Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Brno] : Masarykova univerzita, 2011
1 online zdroj (274 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-8990-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-5421-9 (print)
Kniha je výsledkem zpracování výzkumů destrukce opevnění velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi, které s přestávkami probíhaly v letech 1958 až 2007 pod vedením pracovníků vědecko-výzkumné stanice tamtéž. Jsou zde představeny jednotlivé řezy destrukcí a jejich vyhodnocení, stejně jako komplexní vyhodnocení získaných poznatků a jejich zařazení do celkového rámce v oblasti jižní Moravy, jádra Velké Moravy v 9. století. V souvislosti s výstavbou opevnění byly řešeny i otázky transportu, organizace práce a vztahů mezi sousedními lokalitami..
001636681
VÝVOJ OSÍDLENÍ LOKALITY -- POPIS A PROSTOROVÉ ČLENĚNÍ OPEVNĚNÍ -- Opevnění centrální části -- Opevnění předhradí -- GEOMORFOLOGIE LOKALITY A OKOLÍ -- VÝZKUMY OPEVNĚNÍ -- Centrální část -- Předhradí -- Geofyzikální prospekce -- SOUHRNY VÝZKUMŮ DESTRUKCE OPEVNĚNÍ -- 1. Řez ROl -- 2. Řez R02 -- 3. Řez R03 -- 4. Řez R04 -- 5. Řez R05 -- 6. Řez RO6 -- 7. Řez R07 -- 8. Řez R08 -- 9. Řez R09 -- 10. Řez RIO -- 11. Řez Rll -- 12. Řez R12 -- 13. Řez R13 -- 14. Řez R14 -- 15. Řez R15 -- 16. Řez R16 a R17 -- 18. Řez R18 -- 19. Řez R19 -- 20. Řez 1/JP -- 21. Řez PV -- STAVEBNÍ MATERIÁL -- Stavební materiál množství -- Transport materiálu -- KONSTRUKČNÍ PRVKY HRADBY -- Týlní dřevěná stěna -- Prostor jádra hradby -- Čelní kamenná zeď -- Opevnění Jižního předhradí -- Opevnění Severního předhradí -- ROZMĚRY A STATICKÉ VLASTNOSTI HRADBY -- VÝSTAVBA OPEVNĚNÍ -- TĚŽBA STAVEBNÍHO MATERIÁLU A POSTUP VÝSTAVBY HRADBY -- TRVANLIVOST, OPRAVY, OBRANA A ZÁNIK HRADBY -- CHRONOLOGICKÝ VÝVOJ HRADBY -- SÍDLIŠTNÍ OBJEKTY -- KONSTRUKCE HRADBY -- Opevnění centrálního areálu -- Opevnění v předpolí hradby -- Konstrukce opevnění Jižního předhradí -- Konstrukce opevnění Severního předhradí -- ANALOGICKÁ OPEVNĚNÍ OKOLNÍCH LOKALIT -- Mikulčice -- Nejdek -- Strachotín -- Staré Město Uherské Hradiště -- Libušin -- Klučov -- SROVNÁNÍ -- MOŽNOSTI NOVÝCH VÝZKUMŮ DESTRUKCE OPEVNĚNÍ

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC