Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Mladá fronta, 2020
150 stran : barevné ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-5735-6 (vázáno)
Edice postgraduální medicíny
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001637130
EKG prvního kontaktu v osmi krocích // Obsah // Úvod...*...10 // 1 Vyšetření pacienta v primární péči...11 // 1.1 Metoda vyšetření...11 // 1.2 Odběr anamnézy...14 // 2 Historie elektrokardiografie...15 // 2.1 Vznik a vývoj české elektrokardiografie...16 // 3 Teoretické aspekty vzniku a snímání elektrické aktivity // srdce...19 // 3.1 Tvorba vzruchu a vedení vzruchu...19 // 3.2 Elektrokardiogram...20 // 3.3 Fyziologická křivka EKG...22 // 3.4 Elektrická srdeční osa...25 // 4 Postup provedení EKG záznamu...27 // 4.1 EKG záznam se standardním umístěním elektrod...27 // 4.2 EKG záznam se zobrazením zadních svodů...30 // 4.3 EKG záznam se zobrazením pravostranných svodů...31 // 5 Hodnocení EKG v osmi krocích...32 // 5.1 Je přítomna elektrická aktivita?...34 // 5.2 Jaká je frekvence QRS komplexů?...34 // 5.3 Je rytmus pravidelný?...34 // 5.4 Jaká je šířka QRS komplexů?...35 // 5.5 Jaká je aktivita síní?...36 // 5.6 Jaký je vztah mezi aktivitou síní a komor?...36 // 5.7 Je ST úsek v izoelektrické linii?...37 // 5.8 Vlny T jsou pozitivní?...37 // 6 Tachykardie... 39 // 6.1 Vybrané úzkokomplexové tachyarytmie...39 // 6.2 Vybrané širokokomplexové tachyarytmie ...46 // 6.3 Management péče o pacienta s tachykardií...50 // 7 Bradykardie...53 // 7.1 Bradykardie způsobené dysfunkcí sinoatriálního uzlu ... 55 // 7.2 Bradykardie způsobené poruchou atrioventrikulárního // převodu...57 // 7.3 Management péče o
pacienta s bradykardií...61 // 8 Raménkové blokády...64 // 8.1 Blok pravého Tawarova raménka...64 // 8.2 Blok levého Tawarova raménka ...65 // 8.3 Levá přední hemiblokáda...66 // 8.4 Levá zadní hemiblokáda...67 // 8.5 Bifascikulární a trifascikulární blokáda...67 // 9 EKG u akutního koronárního syndromu...69 // 9.1 Akutní koronární syndrom s elevacemi úseku ST (STEMI) . . 69 // 9.2 Akutní koronární syndrom bez elevaci úseku ST (NSTEMI). . 76 // 9.3 Management péče o pacienta s akutním koronárním // syndromem...77 // 10 EKG změny u vybraných klinických stavů...79 // 10.1 Akutní plieni embolie...79 // 10.2 Hypokalemie...80 // 10.3 Hyperkalemie...80 // 10.4 Hypotermie...81 // 10.5 Léky...82 // 10.6 Stimulovaný rytmus...82 // 10.7 Subarachnoidální krvácení...82 // 10.8 SyndromBrugadových ...83 // 11 Strukturované předání informací...85 // 11.1 Význam strukturovaného předání...85 // 11.2 Podoby předání informací...85 // 12 Resuscitace dospělých...88 // 12.1 Základní resuscitace dospělých...88 // Rozšířená resuscitace dospělých...90 // 12.2 Rozšířená resuscitace dospělých...91 // 13 Kazuistiky...95 // 13.1 Kazuistika 1...95 // 13.2 Kazuistika 2...96 // 13.3 Kazuistika 3...97 // 13.4 Kazuistika4...98 // 13.5 Kazuistika 5...100 // 13.6 Kazuistika 6...101 // 13.7 Kazuistika 7...102 // 13.8 Kazuistika 8...104 // 13.9 Kazuistika 9...105 // EKG prvního kontaktu v osmi krocích // 13.10 Kazuistika 10...107
13.11 Kazuistika 11...108 // 13.12 Kazuistika 12...109 // 13.13 Kazuistika 13...111 // 13.14 Kazuistika 14...113 // 13.15 Kazuistika 15...115 // 13.16 Kazuistika 16...117 // 13.17 Kazuistika 17...118 // 13.18 Kazuistika 18...119 // 13.19 Kazuistika 19...121 // 13.20 Kazuistika 20...122 // 14 Test...124 // Medailonky autorů...134 // Výsledky testu...136 // Souhrn/summary...138 // Seznam obrázků...141 // Seznam zkratek...147 // Rejstřík...149
(OCoLC)1200249180
cnb003230433

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC