Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Matfyzpress, 2018
200 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7378-360-0 (brožováno)
Nad názvem: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
Obsahuje bibliografii a rejstříky
001636559
Předmluva 11 // 1 Několik statistických příběhů 13 // 1.1 Zápis studentů na MFF 13 // 1.2 Nečekané vlastnosti dat 13 // 1.2.1 Nadprůměrný počet nohou 13 // 1.2.2 Inteligence Angličanů a Skotů 13 // 1.2.3 Vážený průměr 15 // 1.2.4 Průměrný počet zapsaných studentů 15 // 1.2.5 Některé paradoxy 16 // 1.3 Chybná interpretace dat 21 // 1.3.1 Opilí řidiči 21 // 1.3.2 Nakládaná zelenina 21 // 1.4 Chyby v datech 21 // 1.5 Sčítání obyvatelstva 22 // 2 Základní pojmy 23 // 2.1 Pojem náhodnosti 23 // 2.2 Pravděpodobnostní prostor 23 // 2.3 Klasická pravděpodobnost 24 // 2.4 Závislost a nezávislost 25 // 2.5 Bayesova věta 26 // 2.6 Náhodné veličiny 27 // 2.7 Některá diskrétní rozdělení 29 // 2.7.1 Binomické rozdělení 29 // 2.7.2 Poissonovo rozdělení 30 // 2.7.3 Geomerické rozdělení 30 // 2.7.4 Hypergeometrické rozdělení 32 // 2.7.5 Multinomické rozdělení 33 // 2.8 Některá spojitá rozdělení 34 // 2.8.1 Rovnoměrné rozdělení 34 // 2.8.2 Exponenciální rozdělení 34 // 2.8.3 Dvojitě exponenciální rozdělení 34 // 2.8.4 Normální rozdělení 35 // 2.8.5 Rozdělení x2 36 // 2.8.6 Studentovo rozdělení 37 // 2.8.7 Fisherovo-Snedecorovo rozdělení 37 // 2.9 Metoda maximální věrohodnosti 38 // 2.10 Korelace 38 // 2.10.1 Korelační koeficient 38 // 2.10.2 Výběrový korelační koeficient 39 // 2.10.3 Spearmanův korelační koeficient 40 // 3 Prokládání přímky 47 // 3.1 Üvod 47 // 3.2 Metoda LAD 48 // 3.2.1 Popis metody 48 // 3.2.2 Laplaceova metoda 49 // 3.3 Metoda nejmenších čtverců 51 // 3.4 Předpověď pomocí regresní přímky 54 // 3.5 Historie metody nejmenších čtverců 57 // 3.6 Ortogonální regrese 59 // 4 Současně působící faktor 61 // 4.1 Korelace a kauzalita 61 // 4.2 Počet čápů a narozených dětí 61 // 5 Udílení Oscarů 67 //
5.1 Základní informace 67 // 5.2 Histogramy věku herců a hereček 67 // 5.3 Závislost věku herců na roku udělení ceny 69 // 6 Problém dopravního policisty 77 // 6.1 Formulace problému 77 // 6.2 Optimální strategie 77 // 7 Případ německých tanků 81 // 7.1 Odhad počtu prvků 81 // 7.2 Problém německých tanků 83 // 8 Kontingenční tabulky 85 // 8.1 Test nezávislosti 85 // 8.2 The lady tasting tea 88 // 8.3 Lindleyova varianta 90 // 8.4 Předpovědi v tabulkách 91 // 9 Horká ruka // 9.1 Úvod // 9.2 Košíková // 9.3 Americké kuželky // 9.3.1 Popis hry // 9.3.2 Test založený na kontingenční tabulce // 9.3.3 Test založený na počtu iterací // 9.3.4 Test založený na nejdelší iteraci // 9.3.5 Individuální posouzení hráčů // 9.4 Šňůry bodů ve volejbalu 103 // 10 Kdy je náskok dostatečný 107 // 10.1 Empirické pravidlo 107 // 10.2 Výsledky získané výpočtem 107 // 11 Několik vítězných zápasů 109 // 11.1 Úvod 109 // 11.2 Dva vítězné zápasy 111 // 11.3 Tři vítězné sety 115 // 11.4 Čtyři vítězné sety 118 // 11.5 Vliv domácího prostředí 122 // 12 Dílčí výsledky her 125 // 12.1 Popis her 125 // 12.2 Očekávané chování pravděpodobnosti výhry 125 // 12.3 Paradoxní chování pravděpodobnosti výhry 126 // 13 Žravé hry 129 // 13.1 Pig games 129 // 13.2 Hra skunk 129 // 13.3 Hra skunk redux 130 // 13.4 Hra žrout 131 // 14 Úloha von Neumanna 133 // 14.1 Formulace úlohy 133 // 14.2 Skórový test 134 // 14.3 Test x2 134 // 14.4 Modifikace McNemarova testu 135 // 14.5 Modifikace von Neumannovy úlohy 136 // 15 Děti a pravděpodobnosti 139 // 15.1 Úvod 139 // 15.2 Pravděpodobnost narození chlapce 139 // 15.3 Pohlaví sourozenců 141 // 16 Studenti a učitelé 143 // 16.1 Bernoullijské pokusy 143 // 16.2 Iterace úspěchu 143 // 16.3 Detekce zfalšovaných dat 144 //
16.4 Podvody u zkoušky 146 // 16.5 Detekce podvodů u zkoušky SAT 147 // 16.5.1 Co je SAT 147 // 16.5.2 Jak ztížit podvádění 148 // 16.5.3 Základní popisné statistiky 148 // 16.5.4 Navrhované indexy 148 // 16.5.5 Výsledky a závěry 148 // 16.6 Harvard // 17 Nehody žen a jejich menstruační cyklus 15 j // 17.1 Základní zpracování dat 151 // 17.2 Další souvislosti I53 // 18 Statistika vražd I55 // 18.1 Vraždy v Londýně 155 // 18.2 Vraždy v České republice 157 // 19 Průmyslové aplikace 161 // 19.1 Posuzování emisí automobilů 161 // 19.1.1 Pomocná tvrzení I6I // 19.1.2 Formulace problému 162 // 19.1.3 Vyhodnocení dat 162 // 19.2 Statistická kontrola jakosti 164 // 19.2.1 Formulace problému 164 // 19.2.2 Optimální kontrolní plán 165 // 20 Transformace dat 169 // 20.1 Boxova-Coxova transformace 169 // 20.2 Příklad — podíl kneží a farníků 171 // 21 Hlavní komponenty 177 // 21.1 Výpočet hlavních komponent 177 // 21.2 Příklad - analýza rozdílu mezi církvemi 178 // 22 Volby a hlasování 183 // 22.1 Volební paradoxy 183 // 22.2 Hlasování 185 // Literatura 189 // Rejstřík funkcí 195 // Jmenný rejstřík 196 // Věcný rejstřík 198
(OCoLC)1081359022
cnb003000135

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC