Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2019
1 online zdroj (184 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 


ISBN 978-80-271-2655-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0951-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2039-0 (print)
Ojedinělá publikace pro zdravotnické obory, která je primárně určená studentům ošetřovatelství a porodní asistence. Kromě problematiky sexuálního chování a dospívání jedince zahrnuje také právní aspekty a pojmy z oboru sexuologie..
001636580
Obsah // Obsah // Úvod... 9 // 1 Definice sexuality a sexuálni výchovy (Peter Koliba)... 11 // 2 Sexuálni výchova včera a dnes (Peter Koliba)... 14 // 2.1 „Nová“ potřeba sexuální výchovy, nebo potřeba „nové“ sexuálni výchovy?... 17 // 3 Metodika výuky sexuálni výchovy (Markéta Dibonová)... 20 // 3.1 Definice pojmú die WHO... 20 // 3.2 Zásady sexuální výchovy... 21 // 3.3 Předávání sexuální výchovy... 22 // 3.4 Sexuální výchova v České republice... 23 // 4 Lékařská Sexuologie (Peter Koliba)... 24 // 5 Fyziologické sexuální reakce, sexuálni cyklus muže, // sexuálni cyklus ženy (Peter Koliba)... 29 // 5.1 Sexuální stimulace u žen... 32 // 5.1.1 Reakce jednotlivých orgánů u ženy na sexuální dráždění... 34 // 5.2 Sexuální stimulace u muže... 37 // 5.2.1 Reakce jednotlivých orgánů na sexuální stimulaci u muže... 37 // 5.2.2 Fyziologie a mechanismus ejakulace... 39 // 5.3 Biologie pohlavního styku... 40 // 5.3.1 Nekoitální intimní praktiky... 41 // 5.3.2 Statistika pohlavních styků... 43 // 6 Láska, sex a hormony (Peter Koliba)... 45 // 7 Rozdíly mezi mužskou a ženskou sexualitou (Peter Koliba)... 48 // 7.1 Rozdíly v sexuálním vzrušení ženy... 50 // 7.2 Sexuální reaktivita mužů... 50 // 7.3 Sexuální paradox... 51 // 7.4 Erotogenní zóny u ženy... 51 // 7.5 Erotogenní stimuly muže... 52 // 7.6 Sexuální atraktivita žen... 52 // 7.7 Sexuální atraktivita mužů... 53 // 8 Sexuální
chování v pubertě a edukace teenagerů (Martin Němec)... 55 // 8.1 Co je to puberta ? ? jakým změnám v jejím průběhu dochází... 55 // 8.2 Dělení adolescence... 57 // 8.3 Dospívání a vývoj psychosociálního chápání... 57 // 5 // Sexuální výchova // 8.4 Co ovlivňuje sexuální chování adolescentů a kdo je nejčastějším // zdrojem informací?... 58 // 8.5 Kdy a jak mluvit s dětmi o sexualitě a jak je správně informovat?... 58 // 9 Sexuální výchova na školách (Martin Němec)... 62 // 9.1 Naléhavost sexuální výchovy... 63 // 9.2 Komplexní pojetí sexuální výchovy... 63 // 9.3 Sexuální výchova ve školních dokumentech ... 63 // 9.4 Personální podmínky... 63 // 9.5 Organizační podmínky, formy a metody výuky ... 64 // 9.6 Podmínky spolupráce školy s rodinou... 65 // 9.7 Specifika sexuální výchovy u žáků se speciálními vzdělávacími // potřebami... 65 // 10 Sexualita v různých věkových obdobích // Vliv menopauzy a andropauzy (Peter Koliba)... 67 // 11 Metody plánovaného rodičovství - možnosti // antikoncepce u ženy a muže (Markéta Dibonová)... 71 // 11.1 Mužská antikoncepce... 72 // 11.2 Ženská antikoncepce... 73 // 12 Možnosti sterilizace u ženy a muže (Martin Němec)... 82 // 12.1 Sterilizace u ženy... 82 // 12.2 Mužská sterilizace... 83 // 13 Interrupce - pro a proti, etické a psychologické // aspekty nechtěného těhotenství (Martin Němec)... 85 // 13.1 Základní přístup ? interrupcím...
85 // 13.2 Historie interrupcí ve světě... 87 // 13.3 Historie legislativy interrupcí v českých zemích... 88 // 13.4 Dva různé pohledy na provádění potratů cizinkám... 89 // 13.5 Možnosti provedení interrupce... 90 // 13.6 Indikace ? interrupci... 91 // 13.7 Vedlejší následky a komplikace interrupce... 91 // 14 Pohlavně přenosné nemoci (sexual transmited // diseases - STD) (Markéta Dibonová)... 93 // 14.1 Prevence a ochrana... 93 // 14.2 Rizikové faktory a rizikové skupiny... 93 // 14.3 Preventivní opatření... 94 // 14.4 Komplikace a následky některých pohlavně přenosných // onemocnění... 95 // 14.5 Rozdělení pohlavně přenosných nemocí... 95 // 14.5.1 Klasické pohlavní nemoci bakteriálního původu... 96 // 6 // Obsah // 14.5.2 Pohlavní nemoci virového původu... 97 // 14.5.3 Pohlavně přenosné nemoci v širším slova smyslu... 98 // 14.5.4 Exotické pohlavně přenosné nemoci... 100 // 14.5.5 Jiné pohlavně přenosné nemoci... 101 // 15 Sexuální orientace (Petr Weiss, Ivo Procházka)... 103 // 15.1 Coming out... 104 // 15.2 Zdravotnické problémy... 105 // 15.3 Homosexualita a rodičovství... 105 // 15.4 „Terapie“ homosexuality... 106 // 16 Transsexualita (Petr Weiss)... 108 // 16.1 Pohlavní identita... 108 // 16.2 Definice transsexuality... 109 // 16.3 Výskyt transsexualismu v populaci... 109 // 16.4 Diagnostika... 110 // 16.5 Charakteristiky pohlavní role... 112 // 16.6 Základní etapy procesu přeměny pohlaví...
113 // 16.7 Právní aspekty transsexuality... 114 // 17 Sexuální dysfunkce (Petr Weiss)... 115 // 17.1 Sexuální dysfunkce u mužů... 115 // 17.2 Sexuální dysfunkce u žen... 117 // 18 Sexuální deviace (parafilie) (Petr Weiss)... 120 // 18.1 Deviace v aktivitě... 120 // 18.2 Deviace v objektu... 127 // 18.3 Sexuální deviace u žen... 133 // 18.4 Sexuální delikvence... 134 // 19 Viktimologické aspekty sexuální delikvence (Petr Weiss)... 137 // 19.1 Sexuální agrese... 137 // 19.2 Sexuální zneužití v dětství... 138 // 20 Právní aspekty sexuálního chování (Peter Koliba)... 142 // 21 Rodinné a manželské poradenství (Peter Koliba) ... 146 // 21.1 Manželské a rodinné poradny... 147 // 21.2 Formy poradenství... 148 // 22 Sexualita osob se zdravotním postižením (Peter Koliba) ... 150 // 22.1 Sexualita osob s mentálním postižením... 150 // 22.2 Sexualita osob s tělesným postižením... 153 // 22.3 Sexuální asistence... 154 // 7 // Sexuální výchova // 23 Význam sexuální výchovy pro porodní asistentky // v komunitní péči (Peter Koliba) ... 156 // Závěr ... 159 // Seznam použitých zkratek ... 160 // Příloha ... 165 // Rejstřík ... 1 6 // Souhrn ... 181 // Summary ... 185 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC