Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Místo vydání není známé] : Grada, 2020
1 online zdroj (312 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-1447-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2552-4 (print)
Poprvé v domácí literatuře v tomto rozsahu vychází komplexní monografie o metodě, která má uplatnění v kardiopulmonální diagnostice, kardiovaskulární rehabilitaci a ve sportovní medicíně..
001637017
Obsah // Seznam použitých zkratek ...11 // Vzpomínka ...16 // Úvod...17 // 1 Transportní systém a fyziologická odezva organizmu na zatížení // (DobšákP.)...19 // 1.1 Úvod...19 // 1.2 Energetické zdroje pro svalovou práci // (ATP-CrP systém, anaerobní glykolýza, aerobní fosforylace) ...19 // 1.2.1 Okamžité energetické zdroje // (ATP-CrP systém) ...20 // 1.2.2 Neoxidativni (glykolytické) energetické // zdroje ...20 // 1.2.3 Oxidatívni energetické zdroje...21 // 1.3 Transportní systém a celulární respirace . . 22 // 1.3.1 Celulární respirace a bioenergetické // procesy během zátěže...22 // 2 Praktické provedení // spiroergometrického vyšetření (Homolka P.)...25 // 2.1 Indikace Spiroergometrie ...25 // 2.2 Kontraindikace Spiroergometrie...25 // 2.3 Laboratorní podmínky...26 // 2.3.1 Prostředí laboratoře ...26 // 2.3.2 Bezpečnostní opatření...26 // 2.3.3 Personál...26 // 2.3.4 Technické vybavení...26 // 2.4 Postup před zátěžovým testem...27 // 2.5 Sledování během zátěže ...27 // 2.5.1 Důvody ukončení spiroergometrického // vyšetření ...27 // 2.6 Postup po ukončení zátěže a péče // o pacienta po testu...28 // 2.7 Zátěžové zdroje a protokoly...28 // 3 Základní parametry sledované při // spiroergometrii // (Várnay F., Mífková L)...31 // 3.1 Průběh dechového objemu, dechové // frekvence a minutové ventilace - od mírných nepravidelností až po oscilující ventilaci při zátěži (EOV) (Várnay
F)...33 // 3.1.1 Základní mechanizmy regulace dýchání ... 34 // 3.1.1.1 Chemosenzitivní receptory...34 // 3.1.1.2 Respirační centra...35 // 3.1.1.3 Dalšífaktory ovlivňující regulaci dýchání ... 36 // 3.1.2 Regulace dýchání při svalové práci...36 // 3.1.3 Regulace dýchání při metabolické acidóze // (laktátové nebo i jiného původu)...37 // 3.1.4 Regulace ventilace při rampovém // spiroergometrickém testu ...37 // 3.1.5 Průběh dechového objemu, dechové // frekvence a ventilace při spiroergometrickém testu s rampovým protokolem...38 // 3.1.6 Výskyt narušené regulace dýchání a její // formy...*...44 // 3.1.7 Přehled základních variant definice oscilujícího // dýchání při zátěži (EOV)...45 // 3.1.7.1 Postup analýzy při hodnocení oscilujícího // dýchání při zátěži (EOV)...45 // 3.1.7.2 Prognostický význam EOV u chronického // srdečního selhání...53 // 3.2 Příjem kyslíku (V02) (Várnay F)...55 // 3.2.1 Kinetika V02 a průběh křivky V02 při // rampovém spiroergometrickém vyšetření . . 55 // 3.2.1.1 Krytí energetických potřeb pro svalovou práci a kinetika V02 v zátěžové a zotavovací fázi rampového spiroergometrického vyšetření . 55 // 3.2.1.2 Průběh křivky V02 v zátěžové fázi rampového // spiroergometrického vyšetření...55 // 3.2.2 Maximální aerobní kapacita a možnosti // posouzení jejího omezení...60 // 3.2.3 Přehled grafů, na kterých se vyskytuje // příjem
kyslíku (V02)...63 // Spiroergometrie v kardiológii a sportovní medicíně // 3.3 Výdej oxidu uhličitého (VC02) 3.6.3 Význam hodnoty RER k pro posouzení míry // (Várnay F.) . 63 metabolického vytížení při // 3.3.1 Průběh křivky VC02 v zátěžové fázi rampového spiroergometrickém vyšetření 113 // spiroergometrického vyšetření . 64 3.7 Ventilační ekvivalenty (EQ) (Várnay FJ . . 114 // 3.3.2 Vyšší hodnoty VC02 v klidu i během zátěžové 3.7.1 Popis průběhu ventilačních ekvivalentů // fáze spiroergometrického vyšetření . 67 v zátěžové části spiroergometrického // 3.3.3 Vzájemné porovnání kinetikyVC02 vyšetření 115 // a V02 pomocí regresních rovnic a směrnice 3.7.1.1 Grafické zobrazení a popis normálního // V02aVC02 . 70 průběhu ventilačních ekvivalentů (EQ) // 3.3.4 Exces C02 - matematický výpočet a graf v zátěžové fázi spiroergometrického // ExC02 . 72 vyšetření 116 // 3.3.5 Přehled grafů, na kterých se vyskytuje 3.7.1.2 Popis a grafické zobrazení několika // výdej oxidu uhličitého (VC02) . 75 abnormálních křivek ventilačních ekvivalentů // 3.4 Minutová ventilace (VE) (VdrntfyFJ . . . . . 76 (EQ) při spiroergometrickém vyšetření. . . . 120 // 3.4.1 Průběh křivky VE při rampovém 3.7.2 Popis průběhu ventilačních ekvivalentů // spiroergometrickém vyšetření . 77 v zotavovací fázi (recovery) // 3.4.2 Podmínky a postup při analýze spiroergometrického vyšetření
130 // přiměřenosti ventilace . 78 3.7.3 Popis průběhu ventilačních ekvivalentů při // 3.4.3 Prezentace postupu analýzy minutové oscilující ventilaci 135 // ventilace u konkrétního pacienta . 81 3.8 Parciální tlak kyslíku na konci výdechu // 3.4.4 Demonstrace různých „nástrah" při analýze (PET02) a parciální tlak oxidu uhličitého na // přiměřenosti ventilace . 84 konci výdechu (PETC02) (\\/árnayFJ . . . . 136 // 3.4.5 Hypoventilace . 90 3.8.1 Úvod a vysvětlení zkratek 136 // 3.4.5.1 Hypoventilace u obezity (OHS - obesity 3.8.2 Průběh PETO., a PETC02 při rampovém // hypoventilation syndrome) . 91 spiroergometrickém vyšetření a jeho grafické // 3.4.5.2 Relativní hypoventilace vzhledem zobrazení 139 // ? extrémně vysoké hodnotě maximálního 3.8.2.1 Průběh PETC02 139 // dosaženého výkonu (Wpeak) u velmi 3.8.2.2 Průběh PET02 140 // výkonného sportovce . 94 3.8.2.3 Grafické zobrazení průběhu PETC02 // 3.4.6 Přehled grafů, na kterých se vyskytuje a PETO, 140 // minutová ventilace (VE) . 95 3.8.3 Jak postupovat v případě nedostupnosti // 3.5 VE/VCO, slope (Várnay F.) . 96 grafu s optimalizovanými osami 147 // 3.5.1 Úvod . 96 3.8.4 Přínos PETCO-, pro diagnostiku a stratifikaci // 3.5.2 Rozbor metodiky VE/VC02 slope, konstrukce plicních a kardiovaskulárních nemocí . . . . 147 // grafu a výpočet . 97 3.9 Oxygen uptake efficiency slope (OUES) // 3.5.2.1 Úskalí analýzy VE/VC02 slope - přítomnost (Várnay
F) 150 // oscilující ventilace při zátěži (EOV) . 99 3.9.1 Obecné pojednání o vztahu V02 a VE . . . . 150 // 3.5.2.2 Závislost VE na VC02 v zotavovací (recovery) 3.9.2 Definice, referenční hodnoty, výpočet // fázi spiroergometrického vyšetření 100 a konstrukce grafu OUES 152 // 3.5.2.3 Abnormality VE/VC02 slope a jejich možné 3.9.3 Analýza a význam OUES 153 // příčiny 103 3.10 Srdeční frekvence (Mífková L) 159 // 3.5.3 Posouzení přiměřenosti ventilace (VE) ? výdeji 3.10.1 Průběh srdeční frekvence při // oxidu uhličitého (VC02) pomocí ventilačního spiroergometrickém vyšetření 159 // ekvivalentu pro C02 (EQC02) 103 3.10.2 Nepravidelnosti průběhu srdeční frekvence // 3.6 Poměr respirační výměny (RER) během spiroergometrického vyšetření . . . 161 // (Várnay F.) 106 3.10.3 Srdeční frekvence při preskripci intenzity // 3.6.1 Popis průběhu poměru respirační výměny pohybových aktivit 164 // v zátěžové i zotavovací fázi 3.11 Krevní tlak (Mífková L) 164 // spiroergometrického vyšetření 106 3.12 Systolický a minutový objem srdeční. // 3.6.2 Příklady abnormálního průběhu poměru tepový kyslík (Várnay F.) 167 // respirační výměny 110 3.12.1 Systolický a minutový objem srdeční 167 // 3.12.2 Tepový kyslík (V02/SF) 173 // 8 // Obsah // 3.12.2.1 Jaké jsou možnosti a úskalí při 5 Hodnocení zotavovací fáze // odhadování srdečního výdeje pomocí (Várnay F.) 213 // tepového
kyslíku? 173 5.1 Kinetika příjmu kyslíku během // 3.12.2.2 Referenční hodnoty tepového kyslíku zotavovací fáze spiroergometrického // (refV02/SFma)<) 175 vyšetření (V02rec) . 214 // 3.13 Elektrokardiografie (Várntfy FJ 179 5.1.1 Hlavní faktory ovlivňující průběh V02 // 3.13.1 Úvod 179 recovery . 215 // 3.13.2 Základní pojmy pro popis ST úseku 180 5.1.2 Metodika hodnocení V02 recovery . 216 // 3.13.3 Fyziologické změny EKG při zátěži 181 5.1.2.1 Metoda 1: Hodnocení průběhu křivky // 3.13.4 Diagnostické EKG změny svědčící pro V02rec . 216 // ischemii myokardu 182 5.1.2.2 Metoda 2: Výpočet V02-REC2 // 3.13.5 Arytmie během zátěže 182 (respektive %V02-REC2) . 222 // 3.14 Subjektivní odhad vnímání intenzity 5.1.2.3 Metoda 3: Výpočet poločasu V02rec // zátěže a hodnocení potíží (Mífková L) . . 182 (TI/2 V02rec) . 223 // 3.15 Indexy výkonnosti (Mífková L) 184 5.1.3 Klasifikace kinetiky V02 v zotavovací fázi // 3.15.1 Výkon 184 spiroergometrického vyšetření . 223 // 3.15.2 Kritický výkon 185 5.1.4 Příklad konkrétního postupu analýzy // průběhu kinetiky V02 recovery . 225 // 4 Ventilační prahy a jejich stanovení. 5.2 Hodnocení srdeční frekvence během // laktátové prahy (VdrnayFJ 193 zotavovací fáze (HRrec) . 229 // 4.1 Obecný úvod ? energetickému // metabolizmu 193 6 Principy hodnocení výsledku // 4.2 Definice ventilačních prahů a názvosloví . 194 spiroergometrického vyšetření
4.3 Metody stanovení ventilačních prahů (Várnay F.) 231 // a hodnocení prvního ventilačního prahu . 194 6.1 Datové protokoly . 231 // 4.3.1 Stanovení VT1 metodou ExC02 196 6.2 Grafické zobrazení parametrů // 4.3.2 Stanovení ventilačních prahů podle průběhu spiroergometrického vyšetření . 232 // křivky EQ02 a EQC02 196 6.3 Souhrnná závěrečná zpráva ze // 4.3.3 StanoveníVT1 metodou V-slope 199 spiroergometrického vyšetření . 234 // 4.3.4 Metoda stanovení VII a VT2 podle // průběhu RET křivek 199 7 Specifika spiroergometrického // 4.3.5 Metoda stanovení VT2 podle WR6 grafu . . . 200 vyšetření u vybraných kardiologických // 4.3.6 Metoda stanovení VT2 podle VE/VC02 diagnóz (Várnay F) 237 // slope 200 7.1 Vazospastická angina pectoris (VSA) . . . 237 // 4.3.7 Úskalí stanovení VII a VT2 202 7.2 Plieni hypertenze . 238 // 4.3.7.1 Deformovaný průběh V-slope 202 7.3 Chronické srdeční selhání . 241 // 4.3.7.2 VT1 lze stanovit metodou V-slope a ExC02, ale 7.4 Stav po ortotopické transplantaci // nelze stanovit podle průběhu křivky srdce (OTS) . 241 // eqo2 202 7.5 Neobjasněná námahová dušnost // 4.3.7.3 Důvody obtížné stanovitelnosti až nemožnosti (unexplained exertional dyspnea) ... . 242 // lokalizace VT2 203 // 4.4 Laktátové prahy - přehled a vztah 8 Stanovení intenzity tréninkové zátěže // ? ventilačním prahům 205 pro kardiologický nemocné v rámci // 4.4.1 Laktát a koncepce aerobně-anaerobního
kardiovaskulární rehabilitace // přechodu posuzovaného podle laktátu . . . 205 (Mífková L) 245 // 4.4.2 Aerobní laktátový práh 206 8.1 Kardiovaskulární rehabilitace . 245 // 4.4.3 Anaerobní laktátový práh 206 8.1.1 Časná posthospitalizační kardiovaskulární // 4.4.3.1 Anaerobní laktátový práh typu maximálního rehabilitace . 245 // laktátového steady state (MISS) 207 8.1.2 Pokračování posthospitalizační // 4.4.3.2 Laktátový anaerobní práh (LTAn) stanovený kardiovaskulární rehabilitace (III. fáze - // při zvyšující se zátěži stupňovým období stabilizace a IV. fáze - udržovací // protokolem 208 obdobQ . 247 // 9 // Spiroergometrie v kardiológii a sportovní medicíně // 8.2 Intenzita zátěže pro trénink // kardiologický nemocných ...247 // 8.2.1 Trénink nad úrovníVTI // v kardiovaskulární rehabilitaci?...250 // 8.2.2 Proč nestačí pouhé ergometrické vyšetření // ke stanovení tréninkových parametrů pro kardiovaskulární rehabilitaci? ...251 // 8.3 Pravidla preskripce tréninkové zátěže // pro kardiovaskulární rehabilitaci ...253 // 8.3.1 Preskripce konstantní tréninkové zátěže // pro kontinuální trénink...253 // 8.3.1.1 Kinetika V02 při konstantní zátěži...253 // 8.3.1.2 Způsoby (metodika) stanovení konstantní // zátěže pro kontinuální trénink...255 // 8.3.1.3 Příklady průběhu příjmu kyslíku a srdeční frekvence při kontinuálním tréninku // s různými (korigovanými
i nekorigovanými) // konstantními zátěžemi...256 // 8.3.2 Preskripce zátěže pro intervalový trénink .. 262 // 8.3.2.1 Postup při výpočtu vykonané práce při kontinuálním tréninku s konstantní korigovanou zátěží a intervalovém // tréninku...265 // 8.3.2.2 Příklady průběhu příjmu kyslíku a srdeční frekvence při intervalovém tréninku izokalorickém s kontinuálním tréninkem // s korigovanou konstantní zátěží...267 // 8.3.3 Preskripce zátěže pro excentrický trénink . . 268 // 8.3.3.1 Různé způsoby a oblasti využití // excentrického cvičení, včetně kardiovaskulární rehabilitace...268 // 8.3.3.2 Metabolická a kardiovaskulární odezva na // excentrickou bicyklovou ergometrii...269 // 8.3.3.3 Svalové poškození a opožděná bolest svalů // po excentrickém tréninku...272 // 8.3.3.4 Adaptace na excentrickou zátěž...272 // 8.3.3.5 Doporučení tréninkových parametrů pro // excentrický trénink v rámci kardiovaskulární rehabilitace...273 // 9 Spiroergometrické vyšetření ve // sportovní medicíně (Homolka P.) . . 279 Úvod...279 // 9.1 Spiroergometrie ve veslování (Homolka R, // Kára T, Panuška P)...280 // 9.1.1 Veslařská zátěž z energetického hlediska . . 280 // 9.1.2 Fyziologický profil veslaře...281 // 9.1.3 Spiroergometrie na bicyklovém ergometru // v rámci pravidelné preventivní lékařské prohlídky veslaře...282 // 9.1.4 Současné trendy sledování výkonnosti // a optimalizace tréninku
veslařů v České republice a ve světě...282 // 9.1.4.1 Specifické distanční testy na vodě na 2000 m // (6000 m)...282 // 9.1.4.2 Specifické testování výkonnosti na // veslařském ergometru Concept 2...283 // 9.1.4.3 Stanovení laktátových prahů - testy ? určení výkonu na úrovni tzv.„anaerobního prahu (ANP)" na veslařském ergometru // Concept 2...283 // 9.1.4.4 Specifické laboratorní testy zaměřené na // individuální optimalizaci tréninkového procesu a kontrolu efektu tréninku pomocí Spiroergometrie...284 // 9.1.4.5 Testování anaerobních schopností...287 // 9.1.5 Interpretace spiroergometrických // parametrů u veslařů...287 // 9.1.6 Závěr...289 // 9.2 Spiroergometrie v ledním hokeji // (Homolka P)... 292 // 9.2.1 Hokejová zátěž z energetického hlediska . . 292 // 9.2.1.1 Hrazení energetických potřeb během // střídání na ledě ...293 // 9.2.1.2 Hrazení energetických potřeb během pobytu hokejisty na střídačce (zotavovací fáze) . . . 294 // 9.2.2 Fyziologický profil hráče...294 // 9.2.3 Spiroergometrické vyšetření hokejistů na // bicyklovém ergometru ...295 // 9.2.4 Testování anaerobních schopností...296 // 9.2.5 Interpretace spiroergometrických parametrů // u hokejistů...296 // 10 Seznam možných variant grafického zobrazení parametrů získaných při spiroergometrickém vyšetření. . . 301 // Rejstřík...307 // Souhrn ...309 // Summary...311 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC