Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Místo vydání není známé] : Masarykova univerzita, 2019
1 online zdroj (240 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-9458-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-9457-4 (print)
Tištěná verze: Pavlincová, Helena. Filosofie jako zivotní cesta : Ad honorem Jan Zouhar. Brno : Masarykova univerzita, c2019 ISBN 978-80-210-9457-4
Sborník Filosofie jako životní cesta vznikl u příležitosti 70. narozenin profesora PhDr. Jana Zouhara, CSc., vysokoškolského pedagoga, skvělého znalce dějin české filozofie a organizátora univerzitního života. Svazek začíná rozhovorem, v němž profesor Jan Zouhar představuje své filozofické krédo. Jádro sborníku tvoří šest osobně laděných příspěvků a šestnáct dosud nepublikovaných odborných textů jeho kolegů a přátel, kteří se s pozorností upřenou k profesnímu zájmu jubilanta věnují široké škále témat, v nichž je filozofie úzce propojena s historií, literaturou, jazykem, etnografií a kulturou. Součástí sborníku, který k vydání připravila Helena Pavlincová, je rovněž stručný životopis profesora Zouhara, jeho bibliografie, fotografická příloha a seznam autorů (Karel Altman, Ivan Blecha, Radim Brázda, Otakar A. Funda, Jiří Gabriel, Michaela Hashemi, Ivana Holzbachová, Břetislav Horyna, Petr Jemelka, Erika Lalíková, Jiří Malíř, Pavel Materna, Helena Pavlincová, Josef Petrželka, Dagmar Pichová, Zlatica Plašienková, Jana Pleskalová, Ivo Pospíšil, Jiří Pulec, Pavel Spunar, Barbara Szotek, Jan Štěpán, Libor Vykoupil, Josef Zumr)..
001637051
Obsah / Table of Contents // Profesor Jan Zouhar hovoří o svém filozofování ... 9 // Professor Jan Zouhar Speaks about His Philosophizing // Pavel Materna ... 18 // Honza Zouhar a já Honza Zouhar and Me // Pavel Spanar ... 21 // Na začátku byla zvědavost... // At the Beginning, There Was Curiosity... // Erika La tíková ... 23 // Sprievodca filozofiou. Jedno osobné Ďakujem A Guide through Philosophy. One Personal Thank You’ // Otakar A, Funda ... 26 // Poslání a smysl filosofie // The Purpose and Role of Philosophy // Jiří Gabriel ... 29 // ? problematice náboženské řeči On Religious Speech // Josef Petrželka - Dagmar Pichová ... 33 // Jan Zouhar kočující Jan ZouharTrouping // Obrazová příloha ... 36 // Photographs // Petr Jemelka ... 44 // Jan Zouhar jubilující - aneb Co není ve slovníku // Jan Zouhar’s Jubilee - or What Is Missing in the Dictionary // Zlatica Plašienková - Barbara Szotek ... 52 // Slovensko-poľské kontakty profesora Jana Zouhara Professor Jan Zouhar’s Slovakian-Polish Contacts // 5 // Obsah // Ivo Pospíšil ... 61 // T. G. M.: Problém filozofie osobnosti, jeho vztahy a souvislosti T. G. M.: The Problem of the Philosophy of Personality, // Its Relations and Contexts // Jiří Pulec ... 73 // Robert Konečný a jeho písemná pozůstalost v univerzitním archivu Robert Konečný and His Written Estate in the University Archives // Heleno Povľmcová ... 88 // Dopisy Jana Patočky Robertu Konečnému Jan Patočka’s Letters
to Robert Konečný // Ivan Blecho ... 108 // Husserlův Platón Husserl’s View of Plato // Ivono Holzbochová ... 119 // ? pojetí kultury u Gillese Lipovetského On Gilles Lipovetsky’s Concept of Culture // Břetislav ??? no ... 130 // Prométheus například. Moc mýtu, distance a přihlížení podle Hanse Blumenberga // Prometheus for Example. The Power of Myth, Distance and Observing according to Hans Blumenberg // Jono Pleskalovo ... 146 // Jméno Jon v průběhu 12.-21. století na území dnešní České republiky // The Name Jon (John) from the 12th to the 21st Centuries on the Territory of Today’s Czech Republic // Michaelo Hoshemi ... 153 // Ke stereotypu zobrazováníTurka ve starší české literatuře On the Stereotype of Depicting Turks in Older Czech Literature // Jiří Malíř ... 158 // Morava jako multietnický organismus: problémy jazyka a identity v letech 1848-1918 // Moravia as a Multi-Ethnic Organism: Problems of Language and Identity between 1848-1918 // 6 // Obsah // Josef Zu m r ... 171 // 0 sjezdu, který byl a nebyl // On a Congress that Did and Did Not Take Place // Jan Štěpán ... 176 // Zrušitelnostv normativních kontextech Defeasibility in Normative Contexts // Libor Vykoupil ... 182 // Botrys neboli esej o záludnostech historikovy práce (rozprava o metodě) // Botrys or an Essay on the Trickiness of the Historian’s Work (Discourse on the Method) // Karel Altman ... 192 // „Volte své jedy!" ? problematice vztahu trampské subkultury
? alkoholu a krčemnému prostředí // ’Choose Your Poisons!’On the Relationship of Tramp Subculture to Alcohol and Tavern Life // Radim Brázda ... 210 // Jan, jídlo a pití Jan, Food and Drink // Jan Zouhar. Stručný životopis a výběrová bibliografie díla ... 228 // Jan Zouhar. A Brief Curriculum Vitae and Selected Bibliography // Autoři příspěvků ... 236 // List of Contributors // Souhrny úvodních příspěvků ... 238 // Abstracts // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC