Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
V Praze : Rybka Publishers, 2019
1142 stran : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-87950-66-1 (vázáno)
angličtina
Obsahuje bibliografii na stranách 1063-1093 a rejstřík
001637199
Obsah // Poznámka k novému českému vydání 5 // L Původ divadla 7 // Teorie rituálního původu 7 // Performanční prvky a funkce 10 // Jiné teorie původu 12 // Starý Egypt a Blízký východ 14 // Pohled do divadelních dějin 19 // II. Divadlo a drama v antickém Řecku 21 // Původ tragédie 23 // Městské Dionýsie v šestém století 25 // Tragédie v pátém století 27 // Satyrské drama 29 // Řecká komedie v pátém století 32 // Divadelní slavnosti v pátém století 35 // Výběr her a jejich financování 37 // Herci a herectví 38 // Sbor 40 // Hudba a tanec 42 // Kostýmy a masky 43 // Divadelní architektura 46 // Hlediště a publikum 55 // Řecké drama po pátém století 57 // Athénské divadlo ve čtvrtém století 59 // Helénistické divadlo 60 // Řecký mimos 66 // Pohled do divadelních dějin 68 // III. Římské a byzantské divadlo a drama 71 // Etruští předchůdci 72 // Římský kontext 73 // Římské slavnosti 75 // Drama za Římanů 76 // 1135 // Jiné zábavy 83 // Produkce 85 // Římská divadelní architektura 87 // Jiná zábavní architektura 91 // Výprava 94 // Herci a herectví 96 // Masky a kostýmy 99 // Hudba 100 // Úpadek divadla v Římě 101 // Divadlo ve východní říši 102 // Byzantské divadlo 104 // Vzestup islámu 108 // Pohled do divadelních dějin 111 // IV Evropské divadlo a drama ve středověku 114 // Divadlo v letech 500 až 900 117 // Liturgické drama 118 // Scénování liturgického dramatu
123 // Svátek bláznů 124 // Pozdní středověk 127 // Představení mimo kostel 128 // Náboženské drama v mateřštině 129 // Produkce 131 // Režisér 134 // Herci a herectví 136 // Kostýmy 139 // Jeviště 139 // Výprava 143 // Zvláštní efekty a mašinérie 146 // Hudba 148 // Publikum a hlediště 149 // Světské dramatické žánry 150 // Fraška 150 // Moralita 153 // Řečnické komory 159 // Interludia 160 // Turnaj e, mumraj e a kuklení 161 // Královské vjezdy a pouliční podívané 164 // Konec středověkého divadla 166 // Pohled do divadelních dějin 168 // V Italské divadlo a drama v letech 1400-1700 172 // 1136 // Renesanční drama // Počátky barokní epochy // Klasicistický ideál // Intermezza a opera // Rozvoj nových scénických postupů // Rozvoj divadelní architektury // Mašinérie a zvláštní efekty // Hudba a tanec // Slavnostní kontext // Jevištní osvětlení // Commedia dell’arte // Úpadek Itálie // Pohled do divadelních dějin // 174 // 177 // 177 // 180 // 182 // 191 // 198 // 200 // 200 // 201 // 203 // 209 // 211 // VT Anglické divadlo od středověku do roku 1642 Rané tudorovské drama Univerzitní duchové Shakespeare a jeho současníci Jakubovští a karolinští dramatici Vládní regulace divadla Herecké soubory Veřejná divadla Soukromá divadla // Výprava, rekvizity a mobiliář, zvláštní efekty a hudba // Kostýmy // Publikum // Stuartovské dvorské masky Pohled do divadelních dějin // 215 // 216
218 220 224 226 228 233 249 // 254 // 255 // 256 258 263 // VIL Španělské divadlo do roku 1700 Náboženské drama Počátky světského dramatu Rané španělské profesionální divadlo Lope de Vega a jeho současníci Calderon a jeho současníci Corrales // Herecké společnosti // Herci a herectví // Kostýmy // Jeviště a výprava // Dvorské zábavy // Pohled do divadelních dějin // 266 // 267 // 270 // 271 273 275 277 281 282 // 284 // 285 // 286 288 // 1137 // Vili. Francouzské divadlo v letech 1500-1700 292 // Dvorské a školské divadlo před rokem 1600 292 // Veřejné divadlo v Paříži před rokem 1595 295 // Veřejné divadlo v letech 1595-1629 296 // Triumf klasicistického ideálu 301 // Herecké společnosti v letech 1629-1660 305 // Veřej né divadlo v letech 1629-1660 307 // Scénické postupy veřejných divadel v letech 1629-1660 309 // Triumf italského scénografického ideálu v letech 1640-1660 310 // Naturalizace italského ideálu v letech 1660-1700 313 // Francouzské drama v letech 1660-1700 317 // Herecké společnosti v letech 1660-1700 321 // Organizace francouzských hereckých společností 322 // Divadelní architektura a scénické postupy v letech 1660-1700 327 // Konec sedmnáctého století 329 // Pohled do divadelních dějin 333 // IX. Britské divadlo v letech 1642-1800 336 // Divadelní aktivita v letech 1642-1660 336 // Znovuzřízení divadla 338 // Herecké společnosti v letech 1660-1700 339 // Anglické drama v letech
1660-1700 340 // Anglické drama v letech 1700-1750 344 // Vládní regulace divadla 347 // Anglické drama v letech 1750-1800 353 // Dramatik 356 // Finanční politika 357 // Divadelní architektura 359 // Scénické postupy 366 // Kostýmní praktiky 371 // Herci a herectví v letech 1660-1800 372 // Publikum a představení 379 // Regionální divadlo 381 // Divadlo v severoamerických koloniích 381 // Pohled do divadelních dějin 384 // X. Itálie a Francie v osmnáctém století 388 // Vývoj italské scénografie 388 // Italské drama osmnáctého století 397 // Francouzské drama osmnáctého století 400 // Pařížské herecké společnosti 408 // Dramatik 415 // 1138 // Herci a herectví 415 // Divadelní architektura 422 // Scénické postupy 428 // Kostýmní praktiky 429 // Pohled do divadelních dějin 433 // XI. Divadlo osmnáctého století v severní a východní Evropě 436 // Německá dvorská divadla 437 // Jezuitské divadlo 439 // Raná veřejná divadla v Německu 440 // Reformy Gottscheda a Neuberové 443 // Herecké společnosti v letech 1740-1770 445 // Německé drama v letech 1740-1787 448 // Zřizování Národních divadel v letech 1770-1800 451 // Vývoj inscenace v osmnáctém století 453 // F. L. Schröder 455 // Iffland a Kotzebue 456 // Goethe, Schiller a výmarský klasicismus 459 // Divadlo a drama v jiných zemích severní Evropy 463 // Ruské divadlo do roku 1800 471 // Pohled do divadelních dějin 476 // XII. Divadlo a drama v Evropě
a ve Spojených státech v první polovině // devatenáctého století 480 // Teoretické základy romantismu 481 // Romantické drama v Německu 483 // Postromantické drama německé jazykové oblasti 485 // Divadelní poměry v německé jazykové oblasti 489 // Francouzské divadlo v letech 1789-1815 495 // Francouzské drama v letech 1800-1850 496 // Divadelní poměry ve Francii v letech 1800-1850 502 // Francouzská režie a herectví v letech 1800-1850 503 // Francouzská scéna, kostýmy a osvětlení v letech 1800-1850 509 // Ruské drama a divadlo v letech 1800-1850 514 // Tendence anglického divadla v letech 1800-1843 518 // Anglické drama v letech 1800-1850 522 // Anglické divadelní poměry v letech 1800-1843 525 // Macready a Mme Vestrisová 534 // Severoamerické divadlo v letech 1782-1815 540 // Expanze amerického divadla v letech 1815-1850 546 // Pohled do divadelních dějin 560 // 1139 // XIII. Divadlo a drama v Evropě a ve Spojených státech ve druhé polovině // devatenáctého století 564 // Počátky realismu 565 // Francouzské drama v letech 1850-1900 566 // Divadelní poměry ve Francii v letech 1850-1900 569 // Anglické drama v letech 1850-1890 580 // Divadelní poměry v Anglii v letech 1843-1860 584 // Divadelní poměry v Anglii v letech 1860-1880 588 // Divadelní poměry v Anglii v letech 1880-1900 593 // Divadlo ve Spojených státech v letech 1850-1870 599 // Divadlo ve Spojených státech v letech 1870-1895 605 // Italské a španělské
divadlo v letech 1850-1900 615 // Ruské divadlo a drama v letech 1850-1900 616 // Německé a rakouské divadlo v letech 1850-1900 622 // Pohled do divadelních dějin 625 // XIV. Počátky moderního divadla v letech 1875-1915 628 // Wagner a Meiningenští 628 // Ibsen 635 // Zola a francouzští naturalisté 638 // Antoine a Théátre Libre 642 // Freie Bühne a německý realismus 645 // Independent Theatre a anglický realismus 648 // Kontinuální anglická tradice v letech 1900-1914 653 // Moskevské umělecké divadlo a realismus v Rusku 655 // Antirealismus ve Francii 660 // Appia a Craig 664 // Strindberg a Freud 667 // Nerealistické divadlo a drama v Německu 670 // Nerealistické divadlo v Anglii 676 // Irské obrození 680 // Ruský modernismus 682 // Obnova idealismu ve Francii 689 // Španělské a italské divadlo v letech 1875-1915 690 // Divadlo ve Spojených státech v letech 1895-1915 694 // Hlavní technické novinky v letech 1875-1915 700 // Pohled do divadelních dějin 701 // XV. Divadlo v Evropě a ve Spojených státech mezi válkami 706 // Německé divadlo a drama v letech 1915-1940 707 // Francouzské divadlo a drama v letech 1915-1940 722 // Italské divadlo a drama v letech 1915-1940 734 // 1140 // Španělské divadlo a drama v letech 1915-1940 736 // Ruské divadlo a drama v letech 1917-1940 737 // Anglické divadlo a drama v letech 1915-1940 745 // Divadlo a drama ve Spojených státech v letech 1915-1940 752 // Pohled do divadelních dějin
764 // XVI. Divadlo v Evropě a ve Spojených státech v letech 1940-1968 768 // Francouzské divadlo a drama v letech 1940-1968 769 // Divadlo a drama německé jazykové oblasti v letech 1940-1968 786 // Divadlo a drama ve Spojených státech v letech 1940-1968 795 // Anglické divadlo a drama v letech 1940-1968 805 // Italské divadlo a drama v letech 1940-1968 818 // Sovětské divadlo a drama v letech 1940-1968 820 // Divadlo a drama v Československu v letech 1940-1968 823 // Mezinárodní vývoj 825 // Pohled do divadelních dějin 826 // XVII. Divadlo a drama v letech 1968-1990 830 // Italské divadlo a drama v letech 1968-1990 831 // Sovětské a ruské divadlo v letech 1968-1990 833 // Divadlo v Polsku a v Československu v letech 1968-1990 839 // Německé divadlo a drama v letech 1968-1990 843 // Francouzské divadlo a drama v letech 1968-1990 852 // Britské divadlo v letech 1968-1990 858 // Divadlo ve Spojených státech v letech 1968-1990 869 // Pohled do divadelních dějin 894 // XVIII. Současné divadlo 896 // Divadlo ve Spojených státech 898 // Kanadské divadlo 915 // Australské divadlo 917 // Britské divadlo 918 // Irské divadlo 930 // Francouzské divadlo 932 // Italské divadlo 936 // Německé divadlo 938 // Ruské divadlo 942 // Polské a české divadlo 946 // Pohled do divadelních dějin 948 // XIX. Asijské divadlo 950 // Indie 951 // 1141 // Sanskrtské drama 952 // Sanskrtská představení 954 // Moderní Indie 956 // Čína 959 // Vývoj
čínského literárního dramatu 961 // Pekingská opera 967 // Vývoj čínského divadla ve dvacátém století 974 // Japonsko 975 // Divadlo nó 976 // Bunraku 983 // Kabuki 987 // Moderní japonské divadlo a drama 995 // Ostatní asijské země 998 // Pohled do divadelních dějin 1001 // XX. Africké divadlo 1004 // Některá základní východiska a problémy 1004 // Nigérie 1008 // Ghana 1014 // Sierra Leone 1018 // Keňa 1020 // Uganda 1022 // Tanzanie 1025 // Zambie, Zimbabwe a Botswana 1026 // Mozambik, Guinea-Bissau, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Kapverdské ostrovy 1029 // Senegal 1030 // Pobřeží slonoviny 1033 // Mali a Kamerun 1035 // Konžská lidová republika a Kongo (Zaire) 1037 // Jižní Afrika 1039 // Severní Afrika 1050 // Pohled do divadelních dějin 1052 // Dodatek 1055 // Povaha a oblast dějin divadla 1055 // Předmět a důkaz 1056 // Vyhodnocení a použití důkazů 1060 // Sdělování výsledků historického výzkumu 1062 // Bibliografie 1063 // Poznámka překladatele 1094 // Rejstřík 1095 // 1142
(OCoLC)1140077717
cnb003161801

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC