Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2020
590 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-271-2098-7 (brožováno)
Obsahuje rejstřík
České a anglické resumé
001637328
Předmluva 16 // 1 Oplození, implantace a nidace, vývoj plodového vejce, embryonální // vývoj, vývoj plodu (fetální vývoj) (Aleš Roztočil) 17 // 1.1 Oplození 18 // 1.2 Implantace a nidace 23 // 1.3 Vývoj plodového vejce 25 // 1.4 Embryonální vývoj 29 // 1.5 Výoj plodu (fetální vývoj) 34 // 2 Těhotenské změny v organismu ženy (Aleš Roztočil) 41 // 2.1 Známky a příznaky těhotenství 42 // 2.1.1 Nejistéznámky a příznaky těhotenství 42 // 2.1.2 Pravděpodobné známky těhotenství 43 // 2.1.3 Jisté známky těhotenství 44 // 2.2 Účinky placentárních hormonů 44 // 2.3 Změny v reprodukčním systému 45 // 2.3.1 Děloha 45 // 2.3.2 Hrdlo děložní 47 // 2.3.3 Pochva 47 // 2.3.4 Zevní rodidla 48 // 2.3.5 Mléčná žláza 48 // 2.4 Změny na ostatních orgánech 49 // 2.4.1 Kardiovaskulární systém 49 // 2.4.2 Respirační systém 49 // 2.4.3 Krevní systém 50 // 2.4.4 Uropoetický systém 50 // 2.4.5 Gastrointestinální trakt 51 // 2.4.6 Pohybový aparát 52 // 2.4.7 Kůže a kožní adnexa 52 // 2.4.8 Metabolismus 53 // 2.4.9 Endokrinní žlázy 54 // 2.4.10 Imunitní systém 55 // 2.5 Psychické změny v těhotenství 55 // 2.6 Diagnóza těhotenství 57 // 2.6.1 Anamnéza a klinické vyšetření 57 // 2.6.2 Průkaz lidského choriového gonadotropinu 57 // 2.6.3 Ultrazvuková diagnostika 58 // 2.7 Životospráva těhotné 58 // 2.8 Uložení plodu v děloze 60 // Porodnictví // 2.8.1 Poloha plodu (situs) 60 // 2.8.2 Postavení plodu (positio) 61 // 2.8.3 Naléhání plodu (praesentatio) 62 // 2.8.4 Držení plodu (habitus) 63 // 3 Prenatální péče, poradna pro těhotné // 3.1 Prenatální péče (Blanka Vavřinková, Aleš Roztočil) 66 // 3.1.1 Vlastní prenatální péče 66 // 3.1.2 Nepravidelná vyšetření 68 // 3.2 Porodnická anamnéza (Aleš Roztočil) 70 //
3.3 Porodnické klinické vyšetření (Aleš Roztočil) 72 // 3.3.1 Zevní předporodní vyšetření 73 // 3.3.2 Vnitřní předporodní vyšetření 74 // 3.3.3 Auskultace 74 // 3.3.4 Kardiotokografie (viz též podkapitola 3.8.2) // 3.3.5 Zátěžové testy 75 // 3.4 Laboratorní vyšetření (Roman Peschout) 75 // 3.4.1 Biochemické vyšetření 76 // 3.4.2 Imunologická vyšetření 76 // 3.4.3 Mikrobiologie 77 // 3.4.4 Hematologie 77 // 3.4.5 Cytologické vyšetření 78 // 3.5 Ultrazvuk v porodnictví (Roman Peschout) 78 // 3.6 Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad (Pavel Calda) 85 // 3.6.1 Screeningvrozených vad plodu 86 // 3.6.2 Invazivní metody prenatální diagnostiky 89 // 3.6.3 Etické problémy prenatální diagnostiky 94 // 3.7 Dopplerovské aplikace v porodnické ultrazvukové diagnostice (Pavel Calda) // 3.8 Diagnostika akutní hypoxie plodu (Aleš Roztočil) // 3.8.1 Stetoskop 97 // 3.8.2 Kardiotokografie 97 // 3.8.3 Stanovení Astrupu z hlavičky plodu 103 // 3.8.4 Analýza ST úseku EKG křivky plodu 104 // 3.9 Phpvava na porod (Aleš Roztočil) 106 // 4 Mechanismus porodu (Aleš Roztočil) // 4.1 Definice, klasifikace 110 // 4.2 Výpočet termínu porodu 110 // 4.3 Klasifikace porodu // 4.4 Parita ženy // 4.5 Spouštěcí mechanismy porodu // 4.6 Porodní cesty // 4.7 Porodní síly // 4.8 Plodjako objekt porodu // 4.9 Průběh porodu 117 // 4.9.1 Období přípravné 117 // 4.9.2 První doba porodní, doba otevírací 118 // 4.9.3 Druhá doba porodní, doba vypuzovací 119 // 4.9.4 Třetí doba porodní, doba k lůžku 122 // 4.9.5 Doba poporodní 124 // 4.10 Trvání porodu 124 // 5 Vedení porodu (Aleš Roztočil) // 5.1 Diverzifikace vedení porodu 128 // 5.2 Poloha za porodu 132 // 5.3 Lékařsky vedený porod 133 // 5.3.1 Kdy se dostavit na porodní sál? 133 // 5.3.2 Příjem rodičky na porodní sál 133 //
5.3.3 Opatření při odtoku plodové vody 134 // 5.3.4 Vedení první doby porodní 134 // 5.3.5 Vedení druhé doby porodní 136 // 5.3.6 Vedení třetí doby porodní 138 // 5.3.7 Ošetření rodičky po porodu plodu 140 // 5.4 Přirozený porod v porodnici 140 // 6 Šestinedělí 143 // 6.1 Poporodní involuční změny (Aleš Roztočil) 144 // 6.2 Management šestinedělí (Aleš Rotočil) 149 // 6.3 Kojení ajeho poruchy (Alena Valová) 150 // 6.3.1 Význam kojení pro matku a dítě z pohledu medicíny a psychologie 151 // 6.3.2 Fyziologie laktace 152 // 6.3.3 Jakáje zásada úspěšného kojení? 154 // 6.3.4 Složení mateřského mléka 154 // 6.3.5 Faktory ovlivňující kojení 154 // 6.3.6 Hlavní zásady na jednotlivých úsecích zdravotní péče 155 // 6.3.7 Faktory negativně ovlivňující kojení 155 // 6.3.8 Technika kojení 156 // 6.3.9 Polohy při kojení 156 // 6.3.10 Správné přiložení 159 // 6.3.11 Špatné přiložení 159 // 6.3.12 Problémy a překážky kojení 159 // 6.3.13 Odstříkávání mateřského mléka 162 // 6.3.14 Kojení za zvláštních situací 163 // 6.3.15 Kontraindikace kojení 163 // 6.3.16 Životní styl kojící ženy 164 // 6.3.17 Kojení z hlediska psychologie 165 // 6.3.18 Příprava matek na kojení v těhotenství 165 // 6.3.19 Význam zahájení kojení pro matku ihned po porodu 165 // 7 // Porodnictví // 7 Patologické těhotenství (Aleš Roztočil) 167 // 7.1 Rizikové a patologické těhotenství 168 // 7.1.1 Rizikové těhotenství 168 // 7.1.2 Patologické těhotenství 169 // 7.2 Poruchy v délce trvání těhotenství 170 // 7.2.1 Předčasný porod 170 // 7.2.2 Potermínové těhotenství 182 // 7.2.2.1 Vyšetření porodníkem 183 // 7.2.2.2 Stanovení postupů vedoucích k ukončení těhotenství 184 // 8 Nemoci v těhotenství 187 // 8.1 Rané gestózy (Roman Peschout) 188 //
8.2 Inkompetence děložního hrdla (Aleš Roztočil) 189 // 8.3 Hypertenzní nemoci v těhotenství (Aleš Roztočil) 190 // 8.4 HELLP syndrom (Aleš Roztočil) 194 // 8.5 Kardiovaskulární onemocnění a těhotenství (Tomáš Binder) 195 // 8.5.1 Diagnóza kardiovaskulárního onemocnění v graviditě 196 // 8.5.2 Rozdělení kardiovaskulárních onemocnění 196 // 8.5.3 Vrozené srdeční vady 198 // 8.5.4 Získané srdeční vady 198 // 8.5.5 Poruchy srdečního rytmu 199 // 8.5.6 Arteriální hypertenze 199 // 8.5.7 Kardiomyopatie 200 // 8.5.8 Ischemická choroba srdeční 200 // 8.5.9 Infekční endokarditida 200 // 8.6 Respirační onemocnění v těhotenství (Aleš Roztočil) 200 // 8.7 Renální onemocnění v těhotenství (Aleš Roztočil) 204 // 8.7.1 Infekce močového systému 204 // 8.7.2 Akutní renální insuficience 205 // 8.7.3 Chronická renální insuficience 206 // 8.7.4 Diabetická nefropatie 206 // 8.7.5 Polycystické ledviny 206 // 8.7.6 Tuberkulóza ledvin 206 // 8.7.7 Ren migrans a solitární ledvina 206 // 8.7.8 Vezikoureterální reflux 206 // 8.7.9 Urolitiáza 207 // 8.7.10 Chronické renální onemocnění 207 // 8.7.11 Stav po transplantaci ledviny 207 // 8.8 Onemocnění gastrointestinálního traktu (GIT) (Tomáš Binder) 208 // 8.9 Onemocnění jater v těhotenství (Tomáš Binder) 209 // 8.9.1 Onemocnění jater bez příčinné souvislosti s probíhajícím // těhotenstvím 210 // 8.9.1.1 Virové hepatitídy 210 // 8.9.1.2 Jiná infekční onemocnení s afinitou kjaterní tkáni- 212 // 8.9.1.3 Granulomatózní záněty jater 213 // 8.9.1.4 Neinfekční akutní poškození jater 213 // 8.9.1.5 Akutníjaterní selhání 213 // 8.9.1.6 Onemocnění žlučových cest 214 // 8.9.1.7 Chronická poškození jater 214 // 8.9.1.8 Těhotenství po transplantaci jater 215 //
8.9.2 Onemocnění jater v přímé souvislosti s probíhajícím těhotenstvím 216 // 8.9.2.1 Akutní těhotenská steatóza jater (Sheehanův syndrom II) 218 // 8.10 Hematologické poruchy a nemoci v průběhu těhotenství (Tomáš Binder) 220 // 8.10.1 Fyziologické změny v průběhu gravidity 220 // 8.10.2 Anemie 220 // 8.10.2.1 Anemie z nedostatku železa - sideropenické 220 // 8.10.2.2 Megaloblastové anemie 221 // 8.10.2.3 Hemoglobinopatie 221 // 8.10.2.4 Anemie ze zvýšené ztráty krve 222 // 8.10.3 Onemocnění bílé řady 222 // 8.10.3.1 Akutní leukemie 222 // 8.10.3.2 Chronické leukemie 222 // 8.10.3.3 Maligní lymfomy 222 // 8.10.4 Trombocytopenie v těhotenství 223 // 8.10.5 Hereditární deficity koagulačních faktorů 223 // 8.10.6 Antifosfolipidový syndrom 223 // 8.11 Sérologický konflikt (Roman Peschout) 223 // 8.12 Endokrinologická onemocnění v těhotenství (Aleš Roztočil) 227 // 8.12.1 Onemocnění hypofýzy 228 // 8.12.2 Onemocnění štítné žlázy 229 // 8.12.3 Onemocnění nadledvin 231 // 8.12.4 Onemocnění příštítných tělísek 233 // 8.12.5 Diabetes mellitus 233 // 8.12.6 Typy diabetů spojeného s těhotenstvím 234 // 8.12.7 Vedení porodu u diabetičky 237 // 8.12.8 Antikoncepční metody pro diabetičky 240 // 8.13 Infekce v těhotenství (Jan Mayer) 240 // 8.13.1 Infekce ovlivňující zdravotní stav matky 242 // 8.13.2 Infekceovlivňující vývoj embrya a plodu 244 // 8.13.3 Infekce a předčasný porod 245 // 8.13.4 Infekce plodové vody 246 // 8.13.5 Infekce v šestinedělí 248 // 8.14 Infekční nemoci ohrožující graviditu přímo nebo potenciálně (Jan Majer) 250 // 8.14.1 Infekční onemocnění vyvolávaná viry 250 // 8.14.1.1 Herpesvirové infekce 250 // 8.14.1.2 Infekce vyvolané virem Epsteina-Barrové (EBV) 252 // 8.14.1.3 Togavirové infekce 252 // 8.14.1.4 Parvoviróza 254 //
8.14.1.5 Respirační virózy 254 // 8.14.1.6 Onemocnění vyvolané paramyxoviry 255 // 8.14.1.7 Echovirové infekce 256 // 8.14.1.8 Infekce viry Coxsakie 256 // 8.14.1.9 Syndrom získané imunodeficience-AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) 257 // 8.14.1.10 Infekční hepatitídy 258 // 8.14.1.11 Infekce lidským papilomavirem-human papiloma virus (HPV) 260 // 8.14.2 Bakteriální infekce 261 // 8.14.2.1 Streptokokové infekce 261 // 8.14.2.2 Stafylokokové infekce 264 // 8.14.2.3 tekcQ Escherichia coli 265 // 8.14.2.4 Salmonelózy 265 // 8.14.2.5 Shigellóza (bacilární úplavice) 265 // 8.14.2.6 Bakteriální vaginóza 266 // 8.14.2.7 Tuberkulóza 266 // 8.14.3 Mykotická onemocnění 267 // 8.14.4 Anthropozoonózy 269 // 8.14.5 Parazitární onemocnění 276 // 8.14.6 Sexuálně přenosné choroby STD (sexually transmitted diseases) 276 // 8.15 Onkologická onemocnění v těhotenství (Aleš Roztočil) 280 // 8.15.1 Zhoubné nádory malé pánve 284 // 8.15.2 Zhoubné nádory ostatních orgánů 285 // 8.16 Autoimunitní onemocnění v těhotenství (Aleš Roztočil) 286 // 8.17 Kožní onemocnění v těhotenství (Aleš Roztočil) 287 // 8.17.1 Kožní onemocnění specifická pro těhotenství (e graviditate) 287 // 8.17.2 Kožní onemocnění bez závislosti na graviditě / (in graviditate) 288 // 8.18 Oční onemocnění v těhotenství (Aleš Roztočil) 288 // 8.19 Neurologická onemocnění v těhotenství (Aleš Roztočil) 289 // 8.19.1 Onemocnění centrálního nervového systému 290 // 8.19.2 Onemocnění periferních nervů 294 // 8.20 Psychiatrická onemocnění v těhotenství (Aleš Roztočil) 295 // 8.21 Abúzus drog v těhotenství (Blanka Vavřinková) 297 // 8.21.1 Péče o drogově závislou pacientku 297 // 8.21.2 Nejčastěji zneužívané skupiny návykových látek 300 //
8.22 Chirurgická onemocnění v těhotenství (Aleš Roztočil) 304 // 8.23 Ortopedická onemocnění v těhotenství (Aleš Roztočil) 305 // 8.24 Trauma a těhotenství (Aleš Roztočil) 307 // 8.25 Močová inkontinence v těhotenství (Ivan Huvar) 309 // 8.25.1 Anatomie a fyziologie dolních cest močových v průběhu těhotenství 309 // 8.25.2 Patofyziologie stresové inkontinence moči v průběhu // těhotenství 310 // 8.25.3 Rizikové faktory 310 // 8.25.4 Prevalence močové inkontinence v těhotenství 311 // 8.25.5 Terapie stresové inkontinence v průběhu těhotenství 312 // 8.26 Gynekologická onemocnění v těhotenství (Aleš Roztočil) 313 // 8.26.1 Onemocnění zevních pohlavních orgánů 313 // 8.26.2 Onemocnění vnitrních rodidel 313 // 8.26.3 Onemocnění vaječníků 315 // 8.26.4 Vrozené vývojové vady ženských pohlavních orgánů a gravidita 315 // 8.26.5 Asistovaná reprodukce a těhotenství (Martin Kučera) 318 // 9 Farmakoterapie a očkování v těhotenství (Tomáš Binder) 321 // 9.1 Farmakoterapie v graviditě 322 // 9.1.1 Specifika farmakoterapie v těhotenství 322 // 9.1.2 Posuzování léků z hlediska jejich bezpečnosti 323 // 9.1.3 Působení jednotlivých léků 324 // 9.1.4 Rady těhotným při léčbě „banálních“ infekcí a stavů v průběhu těhotenství 327 // 9.1.5 Bylinky v těhotenství 328 // 9.1.6 Praktický průvodce 328 // 9.2 Očkování v průběhu těhotenství 330 // 10 Nepravidelnosti plodového vejce 337 // 10.1 Nepravidelnosti plodu 338 // 10.1.1 Vrozené vývojové vady plodu (Věra Hořínová, Petr Hořín) 338 // 10.1.1.1 Rozdělení vrozených vývojových vad 338 // 10.1.1.2 Příčiny vrozených vývojových vad 339 // 10.1.1.3 Přehled nejčastějších vývojových vad u lidského plodu 342 // 10.1.1.4 Diagnostika vrozených vývojových vad 346 //
10.1.2 Vícečetné těhotenství (Aleš Roztočil) 347 // 10.1.2.1 Porod vícečetného těhotenství 351 // 10.1.3 Hypertrofie plodu (Aleš Roztočil) 355 // 10.1.4 Hypotrofický plod (Aleš Roztočil) 362 // 10.1.5 Chronická hypoxie plodu (Roman Peschout) 368 // 10.1.6 Akutní intrapartální hypoxie plodu (Aleš Roztočil) 370 // 10.2 Nepravidelnosti trofoblastu (Aleš Roztočil) 373 // 10.3 Nepravidelnosti placenty (Aleš Roztočil) 377 // 10.3.1 Předčasné odloučení placenty (abruptio placentae praecox) 379 // 10.3.2 Funkční poruchy placenty 382 // 10.4 Nepravidelnosti plodových obalů (Aleš Roztočil) 383 // 10.5 Nepravidelnosti pupečníku (Aleš Roztočil) 383 // 10.6 Nepravidelnosti plodové vody (Aleš Roztočil) 385 // 11 Patologický porod 387 // 11.1 Nepravidelnosti porodních sil (Roman Peschout) 388 // 11.2 Nepravidelnosti porodních cest (Martin Kučera) 390 // 11.2.1 Tvrdé porodní cesty 390 // 11.2.2 Měkké porodní cesty 395 // 11.3 Nepravidelnosti polohy a držení plodu (Aleš Roztočil) 396 // 11.3.1 Nepravidelné naléhání při poloze podélné hlavičkou 396 // 11.3.2 Polohy koncem pánevním 403 // 11.3.3 Polohy příčné (situs transversi) 410 // 11.3.4 Polohy šikmé (situs obliqui) 412 // 11.3.5 Nepravidelné držení plodu 412 // 11.3.6 Nepravidelné držení, naléhání a výhřez horních končetin 413 // 11.4 Dystokie ramének (Aleš Roztočil) 414 // 12 Preindukce a indukce porodu (Aleš Roztočil) 421 // 12.1 Indikace k preindukci a k indukci porodu 422 // 12.2 Kontraindikace k indukci porodu 423 // 12.3 Podmínky indukce porodu 424 // 12.4 Metody preindukce porodu 424 // 12.5 Metody indukce porodu 425 // 12.6 Frekvence indukcí porodu 428 // 13 Nepravidelnosti třetí doby porodní (Aleš Roztočil) 429 // 13.1 Abnormální invazivní placenty (placenta accreta, inceta, percreta) 430 //
13.2 Poruchy odlučování placenty 431 // 13.3 Poruchy vypuzování placenty 432 // 13.4 Zadržení části placenty a plodových obalů // (residua post partum) 433 // 13.5 Hypotonie a atonie děložní 433 // 13.6 Děložní inverze 435 // 14 Porodní poranění (Aleš Roztočil) 439 // 14.1 Poranění měkkých porodních cest 440 // 14.2 Poranění pánve 444 // 15 Šokové stavy v porodnictví (Tomáš Binder, Aleš Roztočil) 445 // 15.1 Hemoragický šok 446 // 15.2 Akutní peripartální život ohrožující krvácení (ŽOK) 447 // 15.2.1 Organizační opatření 449 // 15.2.2 Diagnosticko-léčebný postup 449 // 15.2.3 Nefarmakologické konzervativní léčebné postupy při hypotonickém krvácení jinak intaktní dělohy 452 // 15.2.4 Semikonzervativní operační přístupy 452 // 15.2.5 Radikální operační řešení - hysterektomie 453 // 15.2.6 Přehled léků ovlivňující děložní tonus 453 // 15.2.7 Další léky připadající do úvahy při řešení stavů masivního porodnického krvácení 454 // 15.2.8 Diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC) 455 // 15.2.9 Anesteziologické přístupy k zvládnutí masivního porodnického krvácení 457 // 15.2.10 Stručné shrnutí léčebného postupu 457 // 15.3 Kardiogenní šok 458 // 15.4 Septický šok 459 // 15.5 Anafylaktický šok 462 // 15.6 Plicní embolie 463 // 15.6.1 Embolie plodovou vodou (amniotic fluid embolism - AFE) 464 // 15.6.2 Vzduchová embolie (air embolism - AE) 466 // 16 Porodnické operace (Aleš Roztočil) 469 // 16.1 Cerkláž 471 // 16.2 Dirupce vaku blan, amniotomie 473 // 16.3 Dilatace porodních cest 473 // 16.4 Porodnický obrat (versio obstetrica) 477 // 16.5 Exprese plodu (Kristellerova exprese) 481 // 16.6 Extrakce plodu 483 // 16.7 Porodnické kleště 488 // 16.8 Vakuumextraktor 493 // 16.9 Císařský řez (sectio caesarea) 499 //
16.9.1 Provedení císařského řezu 501 // 16.10 Operace ve třetí době porodní a v časném šestinedělí 509 // 16.10.1 Operace prováděné pro placentu adhaerens a pro uskřinutí, inkarceraci placenty 509 // 16.10.2 Operace prováděné pro residua post partum 510 // 17 Patologické šestinedělí (Aleš Roztočil) 513 // 17.1 Puerperální krvácení 514 // 17.1.1 Hematomy vulvy, pochvy a širokého vazu 515 // 17.2 Puerperální infekce 516 // 17.2.1 Zánět dělohy (endometritida, endomyometritida) 516 // 17.2.2 Parametritida 517 // 17.2.3 Peritonitida (zánět pobřišnice) 518 // 17.2.4 Infekce perinea 519 // 17.2.5 Puerperální infekce močové soustavy 519 // 17.3 Tromboflebitida 520 // 17.4 Tromboembolie 521 // 17.5 Nepravidelnosti kojení a záněty mléčné žlázy 521 // 18 Fyziologický a patologický novorozenec (Zbyněk Straňák) 523 // 18.1 Klasifikace novorozence 524 // 18.2 Fyziologický novorozenec 524 // 18.2.1 Fyziologie a patofyziologie adaptace novorozence 525 // 18.2.2 Výživa novorozence - problematika kojení 527 // 18.2.3 Icterus neonatorum 528 // 18.2.4 Terapie hyperbilirubinemie-fototerapie 529 // 18.2.5 Prevence morbus haemorrhagicus neonatorum 529 // 18.2.6 Kalmetizace 530 // 18.2.7 Novorozenecký screening 530 // 18.2.8 Propouštění novorozence ze zdravotnického zařízení 530 // 18.3 Patologický novorozenec 531 // 18.3.1 Perinatální asfyxie 531 // 18.3.2 Porodní traumatismus 536 // 18.3.2.1 Porodní poranění měkkých tkání 536 // 18.3.2.2 Porodní poranění CNS a periferních nervů 536 // 18.3.2.3 Zlomeniny a krvácení do tělních dutin 537 // 18.3.2.4 Prematurita - nedonošenost 537 // 18.3.2.5 Extrémně nezralý novorozenec - narození a péče 537 // 18.3.2.6 Hypotrofický novorozenec 540 // 18.3.2.7 Hypertrofický novorozenec - dítě diabetické matky 540 //
18.3.2.8 Syndrom dechové tísně novorozence (respiratory-distress syndrome) 541 // 18.4 Novorozenecké infekce 542 // 19 Perinatální medicína, epidemiologie (natalita, morbidita materská a neonatální, mortalita materská a perinatální), audit a surveillance (Petr Velebil, Zdeněk Štembera) 549 // 19.1 Vývoj perinatologie 550 // 19.2 Perinatologická centra 550 // 19.3 Perinatální epidemiologie 551 // 19.4 Perinatální informační systém 557 // 19.5 Mateřská úmrtnost 563 // 14 // Obsah // Seznam zkratek // Rejstřík 574 // Souhrn 589 // Summary 590
cnb003256278

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC