Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Publikace z konference
[Praha] : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017
531 stran : ilustrace ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 9788072909896 (ebook)
ISBN 8072909894 (ebook)
ISBN 978-80-7290-964-3 (brožováno) ISBN !9788072909896 (chyb.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Souběžná anglická předmluva, částečně anglický, polský, ruský, slovenský a ukrajinský text; česká, anglická, polská, ruská, slovenská a ukrajinská resumé
Popsáno podle tištěné verze
001637218
Předmluva...9 // Preface...11 // Význam, intencia a zmysel frazémy ako indikátory porozumenia frazéme. // Obraznost frazémy a asociačno-sémantická siet ...13 Zuzana Kováčová // Kultúrne dedičstvo v kontinuu (na materiáli biblickej frazeológie) ...39 Dana Baláková // Sonda do poznania biblickej frazeológie v medzigeneračnom pohľade ...51 Viera Kováčová // Symbolika w czeskich i polskich frazeologizmach somatycznych z leksemami zrak/wzrok i oko oraz ich ekwiwalencja wzajemna ...65 Dariusz Tkaczewski // Aktualizace frazémů v psaných textech (na základě materiálu korpusu SYN2015) ...81 Markéta Maturová // Semantics Change of the Winged Units in Publicism (Exemplified by Russian and French) ...87 Aleksandra Stefanovna Makarova // Symbolic Transformation of Images in Journalistic Texts: Dynamic Aspects of Study ...103 Vjera Barbarzuk // Frazémy v diskusích na internetu ...109 Bohumila Junková // Phraseology in Mid-19th-Century Russian Drama ...117 Tatjana Levinova - Vjera Kuržajeva // The Language of Zmitrok Byadulyas Works as a Phraseological Collection ...129 Inna Kalita // Phraseology as Leo Tolstoy Linguistic Personality Trait ...145 Olga Valentinovna Lomakina // Využitie frazeologickej a slovotvornej motivácie pri stimulovaní pracovnej pamäti žiaka ...169 Ludmila Liptáková // Biblická frazeologie v povědomí mladé a střední generace učitelů primárních škol ...187 Jaromíra Šindelářová // Devizy našich předku - netradiční pramen ...207 Olga Palkosková // Phraseology forming models in the Russian language of Kazakhstan as a result of language contacts ...213 Damina Šajbakova // Phraseology metaphors in journalist text creating ...221 Natalja Anatojlevna Prokofjeva // Transformation of phraseological units in Russian media (on material of portrait publications) ... 231 Julija Michajlovna Konjajeva //
Russian Phraseology in the Discourse of Internet ...241 Mariia Dobrova // Phraseological Features in Traveling Sketches of the 2nd Half of the 19th Century (on the Example of Traveling Sketches «The Frigate „Pallada“» by I. A. Goncharov) ...247 Jekaterina Aleksandrovna Ščeglova // Swedish Stable Comparisons which Describe a Persons Movement as a part of the Language World Picture against the Background of the Russian Language ...259 Alješin Alejsej Sergejevič // About the Work on „The Dictionary of Active Polish and Ukrainian Phraseology” ...269 Roman Timošik - Vojčech Sosnovski // Stable Comparisons which Negatively Evaluate Human Behavior in Russian and Chinese Language World Pictures ...277 Jelena Innokentjevna Zinovjeva - Sun Chuncjan // Analiza wybranych frazeologizmów etnonimicznych w językach zachodnioslowianskich ...295 Natalia Shlikhutka // Frazeologismy v jazycích střední Evropy ...303 Tamás Tölgyesi // Frazeologizmy a mentalne reprezentacje wizualne (badania eksperymentalne stereotypów narodów) ...311 Aleksandra Niewiara // Etnokoding of Demonological Imagination of Ukrainians in Phraseology ...331 Irina Čibor // Frazémy v komunikaci nejstarší generace ...355 Květa Mešťanová // Lidské versus animální: zoologická pojmenování v soucasných žurnalistických textech ...371 Darina Hradilová // Svatopluk Čech jako kritik dobové brusičské frazeologie ...381 Pavel Sojka // Językowy obraz świata w bulgarskich związkach frazeologicznych z komponentem „ręka“ ...403 Weronika Szwedek // Functioning of Gender-marked Idioms in English Slang ...415 Jekaterina Anatoljevna Redkozubova // Idiom as a Means of Creating the Country’s Image in the National-Oriented Advertising ...423 Viktorija Aleksandrovna Omeljanenko // OTEC v české frazeologii ...436 Ladislav Janovec //
Vliv znalosti Bible na percepci a recepci frazeologických biblismů ...447 Jitka Polívková // Tak dlouho na ni delal oči, až ho požádala o ruku? K rodovým restrikcím a preferencím frazémů v češtině ...457 Kateřina Šichová // SMRT ve frazémech v úzu žáků střední školy ...477 Zuzana Wildová // Požívání alkoholu a jeho následky z pohledu frazeologie ...485 Marie Kopřivová, Olga Richterová // Možnosti koncepce frazeologického minima ...491 Varvara Skibina // Ale ucho u pomyslného džbánu visí na vlásku (K užití frazeologie v současné publicistice) ...499 Soňa Schneiderová // Inner Form Of Russian Idioms A Factor Of Their Functioning In Discourse ...507 Anatolij Nikolajevič Baranov // Ustálenost, syntax a matematické úlohy...519 Ladislav Janovec - Martina Smejkalová
(OCoLC)1035473738
cnb002981040

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC