Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
2. aktualizované vydání
Praha : Grada Publishing, 2020
479 stran : ilustrace ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-1701-7 (vázáno)
ISBN 978-80-271-1890-8 (online ; pdf)
Finance
Finanční řízení
Obsahuje bibliografii na stranách 439-452 a rejstřík
001637161
1. Proč hodnotit podnik 9 // 1.1 Hodnocení podniku podnikem samotným 9 // 1.2 Hodnocení z důvodu vlastnické změny ve společnosti 9 // 1.3 Hodnocení podniku ze strany externích subjektů 10 // 2. Historie metod komplexního hodnocení podniku 12 // 2.1 Historie finanční a poměrové analýzy 12 // 2.2 Historie metody Benchmarking 13 // 2.3 Historie Management by Objectives 13 // 2.4 Historie Altmanovo Z-score 14 // 2.5 Historie umělých neuronových sítí 14 // 3. Hodnota podniku a Management By Objective 16 // 3.1 Oceňování podniku 16 // 3.2 Management by Objectives 18 // 3.3 Balanced Scorecard 22 // 4. Finanční analýza 32 // 4.1 Finanční analýza - uživatelé 32 // 4.2 Finanční analýza - její vstupy 34 // 4.3 Základní metody finanční analýzy 39 // 5. Nástroje hodnocení podniku 57 // 5.1 Metodika tvorby modelů hodnocení podniku 57 // 5.2 Jednorozměrná analýza (univariate analysis) 58 // 5.3 Risk index modely 59 // 5.4 Vícenásobná diskriminační analýza 60 // 5.5 Modely podmíněné pravděpodobnosti 64 // 5.6 Problémy související s klasickými statistickými metodami 67 // 5.7 Neuronové struktury - NN 87 // 6. Bonitní a bankrotní modely 92 // 6.1 Finanční analýza - Schmallenbachova společnost 92 // 6.2 Dynamický stupeň zadlužení 93 // 6.3 Finanční hodnocení podniku: Bonitní modely 94 // 6.4 Finanční hodnocení podniku: Bankrotní modely 100 // 6.5 Finanční hodnocení podniku: Bankrotně bonitní modely 124 // 7. Benchmarkingové modely hodnocení podniků 136 // 7.1 Charakteristika a vysvětlení podstaty benchmarkingu 136 // 7.2 Jak benchmarking vznikl? 138 // 7.3 Klasifikace benchmarkingu 139 // 7.4 Postup procesu benchmarkingu 141 // 7.5 Benchmarking ve světě a v České republice 142 // 7.6 Benchmarkingové modely 143 //
8. Modely hodnocení podniků založené na umělých neuronových sítích 158 // 8.1 Základ ANN - inspirace v biologickém neuronu 158 // 8.2 Architektura ANN 160 // 8.3 Neuronová síť 161 // 8.4 Druhy neuronových sítí 168 // 8.5 Učení ANN 173 // 8.6 Využití neuronových sítí v oblasti ekonomie a financí 182 // 9. EVA Entity - Economic Value Added Entity // (Brealey, Myers, Allen, Kislingerová) 193 // 9.1 Základní struktura ukazatele EVA 193 // 9.2 Výpočet jednotlivých složek vzorce ukazatele EVA 193 // 9.3 Rozbor ukazatele EVA 197 // 10. EVA Equity - Economic Value Added Equity (Neumaierovi) 198 // 10.1 WACC a ratingový model 201 // 11. Další ukazatele hodnocení podniku (MVA, TSR) 205 // 11.1 Market Value Added 205 // 11.2 Total Shareholder Return (TSR) 212 // 11.3 Další vhodné metody oceňování akciových podniků 215 // 11.4 Exkurz do problematiky určování nadhodnocení a podhodnocení akcií 217 // 12. Harry Poliak - hodnocení životaschopnosti podniku 218 // 13. Vypovídací hodnota vybraných bankrotních modelů 226 // 13.1 Praktická část: aplikace na konkrétním podniku 237 // 13.2 Praktická část II: posouzení vypovídací hodnoty celého vzorku 241 // 13.3 Praktická část II: posouzení vypovídací hodnoty stavebních podniků 243 // 14. Case study 1 247 // 14.1 Data 247 // 14.2 Neuronové sítě hlubokého učení - použité vrstvy 251 // 14.3 Neuronová síť s lineárními vrstvami 255 // 14.4 Rekurentní neuronová síť s vrstvou Basic Recurrent Layer 286 // 14.5 Rekurentní neuronová síť s vrstvou Gated Recurent Layer 318 // 14.6 Rekurentní neuronová síť s jednou Long-Short Term Memory vrstvou 354 // 14.7 Rekurentní neuronová síť se dvěma Long-Short Term Memory vrstvami .390 //
15. Case study 2 425 // 15.1 Data 425 // 15.2 Metodika 428 // 15.3 Modely sestrojené se shodným počtem vzorů 431 // 15.4 Modely sestrojené s daty respektujícími normální rozdělení 434 // 16. Závěr 437 // 17. Seznam použité literatury 439 // Seznam použitých zkratek 453 // Příklad 1 458 // Příklad 2 470 // Příklad 3 475 // 18. Rejstřík 477
cnb003256275

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC