Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Místo vydání není známé] : Karolinum, 2018
1 online zdroj (238 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2774-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-1663-6 (print)
Francouzský institut je významnou zahraniční institucí s téměř stoletou tradicí. Mezi lety 1920-1951 se stal hlavním svorníkem česko-francouzských kulturních vztahů. Od založení hledal svou pozici v rámci kulturní diplomacie a politických vztahů mezi oběma zeměmi, hledal své místo mezi "vzděláním" a "propagandou"..
001636688
OBSAH // ÚVOD ... 7 // 1. DVA ROKY PRÍPRAV 1918-1920 ... 13 // 2. FRANCOUZSKÝ INSTITUT V PRAZE, JEHO VZNIK, // VÝVOJ A ČINNOST 1920-1939 ... 27 // Tibalova doba aneb Každý začátek je tčžký (1920-1925)... 27 // Počátek působení Louise Eisenmanna (1925-1930)... 41 // Štěpánská 37 - Universitě de Paris v Praze (1930-1938) ... 55 // Od října do srpna (1938-1939) ... 73 // 3. FRANCOUZSKÝ INSTITUT V KULTUŘE PRAHY // (A ČESKOSLOVENSKA) 20. A 30. LET ... 80 // Stánek francouzské kultury ... 80 // Prostor společenského života... 87 // Vědecká spolupráce a informační služba... 95 // Francouzský institut mezi Cechy a Němci ... 110 // 4. POVÁLEČNÁ OBNOVA // A OPĚTNÉ UZAVŘENÍ INSTITUTU 1945-1951 ... 115 // Štěpánská 35 - stejné místo v „novém“ světě ... 115 // Institut obnovuje své aktivity (1945-1948) ... 125 // Fungujeme. Ale jak dlouho? (1948-1951) ... 140 // 5. O PROFESORECH A STUDENTECH... 151 // Učitelský sbor... 151 // Studenti ... 164 // ZÁVĚR // 170 // -6- // SEZNAM ZKRATEK... 172 // DOKUMENTY ... 173 // Dokument 1, Slavnostní adresa Arnoštu Denisovi z listopadu 1918 . 175 // Dokument 2, Dopis vyslance Clément-Simona pojednávající poprvé // o francouzském intelektuálním působení // v českých zemích (1919) ... 179 // Dokument 3, Dopis Edvarda Beneše Frédéricu Clément-Simonovi // o financování klíčových kulturních institucí (1920)... 182 // Dokument 4, První shrnutí francouzského kulturního
působení // v ČSR (1920) ... 184 // Dokument 5, Zásadní zpráva Julesa Patouilleta definující organizaci // a působení Francouzského institutu v Praze (1920) ... 188 // Dokument 6, Stanovy Francouzského ústavu v Praze (1923) ... 196 // Dokument 7, Zpráva André Tibala o navázání vztahů // mezi Francouzským institutem a Univerzitou Karlovou . 198 // Dokument 8, Zpráva o vztazích mezi Francouzským institutem // a Univerzitou Karlovou ... 201 // Dokument 9, Zpráva hodnotící místo Francouzského institutu // v rámci francouzského kulturního působení // v českých zemích (1938) ... 207 // Dokument 10, Článek Rudého práva // o vystoupení M. Aymonina v dubnu 1951 ... 209 // OBRAZOVÁ PŘÍLOHA ... 213 // PRAMENY A LITERATURA... 221 // RESUMÉ... 233

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC