIMO ŘÍŠI 156 // Nizozemí 155 //
Francie a Anglie I59 // Skandinávie 152 // Itálie a Španělsko I55 // Východní Evropa I57 // 3. JAN KALVÍN A REFORMOVANÁ INTERNACIONÁLA 174 // Kalvínovo intelektuální zázemí I75 // Církevní zřízení a obecní disciplína 178 // Upálení Michaela Servera 182 // Spojenectví s Heinrichem Bullingerem a s curyšskou reformací 184 // Internacionalizace reformovaného protestantismu 186 // Od bartolomějské noci k ediktu nantskému 188 // Politické osvobození v Nizozemí 192 // John Knox a skotská reformace I94 // 4. KRÁLOVSKÉ REFORMACE VE SKANDINÁVII A V ANGLII 198 // Luterská severní Evropa 198 // Anglikánská církev a puritáni 201 // 5. ŘÍŠE USMÍŘENÁ, NEKLIDNÁ 210 // Šmalkaldský spolek a šmalkaldská válka 211 // Augsburský interim a vakuum po Lutherově smrti 215 // Odbojný Magdeburg 219 // Augsburský náboženský mír 222 // Luterský teologický spor 225 // 6. TRANSFORMACE ŘÍMSKÉHO KATOLICISMU 229 // Tridentský koncil 230 // Nové řády, nové pořádky 236 // Z DISIDENTI A NONKONFORMISTÉ 242 // Křtěnci a experiment v Münsteru 243 // Mystikové a spiritualisté 249 // Antitrinitáři 251 // 8. LATINSKÁ EVROPA PO REFORMACI 254 // V. REFORMACE A NOVÁ DOBA 261 // 1. ZRYCHLENÝ ČAS - PŘEVRAT, NEBO APOKALYPSA? 263 // 2. IMPULZY PRO ZÁPADNÍ MODERNU 268 // Konfesní kultury a role laiků 268 // Hospodářství a právo 273 // Racionalita a individualita 275 // 3. GLOBÁLNÍ PROTESTANTISMUS 278 // VI. CHÁPÁNÍ REFORMACE V NOVOVĚKU 283 // 1. REFORMAČNÍ JUBILEA: 1617-2017 285 // 2. VÝKLAD A DEBATY 293 // Orientace na Lutherovu biografii 293 // Osvícenství a Francouzská revoluce 295 // Začátky vědecké historiografie 298 // Německé přivlastnění 300 // Odsunutí do středověku a renesance Luthera 302 // Angloamerické perspektivy 307 // Dějiny reformace v NDR a v NSR do roku 1990 309 // Aktuální vědecké výzvy 315
(OCoLC)1240907628
cnb003240707

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC