Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Eseje
Biografie
1. vydání
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018
201 stran ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-7325-459-9 (brožováno)
Vydáno ke 100. výročí České republiky
Dotisk 2019
Obsahuje bibliografii na stranách 193-196 a bibliografické odkazy
Autor nabízí biblické a teologické souřadnice odpovědného přemýšlení nad aktuálními tématy, jako jsou šťastné i neblahé podoby lásky k vlasti a národu a také předávání národních tradic nastupujícím generacím českých dětí. Nakladatelská anotace. Kráceno..
Anglické resumé
001636538
OBSAH // Obsah // PŘEDMLUVA (Proč jsem napsal tuto knihu)...5 // VLASTENECTVÍ JAKO LÁSKA...14 // Vlastenectví je, když...14 // Vlastenectví a Bible...22 // „Miluji" znamená „chci, abys byl"...27 // VLAST JAKO DOMOV...30 // Co znamená slovo ráj...30 // Ztracený ráj v poezii českých básníků...33 // Návrat do ráje...36 // Ráj pozemský a nebeský...38 // Podobenství a předzvěst vlasti nebeské...41 // České nebe...42 // NÁROD JAKO VELKÁ RODINA...46 // Národní a jazyková svébytnost v Bibli...46 // Národ jako Boží nástroj...48 // Národní obrození...51 // Dvojí tvář českého obrození...56 // Ideologie národní výlučnosti...58 // Utváření národní identity...61 // Problém hranic a jazyků...63 // Národ jako každodenní kolektivní rozhodnutí...66 // Patočkovo malé a velké češství...68 // Podiven a „neúprosná kritika českého nacionalismu"...72 // České národovectví po roce 1918 a jeho konfesní proměny ... 79 // (199) // JETO NÁŠ PŘÍBĚH // TRADICE JAKO NÁŠ PŘÍBĚH...84 // Tradice v Bibli...84 // Pomni, abys den sváteční světil...86 // Tradice otců jako problém...88 // Tradice a tradování...89 // Narativní identita...91 // Celistvý národní příběh...93 // Konfesní identity...95 // SEDMERO TRADIC...99 // Tradice cyrilometodějská...99 // Tradice svatováclavská...104 // Tradice husitsko-bratrská... 108 // Tradice svatojanská...114 // Tradice obrozensko-masarykovská...123 // Tradice vztahu
? pohanství...132 // Tradice vztahu ? židovství...140 // NÁŠ PŘÍBĚH JAKO RODINNÁ HÁDKA...146 // Masarykova Česká otázka...147 // Spor o smysl českých dějin...151 // Pozdější fáze sporu...156 // NÁŠ PŘÍBĚH JAKO DAR A ÚKOL...164 // Nalézání souladu nesouladného...165 // Staň se požehnáním...167 // Česká otázka jako otázka všelidská...169 // Velké češství dnes...171 // (200) // OBSAH // NÁŠPŘÍBĚH JAKO POKRAČOVÁNÍ JEŽÍŠOVA PŘÍBĚHU. . . . 174 // A za koho mne pokládáte vy?...175 // Prubířský kámen...178 // Aby všichni jedno byli...180 // Rozdělená společnost...183 // „Křesťanské hodnoty české kultury" a odkaz T. G. Masaryka. . 184 // Co dal jsem ti, předávej dál ...186 // Takže?...189 // Literatura...193 // Summary...197 // (201 )
(OCoLC)1081370695
cnb003028083

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC