Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Matfyzpress, 2018
200 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7378-360-0 (brožováno)
Nad názvem: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
Obsahuje bibliografii a rejstříky
001636559
Obsah // Předmluva 11 // 1 Několik statistických příběhů 13 // 1.1 Zápis studentů na MFF ... 13 // 1.2 Nečekané vlastnosti dat ... 13 // 1.2.1 Nadprůměrný počet nohou... 13 // 1.2.2 Inteligence Angličanů a Skotů... 13 // 1.2.3 Vážený průměr... 15 // 1.2.4 Průměrný počet zapsaných studentů ... 15 // 1.2.5 Některé paradoxy... 16 // 1.3 Chybná interpretace dat... 21 // 1.3.1 Opilí řidiči... 21 // 1.3.2 Nakládaná zelenina... 21 // 1.4 Chyby v datech... 21 // 1.5 Sčítání obyvatelstva... 22 // 2 Základní pojmy 23 // 2.1 Pojem náhodnosti... 23 // 2.2 Pravděpodobnostní prostor... 23 // 2.3 Klasická pravděpodobnost... 24 // 2.4 Závislost a nezávislost ... 25 // 2.5 Bayesova věta... 26 // 2.6 Náhodné veličiny... 27 // 2.7 Některá diskrétní rozdělení... 29 // 2.7.1 Binomické rozdělení... 29 // 2.7.2 Poissonovo rozdělení... 30 // 2.7.3 Geomerické rozdělení... 30 // 2.7.4 Hypergeometrické rozdělení ... 32 // 2.7.5 Multinomické rozdělení... 33 // 2.8 Některá spojitá rozdělení... 34 // 2.8.1 Rovnoměrné rozdělení... 34 // 2.8.2 Exponenciální rozdělení ... 34 // 2.8.3 Dvojitě exponenciální rozdělení... 34 // 2.8.4 Normální rozdělení... 35 // 2.8.5 Rozdělení x2... 36 // 2.8.6 Studentovo rozdělení... 37 // 2.8.7 Fisherovo-Snedecorovo rozdělení... 37 // 3 // 4 // OBSAH // 2.9 Metoda maximální věrohodnosti... 38 // 2.10 Korelace... 38 // 2.10.1 Korelační koeficient... 38 // 2.10.2 Výběrový
korelační koeficient... 39 // 2.10.3 Spearmanův korelační koeficient... 40 // 3 Prokládání přímky 47 // 3.1 Üvod... 47 // 3.2 Metoda LAD... 48 // 3.2.1 Popis metody... 48 // 3.2.2 Laplaceova metoda... 49 // 3.3 Metoda nejmenších čtverců... 51 // 3.4 Předpověď pomocí regresní přímky... 54 // 3.5 Historie metody nejmenších čtverců... 57 // 3.6 Ortogonální regrese... 59 // 4 Současně působící faktor 61 // 4.1 Korelace a kauzalita ... 61 // 4.2 Počet čápů a narozených dětí... 61 // 5 Udílení Oscarů 67 // 5.1 Základní informace... 67 // 5.2 Histogramy věku herců a hereček... 67 // 5.3 Závislost věku herců na roku udělení ceny ... 69 // 6 Problém dopravního policisty 77 // 6.1 Formulace problému ... 77 // 6.2 Optimální strategie... 77 // 7 Případ německých tanků 81 // 7.1 Odhad počtu prvků... 81 // 7.2 Problém německých tanků... 83 // 8 Kontingenční tabulky 85 // 8.1 Test nezávislosti... 85 // 8.2 The lady tasting tea... 88 // 8.3 Lindleyova varianta... 90 // 8.4 Předpovědi v tabulkách... 91 // 9 Horká ruka // 9.1 Úvod... // 9.2 Košíková... // 9.3 Americké kuželky... // 9.3.1 Popis hry... // 9.3.2 Test založený na kontingenční tabulce // 9.3.3 Test založený na počtu iterací ... // 9.3.4 Test založený na nejdelší iteraci . . . // 9.3.5 Individuální posouzení hráčů... // 95 // 95 // 95 // 99 // 99 100 // 100 102 102 // OBSAH // 5 // 9.4 Šňůry bodů ve volejbalu... 103 // 10 Kdy je náskok
dostatečný 107 // 10.1 Empirické pravidlo... 107 // 10.2 Výsledky získané výpočtem ... 107 // 11 Několik vítězných zápasů 109 // 11.1 Úvod... 109 // 11.2 Dva vítězné zápasy... 111 // 11.3 Tři vítězné sety... 115 // 11.4 Čtyři vítězné sety... 118 // 11.5 Vliv domácího prostředí... 122 // 12 Dílčí výsledky her 125 // 12.1 Popis her ... 125 // 12.2 Očekávané chování pravděpodobnosti výhry... 125 // 12.3 Paradoxní chování pravděpodobnosti výhry... 126 // 13 Žravé hry 129 // 13.1 Pig games... 129 // 13.2 Hra skunk... 129 // 13.3 Hra skunk redux... 130 // 13.4 Hra žrout... 131 // 14 Úloha von Neumanna 133 // 14.1 Formulace úlohy... 133 // 14.2 Skórový test... 134 // 14.3 Test x2... 134 // 14.4 Modifikace McNemarova testu... 135 // 14.5 Modifikace von Neumannovy úlohy... 136 // 15 Děti a pravděpodobnosti 139 // 15.1 Úvod... 139 // 15.2 Pravděpodobnost narození chlapce ... 139 // 15.3 Pohlaví sourozenců... 141 // 16 Studenti a učitelé 143 // 16.1 Bernoullijské pokusy... 143 // 16.2 Iterace úspěchu... 143 // 16.3 Detekce zfalšovaných dat... 144 // 16.4 Podvody u zkoušky... 146 // 16.5 Detekce podvodů u zkoušky SAT... 147 // 16.5.1 Co je SAT... 147 // 16.5.2 Jak ztížit podvádění... 148 // 16.5.3 Základní popisné statistiky... 148 // 16.5.4 Navrhované indexy... 148 // 16.5.5 Výsledky a závěry... 148 // 16.6 Harvard... // 6 // OBSAH // 17 Nehody žen a jejich menstruační cyklus 15 j // 17.1 Základní zpracování
dat... 151 // 17.2 Další souvislosti... I53 // 18 Statistika vražd I55 // 18.1 Vraždy v Londýně ... 155 // 18.2 Vraždy v České republice... 157 // 19 Průmyslové aplikace 161 // 19.1 Posuzování emisí automobilů... 161 // 19.1.1 Pomocná tvrzení... I6I // 19.1.2 Formulace problému ... 162 // 19.1.3 Vyhodnocení dat... 162 // 19.2 Statistická kontrola jakosti... 164 // 19.2.1 Formulace problému... 164 // 19.2.2 Optimální kontrolní plán... 165 // 20 Transformace dat 169 // 20.1 Boxova-Coxova transformace... 169 // 20.2 Příklad — podíl kneží a farníků... 171 // 21 Hlavní komponenty 177 // 21.1 Výpočet hlavních komponent ... 177 // 21.2 Příklad - analýza rozdílu mezi církvemi... 178 // 22 Volby a hlasování 183 // 22.1 Volební paradoxy... 183 // 22.2 Hlasování ... 185 // Literatura 189 // Rejstřík funkcí 195 // Jmenný rejstřík 196 // Věcný rejstřík 198
(OCoLC)1081359022
cnb003000135

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC