Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2020
274 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7330-363-1 (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. ; brožováno)
ISBN 978-80-7419-302-6 (Sociologické nakladatelství (SLON) ; brožováno)
Studie ; 140. svazek
Obsahuje bibliografii na stranách 249-269 a rejstříky
Anglické resumé
001637399
Obsah // Úvod 11 // LUKÁŠ LINEK, IVAN PETRÚŠEK // Kapitola 1. // Český sociální stát 20 // LUKÁŠ LINEK, IVAN PETRÚŠEK // 1.1. K pojetí sociálního státu 21 // 1.2. Vývoj sociálního státu na území České republiky 22 // 1.3. Vývoj základních veřejných sociálních služeb po roce 1989 25 // 1.4. Daňový systém jako zdroj financování veřejných rozpočtů 3 I // 1.4.1. Česko v mezinárodním srovnání 31 // 1.4.2. Vývoj daňového systému v Česku 35 // 1.5. Příjmové nerovnosti a přerozdělování příjmů 40 // 1.6. Závěr 48 // Kapitola 2. // Postoje k sociálnímu státu: konceptualizacer měření a vysvětlení 49 // LUKÁŠ LINEK, IVAN PETRÚŠEK // 2.1. Dimenze postojů k sociálnímu státu 49 // 2.2. Obtíže s měřením postojů k sociálnímu státu 52 // 2.3. Vysvětlení postojů k sociálnímu státu 55 // 2.3.1. Vlastní zájem 56 // 2.3.2. Hodnoty 59 // 2.3.3. Hodnocení fungování sociálního státu 61 // 2.3.4. Role kontextu při vysvětlování postojů k sociálnímu státu 62 // 2.4. Závěr 67 // Kapitola 3. // Postoje k přerozdělování příjmů // IVAN PETRÚŠEK // 68 // 3.1. Kdo podporuje vládní přerozdělování příjmů? 69 // 3.2. Vliv věku, generací a období na podporu vládního přerozdělování příjmů 74 // 3.3. Postoje k přerozdělování a ekonomický kontext 80 // 3.4. Modelování individuálních postojů k redistribuci 83 // 3.5. Závěr 88 //
Kapitola 4. // Postoje k daňovému systému 90 // IVAN PETRÚŠEK // 4.1. Měření postojů k daňovému systému 91 // 4.2. Postoje k daňovému systému a ekonomický kontext 98 // 4.3. Postoje k daňovému systému a sociální struktura 101 // 4.4. Modelování postojů k daňovému systému 110 // 4.5. Závěr 118 // Kapitola 5. // Postoje k rozsahu sociálního státu 120 // LUKÁŠ LINEK // 5.1. Rozsah sociálního státu, univerzalita oprávnění a sociální status 121 // 5.2. Vývoj představ o rozsahu odpovědnosti státu v čase 122 // 5.3. Dimenzionalita představ o odpovědnosti státu 125 // 5.4. Postoje k rozsahu sociálního státu a sociální struktura 129 // 5.5. Modelování postojů k rozsahu sociálního státu 133 // 5.6. Rozsah sociálního státu a postoj k přerozdělování příjmů 140 // 5.7. Závěr 143 // Kapitola 6. // Postoje k veřejnému financování služeb sociálního státu 145 // LUKÁŠ LINEK // 6.1. Vládní výdaje, sociální status a hodnocení činnosti vlády 146 // 6.2. Vývoj představ o vládních výdajích v čase 148 // 6.3. Dimenzionalita postojů k vládním výdajům 152 // 6.4. Podpora vládních výdajů a sociální struktura 153 // 8 // 6.5. Postoje k výši vládních výdajů, postoje k redistribuci a legitimita sociálního státu 157 // 6.6. Závěr 162 // Kapitola 7. // Postoje k sociálnímu státu, vnímaná korupce a zkušenost s ní 163 // KRISTÝNA BAŠNÁ // 7.1. Korupce a sociální stát 164 // 7.2. Rozšíření korupce v České republice 166 //
7.3. Percepce a zkušenost s korupcí v České republice a sociální struktura 169 // 7.4. Vztah mezi korupcí a podporou sociálního státu 172 // 7.5. Výsledky regresní analýzy 175 // 7.6. Závěr 178 // Kapitola 8. // Levo-pravá orientace stran a voličů 180 // LUKÁŠ LINEK // 8.1. Pozice stran dle volebních programů 182 // 8.2. Pozice stran dle expertů 186 // 8.3. Sebezařazení na levo-pravé škále 190 // 8.4. Pozice stran na levo-pravé škále dle voličů 194 // 8.5. Závěr 199 // Kapitola 9. // Postoje k sociálnímu státu, levo-pravá orientace a volba strany 201 // LUKÁŠ LINEK // 9.1. Levo-pravá dimenze a postoje k sociálnímu státu 202 // 9.2. Postoje k sociálnímu státu a volba strany 209 // 9.3. Multinomické regresní analýzy volebního chování 213 // 9.4. Závěry 223 // Kapitola 10. // Závěr 225 // LUKÁŠ LINEK, IVAN PETRÚŠEK // 10.1. Vývoj postojů k sociálnímu státu v čase 225 // 10.2. Postoje k sociálnímu státu a socio-ekonomický status 227 // 10.3. Vliv generační příslušnosti na postoje k sociálnímu státu 229 // 9 // 10.4. Postoje k sociálnímu státu a volební chování // 10.5. Vliv korupce na postoje k sociálnímu státu // 230 // 232 // Přílohy 235 // Příloha 1. Informace o datových souborech 236 // Příloha 2. Informace o znění otázek 238 // Příloha 3. Nahrazování chybějících hodnot u osobního příjmu 242 // Summary 244 // Literatura 249 // 0 autorech 270 // Věcný rejstřík 271 // Jmenný rejstřík 273
cnb003253347

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC