Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Smíšené literární formy
Biografie
Vydání první
[Praha] : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, [2020]
2 svazky (456, 804 stran) ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-246-4343-4 (vázáno)
italština, latina
"K vydání připravili Václav Černý a Jiří Pelán"--Tiráž
Částečně přeloženo z italštiny a latiny
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
001637289
Obsah // Václav Černý. Slovo úvodem 13 // I. ČTRNÁCTÉ STOLETÍ (TRECENTO) Úvod ? renesanci 23 // SLADKÝ NOVÝ STYL A DANTE 25 // GUIDO GUINIZZELLI 26 // V šlechetném srdci láska vždy se skryla (JP) 26 // S velikou touhou dlouze přemítaje (JP) 28 // GUIDO CAVALCANTI 30 // Paní mě žádá, proto mluvím s pílí (JP) 30 // Netušil jsem a nepomyslel ani (JP) 32 // Vy, jež jste vstoupila v mé srdce zrakem (JP) 34 // Protože už se sotva navrátím (JP) 35 // CINO DA PISTOIA 37 // Ach běda! zhrdáte mnou ve zlosti (JP) 37 // Proklínám den, kdy mě, tak bezbranného (JP) 38 // DANTE ALIGHIERI 39 // Z NOVÉHO ŽIVOTA (EP JP) 39 // Z HOSTINY(VČ EF) 45 // Z BOŽSKÉ KOMEDIE (JP) 50 // KOMICKO-REALISTICKÁ POEZIE 55 // RUSTICO DI FILIPPO 56 // Aldobrandino, milý manželi (JP) 56 // Kamkoli jdeš, máš s sebou latrínu (JP) 57 // CECCO ANGIOLIERI 58 // Melancholie moje žití dusí (JP) 58 // „Becchino, lásko!“ - „co chceš, falešníku?“ (JP) 59 // Být oheň, vše bych spálil bez všech žertů (JP) 60 // FOLGORE DA SAN GIMIGNANO 61 // Sobota (JP) 61 // Únor (JP) 62 // LYRIKA, MORÁLNÍ MEDITACE, PROTOHUMANISTICKÝ LIST 63 // FRANCESCO PETRARCA 63 ZE ZPĚVNÍKU: ODDÍL IN VITAM 64 Čtenáři, až v mých rýmech zaslechneš (JPk) 65 Ten den, kdy dojetím vždy slunce hasne (PK) 65 Když láska v podobě mé milované (PK) 66 // Požehnán budiž den, jenž mezi svátky (PK) 67 Líbezné vody čisté (PK) 67 Z myšlenky ? myšlence a z hory ? hoře
(PK) 69 Čím, ne-li láskou, mře má duše sirá (PK) 71 ZE ZPĚVNÍKU: ODDÍL IN MORTEM 72 Zem, smrti, vychladla a tmy ji kryjí (PK) 72 Oplakávám své dny, jež láskou vřely (PK) 73 Ó panno překrásná, již obepíná (PK) 73 Má Itálie, třebas slova marná (JPk) 78 Z TRIUMFŮ 81 Triumf smrti (EF) 82 Z MÉHO TAJEMSTVÍ (RP) 88 Z LISTŮ Z DOBY STÁŘÍ 93 Svému rodnému bratru Gherardovi, mnichu kartuziánské řehole (AF) 94 Papežovu sekretáři Lukovi della Penna o knihách Ciceronových (AF) 97 Z LISTŮ PŘÁTELŮM 106 Francesco Petrarca zdraví co nejsrdečněji Francesca Dionisia da Borgo San Sepolcro (AF) 106 Francesco Petrarca zdraví co nej srdečněji vznešeného císaře Karla IV. (AF) 112 // Francesco Petrarca zdraví co nejsrdečněji svého přítele Laelia (AF) 113 // Francesco Petrarca zdraví co nejsrdečněji // vznešeného císaře Karla IV. (AF) 119 // Francesco Petrarca zdraví co nej srdečnej i // vznešeného císaře Karla IV. (AF) 121 // ROMÁN, PASTORÁLA, NOVELA, BIOGRAFIE 123 GIOVANNI BOCCACCIO 123 Z ELEGIE O PANÍ FIAMMETTĚ (JP) 124 Z FIESOLSKÝCH NYMF (JH) 129 ZDEKAMERONU 132 První povídka prvního dne (VČp) 133 Devátá povídka pátého dne (VČp) 143 Desátá povídka šestého dne (VČp) 147 Desátá povídka desátého dne (VČp) 152 Z KRÁTKÉHO POJEDNÁNÍ ? CHVÁLE DANTOVĚ (JP) 160  FRANCO SACCHETTI 179 Z TŘÍ SET NOVEL 179 Dvacátá druhá novela (JČ) 179 Šedesátá osmá novela (JČ) 181 // HISTORICKÁ PRÓZA 182
ŘÍMSKÝ ANONYM 183 Z KRONIKY (JP) 183 // NÁBOŽENSKÁ PRÓZA 199 // SVATÁ KATEŘINA SIENSKÁ 200 Dialog mezi Ježíšem a Kateřinou (JP) 200 Jednomu velkému prelátu (JP)) 200 O popravě nevinného (JP) 203 Myšlenky a výroky (VČ) 206 NEZNÁMÝ AUTOR 208 Z KVÍTKŮ SVATÉHO FRANTIŠKA 208 Jak svaty František osvobodil město Gubbio od zlého vlka (JP) 208 // II. PATNÁCTÉ STOLETÍ QUATTROCENTO) První vrchol renesance 211 // HUMANISTICKÁ FILOLOGIE 213 // LORENZO VALLA 215 Z ELEGANCÍ LATINSKÉHO JAZYKA (LK) 216 Z KOLACE NOVÉHO ZÁKONA (LK) 220 // HUMANISTICKÝ LIST 224 // POGGIO BRACCIOLINI 224 Poggio zdraví svého Niccola (JP) 225 Poggio zdraví svého Leonarda z Arezza (JP) 230 Poggio z Florencie, papežsky tajemník zdraví svého Guarina z Verony (JP) 234 // FILOSOFICKÁ PRÓZA 238 // GIANNOZZO MANETTI 238 Z O DŮSTOJNOSTI A ZNAMENITOSTI ČLOVĚKA 239 Čtvrtá kniha. O chválách smrti a o dobru smrti; o bídě lidského života (JP) 239 MARSILIO FICINO 262 Z O LÁSCE // ANEB PLATONOVA HOSTINA (JP) 262 Z PLATÓNSKÉ TEOLOGIE O NESMRTELNOSTI DUŠI (JP) 268 PICO DELLA MIRANDOLA 271 Z O DŮSTOJNOSTI ČLOVĚKA (DS) 272 // Z APOLOGIE (JHr) 277 Z HEPTAPLU (JHr) 284 // LATINSKÁ POEZIE 288 // GIOVANNI (GIOVIANO) FONTANO 288 // Z MANŽELSKÉ LÁSKY 289 // Oslovuje svou ženu // a stěžuje si na vojenský život (JP) 290 // Chvalozpěv na narození syna (JP) 291 // Nenie první: ? přivolání spánku (EF) 292 // Sedmá nenie: žertovná, před usnutím (JP) 293 // Z
NÁHROBKŮ 294 // Na hrob dcery Lucie Pontanové (JP) 294 // Manžel Fontano na hrob // choti Ariadny Sassonové (JP) 294 // Na hrob syna Lucia Franceska (JP) 295 // MICHELE MARULLO 296 // Z EPIGRAMŮ 297 // Neaeře (JP) 297 // Acciovi Sincerovi (JP) 297 // Neaeře (JP) 297 // Z PŘÍRODNÍCH HYMNŮ 299 // Na Lunu (JP) 299 // LYRICKÁ POEZIE, // DRAMATICKÁ EKLOGA V LIDOVÉM JAZYCE 302 // LORENZO MEDICEJSKÝ 302 Z KOMENTÁŘE // ? NĚKTERÝM SONETŮM (JP) 303 NENCIA Z BARBERINA (JPk) 309 Z TANEČNÍCH PÍSNÍ 314 Krásné paní, mnoho let (JP) 314 Z KARNEVALOVÝCH PÍSNÍ 315 Bakchova píseň (JP) 316 ANGELO POLIZIANO 318 Z ÓD 319 // Horatiovi Flakkovi (EF) 319 // ZE SEANCÍ O TURNAJI (JP) 320 // Z ORFEA (EF) 325 // Z DROBNÉ LYRIKY 333 // Oči, jež bez jazyka vyprávíte (JP) 333 // Ach, nebuď pyšná, že máš tolik krás (JP) 333 // V tvých očích dosud jasné slunce plane (JP) 334 Buď požehnána hodina a den (JP) 334 // KOMICbCÁ POEZIE 336 BURCHIELLO 336 Věčně se poezie s břitvou hádá (JPk) 336 Do světa vyšel mravenec (JPk) 337 Strambotto (JPk) 338 // EPICíCÁ POEZIE 340 // LUIGI PULCI 340 Z MORGANTA (JP) 341 MATTEO MARIA BOIARDO 351 ZE ZAMILOVANÉHO ROLANDA 351 Příchod Angeličin (JP) 352 Fontána nenávisti a Reka lásky (JP) 356 // MORÁLNÍ TRAKTÁT 362 // LEON BATTISTA ALBERTI 362 VLASTNÍ ŽIVOTOPIS (JP) 363 Z TEOGENIA (JP) 369 Z O RODINĚ (JP) 376 // ESTETICKÁ REFLEXE 388 // LEONARDO DA VINCI 388 Já, člověk nevzdělaný... (VČ) 388 Z POJEDNÁNÍ
O MALÍŘSTVÍ 389 Jaký rozdíl je mezi malířstvím a básnictvím (VČ) 389 // Spor básníka s malířem, a jaký rozdíl je mezi básní a obrazem (VČ) 389 // HISTORICKÁ PRÓZA, AUTOBIOGRAFIE A BIOGRAFIE // ENEA SILVIO PICCOLOMINI 391 Z KRONIKY ČESKÉ 392 // Poloha země české, její řeky, města a povaha Čechů (AF) Smrt Jana Žižky (AF) 394 Z KOMENTÁŘŮ 395 // Zápas o jmenování nových kardinálů // a Piovo moudré vítězství (JP) 396 // Čeští vyslanci, jejich hereze a bláznivé požadavky, // Piova odpověď (JP) 404 // Papežova cesta do Pienzy a zdobný popis překrásných staveb (JP) 407 VESPASIANO DA BISTICCI 4? Z ŽIVOTŮ ZNAMENITÝCH MUŽŮ 15. VĚKU 411 Poggio Bracciolini (JP) 411 Z KOMENTÁŘE ? ŽIVOTU GIANNOZZA MANETTIHO 417 Giannozzo Manetti (JP) 417 // VÝPRAVNÁ PRÓZA 420 // MASUCCIO SALERNITANO 420 // ZE SBÍRKY NOVEL 420 // Mariotto a Gianozza (AFx) 420 // JACOPO SANNAZARO 425 // Z ARKÁDIE 425 // Prolog (JP) 426 // Kapitola VII (JP) 426 // Z LATINSKÝCH EPIGRAMŮ 432 // Zas je tu máj; hochu, věnce si vij (EF) 432 // FRANCESCO COLONNA 433 // Z HYPNEROTOMACHIE POLIFILI 433 // Poté co Polifilo vylíčil část obrovité stavby a mohutnou pyramidu // s podivuhodným obeliskem, popisuje v následující kapitole velká // a nádherná díla a především jednoho koně, jeden ležící kolos // a jednoho slona (JP) 434 // Polifilo byl uklidněn pěti nymfami a odebral se s nimi do lázní, kde novost fontány a také jistá mast vyvolaly
mnoho smíchu, když byl pak veden před královnu Euterillidu, viděl cestou i v samotném paláci podivuhodné věci a další jedinečnou fontánu (JP) 442 // NÁBOŽENSKY MRAVOKÁRNÁ PRÓZA 450 // GIROLAMO SAVONAROLA 450 Proroctví pohrom Itálie (JP) 450 Duše zaslepená (JPk) 454 // Obsah // III. ŠESTNÁCTÉ STOLETÍ (CINQUECENTO) // Obecné vítězství renesance 15 // PIETRO BEMBO A NÁSTUP KLASICISMU 17 // PIETRO BEMBO 17 Z HOVORŮASOLSKÝCH (JP) 18 Z POJEDNÁNÍ O LIDOVÉM JAZYCE (JP) 30 Z BÁSNÍ 36 // Jestliže vzlykáš, ptáčku osamělý (EF) 36 Mé pero nezemdlí a bez ustání (EF) 37 Anděla krásného a čistého (EF) 38 // ARISTOTELISMUS A KODIFIKACE TVORBY 39 // GIULIO CESARE SCALIGERO 41 ZE SEDMI KNIH O UMĚNÍ BÁSNICKÉM (MS) 41 ANTONIO MINTURNO 43 Z UMĚNÍ BÁSNICKÉHO (JP) 43 LODOVICO CASTELVETRO 47 Z PŘEKLADU A VÝKLADU ARISTOTELOVYVOEYIYN (JP) 48 // PLATONIZUJÍCÍ TEORIE LÁSKY 52 // LEONE EBREO 53 Z DIALOGŮ O LÁSCE (JP) 54 SPERONE SPERONI 67 Z ROZPRAVY O LÁSCE (JP) 67 TULLIA DARAGONA 7A Z O NEKONEČNOSTI LÁSKY (JP) 74 // FILOSOFICKÝ TRAKTÁT 79 // PIETRO POMPONAZZI 79 Z POJEDNÁNÍ O NESMRTELNOSTI DUŠE (MP) // PETRARKISTICKÁ LYRIKA 89 // GIOVANNI DELLA CASA 90 Lásko, tvá stezka vede ? ztroskotání (JP) 90 // GIOVANNI GUIDICCIONI 91 // Nedržíš sliby, lásko tyrane (JP) 91 // Přivykněme si na smrt, je-li smrtí (JP) 92 // GALEAZZO DI TARSIA 93 // Paní, tys byla východ zářivý (JP) 93 // LUIGI TANSILLO 94 // Když jsem již rozpjal
křídla // v krásném chtění (EF) 94 // Nebesa chválím, že už necítím (EF) 95 // Jak oceán, když nejvíc řve a bouří (EF) 96 // Vy strmé hory, na nichž trosky stojí (EF) 96 // Na tvrdém lůžku v dlouhém pláči tráví (JPk) 97 // VERONICA GAMBARA 98 // Tehdy, kdy mladý, krásný, táhl hlavou (JP) 98 // STANCE (JP) 98 // VITTORIA COLONNA loi // List Ferrantovi Franceskovi ďAvalos, svému choti, // po porážce u Ravenny (JP) 101 // Lásko, ty víš, já nikdy neprchala (JP) 105 // Když smrt vzala mé slunce, v téže době (JP) 105 // Na této pusté skále duše strádá (JP) 106 // GASPARA STAMPA 107 // Já často vidím obraz svého pána (JP) 107 // Plála jsem, plakala; a planu, pláči (JP) 108 // Můj život - to je moře, zoufalý (JP) 108 // Na moře, jež jsem brázdila tři léta (JP) 109 // Kajícná, smutná, obtížená hříchem (JP) no // MICHELANGELO BUONARROTI ih // Vážím si sebe víc už mnoho dní (JP) ni // Nejlepší tvůrce na nic nepřipadne (JP) 112 // Epitafy (JP) 113 // Obtížen léty, hříchy pokálený (JPch) 114 Mám už teď vole, že tu stále dřepím (JP) 115 Já jako dřeň jsem v kostech a nic více FH) 116 // KLASICISTICKÝ PROGRAM V POEZII // ÓDA, NAUKOVÁ BÁSEŇ, MYTOLOGICKÁ POÉMA, // HEROICKÝ EPOS 118 // ANNIBALE CARO 119 // Pojďte, mé múzy, ? hyacintům lnoucí (JZb) 119 // GIOVANNI RUCELLAI 123 // ZE VČEL (PK) 123 // LUIGI ALAMANNI 125 // Přec, Itálie, krok můj ? tobě spěje (JZb) 125 // ROLNICKÉ
PRÁCE (JP) 126 // FRANCESCO MARIA MOLZA 129 // Z TIBERSKÉ NYMFY (JZb, JP) 129 // GIAN GIORGIO TRISSINO 132 // Když sbohem dával jsem své drahé paní (PK) 132 // Z ITÁLIE OSVOBOZENÉ OD GÓTŮ (JP) 133 // KOMICKO-REALISTICKÁ POEZIE // A POEZIE MAKARONSKÁ 136 // FRANCESCO BERNÍ 136 // Sonet o kurvách (JP) 136 // Sonet proti ženě (JPk) 137 // Z kapitoly o papeži Hadriánovi (JP) 138 // Kapitola o chlapci (JP) 139 // Sonet na svou paní (JP) 141 // Papež nic nedělá, jen jí a tráví (JPk) 141 // Z kapitoly fra Sebastianovi del Piombo (JP) 142 // TEOFILO FOLENGO 144 // Z MLADÉHO ROLANDA (JP) 145 // Z BALDA (JP) 162 // RYTÍŘSKÝ EPOS 170 // LODOVICO ARIOSTO 170 // Z LATINSKÝCH BÁSNÍ 171 // ? Philiroe (EF) 171 // ZE ZPĚVNÍKU 172 // Příslibů plné sladké vězení (JPk) 172 // ZE SATIR 173 // Satira III (JP) 173 // ZE ZUŘIVÉHO ROLANDA 176 // Medoro a Angelica (JH) 177 // Rolandovo šílenství a jeho uzdravení (JH) 185 // POLITICKÁ VÉDA A HISTORICKÁ PRÓZA 200 // NICCOLO MACHIAVELLI 200 Z VLADAŘE (JČ) 201 // Z FLORENTSKÝCH LETOPISŮ 220 // Vzpoura ciompiů (JČ) 220 // Lorenzo Nádherný (JČ) 229 // Z MANDRAGORY (JPk) 231 // FRANCESCO GUICCIARDINI 246 // ZE ZPRÁVY ZE ŠPANĚLSKA, SEPSANÉ FRANCES ??? // G UICCIARDINIM, VYSLANCEM U FERDINANDA // KATOLICKÉHO 247 // Španělé (VČp) 247 // Z FLORENTSKÝCH DĚJIN 249 // Co soudit o Savonarolovi (VČp) 250 // Z ROZPRAVY O VLÁDĚ VE FLORENCII 252 // Ideální vláda (VČp) 253 // Z DĚJIN ITÁLIE 258
// Reformace (VČp) 259 // Sacco di Roma 1527 (JP) 261 // Z POLITICKÝCH A OBČANSKÝCH PŘIPOMÍNEK (VČ) 267 // BERNARDO SEGNI 274 // Z PŘÍBĚHŮ FLORENTSKÝCH 274 // Zavraždění vévody // Alexandra Medicejského (VČ) 275 // BENEDETTO VARCHI 277 // Z FLORENTSKÝCH DĚJIN 277 // Florenťané (VČ) 277 // PIER FRANCESCO GIAMBULLARI 280 // Z EVROPSKÝCH DĚJIN 280 // Slované (VQ 280 // Češi a německá říše (VČ) 282 // O válce Boleslava I. // s císařem Otou Velikým (VČ) 283 // BIOGRAFIE A AUTOBIOGRAFIE 287 // GIORGIO VASARI 288 // ZE ŽIVOTOPISŮ NEJZNAMENITĚJŠÍCH MALÍŘŮ, // SOCHAŘŮ A STAVITELŮ 288 // Provedení a náčrt v umění (VČp) 289 // Paolo Uccello a perspektiva (VČp) 289 // Šprýmy Botticcelliho (VČp) 291 // Lionardo da Vinci (VČp) 292 // La Gioconda (VČp) 294 // Manýry Raffaelovy (VČp) 294 // Torrigiano rozbije nos Michelangelovi (VČp) 296 // Proroci a Sibylly ze Sixtinské kaple (VČp) 297 // Mojžíš (VČp) 298 // Výroky Michelagnolovy (VČp) 299 // „Sodoma, Sodoma“ (VČp) 302 // Barva a kresba (VČp) 303 // PAOLO GIOVIO 305 // Z CHVALOŘEČÍ // NA PROSLULÉ VÁLEČNÍKY 305 // Piero de’ Medici (JP) 306 // Ludovico Sforza, milánský vladař (JP) 309 // Cesare Borgia, vévoda z Valence (JP) 313 // LORENZINO DE’MEDICI 317 // Z OBRANY (VČ, JP) 317 // BENVENUTO CELLINI 326 // Z VLASTNÍHO ŽIVOTOPISU 326 // Uvěznění a útěk z Andělského hradu (VČp) 327 // Na dvoře francouzského // krále Františka I. (VČp) 340
// Odlévání Persea (JM, AFx) 347 // ALVISE CORNARO 355 // Z ROZPRAVY O STŘÍDMÉM ŽIVOTĚ (JP) 355 // GEROLAMO (GIROLAMO) CARDANO 359 // O VLASTNÍM ŽIVOTĚ 359 // Hlava IV Krátké vypsání mého života // od počátku do dnešního dne // (posledního října 1575) (JP) 360 // Hlava V Postava a tělesná konstituce (JP) 365 // Hlava X. Jak jsem žil (JP) 366 // MORÁLNÍ SPISY, IDEÁLNÍ PROJEKTY // A UTOPIE 369 // BALDASSARE CASTIGLIONE 369 Z DVOŘANA 369 Dvořanův půvab (AFx) 370 Dvořan a umění (AFx) 373 Dvořan a vladař (AFx) 378 Chvála dvorné lásky (AFx) 384 // GIOVANNI BATTISTA GELLI 390 Z ROZPRAV BEDNÁŘE GIUSTA 390 Čtvrtý rozhovor (JP) 391 ANTON FRANCESCO DONI 406 Z MRAMORŮ 406 Carafiilla a Ghetto, blázni (JP) 407 Carlo Tenzoni a Biagio Caccini (JP) 411 ZE SVĚTŮ (JP) 415 // ŽIVOT HANEBNÍKA ARETINA (VČp) 427 // ANTIAKADEMISMUS A NATURALISMUS 437 // PIETRO ARETINO 437 Z LISTŮ 438 // Králi Francouzskému (VČ) 438 // Vévodovi z Atri (VČ) 439 // Monseigneuru velmistru, // vévodovi z Montmorency (VČ) 440 // Messeru Niccolovi Frankovi (VČ) 441 // Božskému Michelangelovi (JP) 443 // Mistru Tizianovi (JP) 445 // Z EROTICKÝCH SONETŮ (JP) 446 // Z ROZPRAVY NANNY A ANTONIE (ZF) 449 // Z FILOSOFA (JP) 462 // NOVELISTIKA 482 // LUIGI DA PORTO 484 // Příběh o dvou vznešených milencích (AFx) 484 // AGNOLO FIRENZUOLA 502 // Napálení lišáci (AFx) 502 // GIOVAN FRANCESCO STRAPAROLA 508 // Z LÍBEZNÝCH NOCÍ 508 // Princ vepř (AH) 508
Dva bratři vojáci a dvě sestry (AH) 513 // MATTEO BANDELLO 516 // Z NOVEL 517 // Převlečená opice (AFx) 517 // Počestná manželka pana Oldřicha // potrestá dva uherské šlechtice za jejich drzost // a domýšlivost (AFx) 520 // GIOVANNI BATTISTA (GIAMBATTISTA) // GIRALDI CINZIO 533 // TESTA PŘÍBĚHŮ 533 // Maur a Desdemona (AFx) 533 // ANTON FRANCESCO GRAZZINI // (LASCA) 542 // Z VEČEŘÍ 542 // Trampoty zamilovaného čepičáře (AFx) 542 // TRAGÉDIE, KOMEDIE, // COMMEDIA DELL’ARTE 556 // LUIGI GROTO (GROTTO) 558 Z ADRIANY (JP) 558 GIAMBATTISTA DELLA PORTA 572 ZE SLUŽKY OP) 572 RUZANTE (RUZZANTE) 596 BILOBA (JP) 597 FLAMINIO SCALA 614 Z DIVADLA JEVIŠTNÍCH PŘÍBĚHŮ 614 Šílená Isabella (JP) 615 // IV. VYZNÍVÁNÍ RENESANCE A JEJÍ PROMĚNA 625 // TORQUATO TASSO A NÁSTUP BAROKA 627 // TORQUATO TASSO 627 Z VERŠŮ 629 // Patří-li lásce tato pouta, sítě (JP) 629 Tys v letech nezralých se podobala OP) 630 Jaká to rosa, jaký pláč OP) 630 Mlčí řeka i háj (JP) 631 Naříká na svůj osud a doufá ve vévodu z Urbina (JP) 631 Ó dcery Renatiny OP) 633 Z AMYNTY (JPk) 636 Z OSVOBOZENÉHO JERUZALÉMU 645 Zápas Klorindy s Tankredem (JK) 646 V Armidině zahradě (JK) 651 // FILOSOFIE A PŘÍRODNÍ VĚDA 657 // GIORDANO BRUNO 657 Z HRDINSKÝCH ŠÍLENÍ (VČ, JP) 658 TOMMASO CAMPANELLA 668 ZE SLUNEČNÍHO MĚSTA (VČ) 668 GALILEO GALILEI 679 Z ROZMLUVY O OBOU NEJVĚTŠÍCH SOUSTAVÁCH SVĚTA (JP) 679 Galileo Galilei Francesku Barberinimu v Římě
(JP) 683 // Doslov Václav Černý 687 // Ediční komentář a prameny Jiří Pelán 691 // Koncept renesance a Václav Černý Jiří Pelán 717 // Chronologické tabulky Jiří Pelán 737 // Literatura Jiří Pelán 765 // České překlady Jiří Pelán 772 // Poznámka ke grafické úpravě 782 // Jmenný rejstřík 783
(OCoLC)1200257022
cnb003215659

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC