Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
V Praze : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2009
124 stran ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1570-7 (brožováno)
001637083
1. ÚVOD DO STUDIA ČEŠTINY (Eva Oupická) -- 1.1 Jazykové rodiny (skupiny) -- 1.2 Indoevropská jazyková rodina -- 1.3 Slovanské jazyky -- 1.3.1 Čeština -- 2. ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ STRÁNKA ČEŠTINY -- 2.1 Abeceda to je věda -- 2.2 Vokály a konsonanty -- 2.2.1 Vokály -- 2.2.2 Konsonanty -- 2.2.3 Párové konsonanty -- 2.3 Přízvuk (akcent) -- 2.3.1 Slovní přízvuk -- 2.3.2 Důraz -- 3. MORFOLOGIE -- 3.1 Deklinace jmenná flexe -- 3.1.1 Gramatická kategorie rodu -- 3.1.2 Gramatická kategorie čísla -- 3.1.3 Gramatická kategorie pádu -- 3.2. Ohebné slovní druhy -- 3.2.1 Substantiva podstatná jména -- 3.2.2 Adjektiva přídavná jména -- 3.2.3 Pronomina zájmena -- 3.2.4 Numeralia číslovky -- 3.3.1 Konjugace obecně -- 3.3.2 Přehled konjugace sloves -- 3.3.3 Způsob -- 3.3.4 Vid (aspekt) -- 3.3.5 Pasivum -- 3.3.6 Slovesa pohybu -- 3.3.7 Modální slovesa -- 3.3.8 Konjugace a funkce „mít rád" a „rád" -- 3.3.9 Reflexivní slovesa -- 3.4 Neohebné slovní druhy -- 3.4.1 Adverbia příslovce -- 3.4.2 Prepozice předložky -- 3.4.3 Konjunkce spojky -- 3.4.4 Partikule částice -- 3.4.5 Interjekce citoslovce -- 4. SLOVOTVORBA TVOŘENÍ SLOV -- 4.1 Derivace odvozování -- 4.1.1 Obecná jména a příjmení -- 4.1.2 Národnost -- 4.1.3 Odvozování adjektiv a adverbií stupňování -- 4.1.4 Odvozování adverbií od adjektiv -- 5. SYNTAX -- 5.1 Věta -- 5.1.1 Slovosled ve větě -- 5.1.2 Otázky -- 5.1.3 Stavba věty -- 5.2 Souvětí -- 6. PRAVOPIS -- 6.1
Psaní velkých a malých písmen -- 6.1.1 Osoby -- 6.1.2 Geografické názvy -- 6.1.3 Organizace, instituce -- 6.1.4 Dokumenty, časopisy, noviny, vědecké práce, umělecká díla -- 6.1.5 Významné dny, svátky, akce -- 6.1.6 Zkratky -- 6.1.7 Velké písmeno píšeme taky -- 6.2 Psaní-i nebo-y -- 6.2.1 psaní-i nebo-y po konsonantech -- 6.2.2 Shoda subjektu s predikátem -- 6.3 Interpunkce -- 6.3.1 Čárka -- 6.3.2 Další základní interpunkční znaménka
(OCoLC)480823834
cnb001857256

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC