Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
EB
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2012
174 stran : ilustrace, 1 plán ; 30 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-210-6160-6 (brožováno)
ISBN 978-80-210-7616-7 (e-kniha)
700 výtisků
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
001637354
Předmluva ...З // І. ÚVOD // 1.1 Význam studia pravěku a rané doby dějinné...10 // 1.2 Základní pojmosloví ...13 // 1.2.1 Třídění vědních oborů ...15 // 1.2.2 Subobory archeologie...15 // 1.2.3 Analytické metody v archeologii ...25 // 1.2.4 Příbuzné, spolupracující a hraniční obory...27 // 1.3 Archeologické prameny...37 // 1.3.1 Imobilní terénní památky...39 // 1.3.2 Mobilní terénní památky ...42 // 1.3.2.1 Surovina mobilních archeologických artefaktů ...42 // 1.3.2.2 Šperkařské techniky...54 // 1.3.3 Výpovědní a nápovědní hodnota archeologických pramenů...55 // 1.4 Písemné prameny...57 // 1.5 Časoprostorový model archeologické kultury ...58 // 1.6 Periodizace pravěku a rané doby dějinné...62 // 1.7 Stručné dějiny archeologie...65 // 1.8 Současná organizace české archeologie...68 // 1.9 Ochrana materiálního kulturního dědictví (legislativa) ...68 // 1.9.1 Národní památkový ústav, jednotlivá územní odborná pracoviště ...68 // 1.9.1.1 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně ...69 // 1.9.2 Archeologické ústavy Akademie věd...69 // 1.9.3 Vysokoškolská archeologická pracoviště (katedry či ústavy archeologie) ...69 // 1.9.4 Ústavy archeologické památkové péče ...70 // 1.9.4.1 Ústav archeologické památkové péče, v. v. i., v Brně ...70 // 1.9.5 Archeologická oddělení muzeí...70 // 1.9.5.1 „Kamenná“ muzea...70 // 1.9.5.2 Muzea pod širým nebem („skanzeny“) a archeoparky...71 // 1.9.5.3 Muzea osobností ...71 // 1.9.6 Profesionální organizace, případně jednotlivci s licencí // к provádění archeologických výzkumů...72 // II. ZÁKLADY METODOLOGIE // 1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE...74 // 2 TEORIE POZNÁNÍ...76 // 2.1 Obecné metody poznání ...78 //
3 EMPIRICKÉ POZNÁNÍ V ARCHEOLOGII...80 // 3.1 Prospekce ...80 // 3.1.1 Povrchové signály ...80 // 3.1.2 Vzorkovací techniky...80 // 3.1.3 Letecké snímkování ...80 // 3.1.3.1 Krajina jako palimpsest. Dálkový archeologický průzkum ...81 // 3.1.4 Archeogeofyzikální a jiné technické metody prospekce ...81 // 3.2 Exkavace...82 // 3.2.1 Nálezový celek...83 // 3.2.2 Vertikální stratigrafie ...84 // 3.2.3 Horizontální stratigrafie ...84 // 3.3 Muzeália...85 // 4 RACIONÁLNÍ POZNÁNÍ V ARCHEOLOGII // (výsledky archeologicko-historické analýzy) ...87 // 4.1 Chronologie ...87 // 4.1.1 Relativní chronologie...87 // 4.1.2 Absolutní chronologie ...89 // 4.1.2.1 Exkurz o kalendářích...89 // 4.1.2.2 Metody absolutní chronologie...95 // 4.1.2.2.1 Historické metody absolutní chronologie ...95 // 4.1.2.2.2 Přírodovědné a technické metody absolutní chronologie ...97 // 4.1.2.2.2.1 Radiometrické metody...97 // 4.1.2.2.2.2 Jiné radiometrické metody ...99 // 4.1.2.2.2.3 Dendrochronologická metoda...99 // 4.1.2.2.2.4 Paleomagnetická metoda...101 // 4.1.2.2.2.5 Termoluminiscenční metoda...102 // 4.1.2.2.2.6 Palynologická metoda...103 // 4.1.2.2.2.7 Hydratační metoda datování obsidiánů...104 // 4.1.2.2.2.8 Jiné metody absolutní chronologie...104 // 4.2 Etnicita ...105 // 4.2.1 Naivní (romantický) autochtonismus...105 // 4.2.2 Neoautochtonismus ...107 // 4.2.3 Spolupráce s paleolingvistikou...108 // 4.2.3.1 Paleolingvistika...108 // 4.2.3.2 Etymologie...110 // 4.2.3.3 Historická sociolingvistika ... 112 // 4.3 Materiální život...112 // 4.3.1 Neproduktívni a produktivní ekonomika. Původ neolitu...113 // 4.3.2 Hlavní znaky neolitické ekonomiky...113 // 4.3.2.1 Pěstování kulturních plodin a chov domácích zvířat ...114 // 4.3.2.1.1 Zemědělství ...114 // 4.3.2.1.2 Dobytkářství...114 //
4.3.2.1.3 Potravinové řetězce ...114 // 4.3.2.2 Usedlý způsob života. Sídelní a sídlištní objekty. Sídelní areály...116 // 4.3.2.3 Výroba keramických nádob...117 // 4.3.2.4 Výroba broušených a vrtaných kamenných nástrojů (BI) ...118 // 4.3.2.5 Textilnictví a počátky oděvní kultury...119 // 4.3.2.6 Péče o tělo a odívání...119 // 4.3.2.7 Vojenství v pravěku až středověku ...120 // 4.3.2.7.1 Prosté ozbrojené srážky a skutečné války...120 // 4.3.2.7.2 Příčiny válek...121 // 4.3.2.7.3 Zbraně...123 // 4.3.2.8 Demografie pravěkých populací ...124 // 4.3.2.8.1 Tři okruhy problémů paleodemografie...125 // 4.3.2.8.1.1 Úmrtnost konkrétních lidských populací, počty lidí v jedné osadě či v celé kultuře ... 126 // 4.3.2.8.1.2 Reprodukce populací...128 // 4.3.2.8.1.3 Mobilita lidských společenstev (migrace)...129 // 4.4 Duchovní život...130 // 4.4.1 Náboženství, resp. náboženskost (religiozita) ...130 // 4.4.1.1 Teoreticko-dogmatická složka náboženství...131 // 4.4.1.2 Prakticko-kultovní složka náboženství ...132 // 4.4.1.3 Institucionálně-organizační složka náboženství ...132 // 4.4.1.4 Pohřební ritus...132 // 4.4.2 Estetické vědomí ...133 // 4.4.2.1 Výtvarné umění...133 // 4.4.2.2 Hudební umění ...133 // 4.4.2.3 Slovesné umění vypravěčské...134 // 4.4.2.4 Taneční umění ...135 // 4.4.2.5 Zdobné umění ...135 // 4.4.2.6 Tělesná kultura a relaxace...135 // 4.4.3 Morálka a právo...136 // 4.4.4 Zárodky vědních oborů ...137 // 4.4.4.1 Léčitelství a medicína...137 // 4.4.4.1.1 Medicína starého Egypta ...137 // 4.4.4.1.2 Medicína starého Řecka...138 // 4.4.4.1.3 Pravěká medicína střední Evropy...139 // 4.4.4.1.4 Zárodky dalších vědních oborů ...141 // 4.4.4.1.5 Počátky sdělovacích technik ...141 //
4.4.5 Společensko-ekonomické vztahy...143 // 4.4.5.1 Vznik a vývoj společenské pyramidy...143 // 4.4.6 Zárodky společenského a „politického“ vědomí...144 // 4.4.7 Příspěvek к historiozofii...145 // 5 VÝSTUPY...146 // 5.1 Badatel a etika...149 // 5.2 Exkurz o literární etice ...151 // 6 REJSTŘÍK CIZÍCH SLOV ...153 // 7 ZÁKLADNÍ (ČESKÁ A SLOVENSKÁ) LITERATURA // К PRAVĚKÝM DĚJINÁM LIDSTVA ...168 // Nejznámější úvody do studia archeologie...169 // Obecná metodologická literatura...169 // Sborníky...170 // Použité literární zkratky ...171 // Ostatní použité zkratky ...173
(OCoLC)842346423
cnb002454467

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC