Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vydání první
[Odry?] : Vade Mecum Bohemiae, 2006
121 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86041-34-4 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 121
001637222
ZAMĚŘENÍ PRÍRUČKY // TEORETICKÉ VÝKLADY K ČESKÉ SLOVNÍ ZÁSOBĚ // 1. Česká slovní zásoba a tvoření slov v češtině // 2. Slovotvorné postupy // 3. Slovotvorné procesy // 4. Odvozování základních slovních druhů // 5. Složení slovní zásoby // 6. Vrstvy slov // 7. Slovní význam // 8. Významové vztahy slov ve slovní zásobě // 9. Frazeologie // PRAKTICKÁ CVIČENÍ // Část A - ZADÁNÍ PRAKTICKÝCH CVIČENÍ // I. Pojmová báze, pojmový příznak // II. Odvozování předponové a smíšené // III. Členění slovního tvaru // IV. Druhy složenin // V. Druhy zkratek // VI. Slovotvorné procesy a kategorie // VIL Vrstvy ve slovní zásobě // Vlil. Slova značková a motivovaná, jednovýznamová a mnohovýznamová // IX. Druhy přenesení pojmenování // X. Homonyma // XI. Synonyma // XII. Antonyma // XIII. Frazeologie // Část B - KLÍČ ? PRAKTICKÝM CVIČENÍM // i. Pojmová báze, pojmový příznak // ii. Odvozování předponové a smíšené // iii. Členění slovního tvaru // iv. Druhy složenin // v. Druhy zkratek // Slovotvorné procesy a kategorie...88 // Vrstvy ve slovní zásobě...91 // Slova značková a motivovaná, jednovýznamová a mnohovýznamová... 96 // Druhy přenesení pojmenování...99 // Homonyma...101 // Synonyma...102 // Antonyma...106 // Frazeologie...109 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY // 121
(OCoLC)190752157
cnb001709026

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC