Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020
431 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-246-4557-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001637121
OBSAH // i. Úvod 7 // 2. Design veřejných politik a cílových populací v České republice: relevance, výzkumné otázky a konceptuálni rámec (Martin Nekola, // Jan Kohoutek, Eva M. Hejzlarová) 9 // 3. Denormalizace kouření a kontrola tabáku v České republice // v letech 1990-2017 (Martin Nekola, Petr Smolík) 35 // 4. Samoživitelky jako „mizející“ cílová populace české veřejné politiky: // analýza legislativy platné v letech 1990-2015 (Eva M. Hejzlarová, Anna Jeřábkova) 87 // 5. Senioři jako pasivní pacienti, nebo aktivní klienti? Komparativní analýza policy designu sociálních služeb pro seniory v České a Slovenské republice // (Miriam Kotrusová, Karolína Dobiášová, Kamila Vlčková) 131 // 6. Uprchlíci jako naše hranice: analýza diskurzu utváření // současné azylové politiky České republiky (Marie Jelínková) 176 // 7. Rodiny imigrantů ze třetích zemí jako „ne/zasloužená“ cílová // skupina veřejné politiky (Karolína Dobiášová, Miriam Kotrusová) 216 // 8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jako cílová populace // vzdělávacích politik a jejich zobrazování v médiích (Magdalena Mouralová) 251 // 9. Regulace hospodaření českých politických stran a hnutí // v letech 1990-2016 (Vilém Novotný, Michal Procházka) 296 // 10. Homoparentalita: vývoj české legislativy v letech 1990-2017 // (Veronika Wolfová) 354 // 11. Design veřejných politik v České republice: syntéza
a implikace // pro další výzkum (Martin Nekola, Jan Kohoutek, Eva M. Hejzlarová) 403 // 12. Shrnutí 423 // 13. Summary 425 // 14. Seznam zkratek 427 // 15. 0 autorech // 429
cnb003240766

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC