Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
První vydání
Praha : Grada Publishing, 2020
260 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-2253-0 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1529-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-1528-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-1529-7 (online ; epub)
Expert
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001637400
O autorech 11 // Předmluva 14 // 1. Podnikání: vymezení a trendy 15 // 1.1 Nárůst popularity podnikání v České republice 16 // 1.2 Proč je podnikání důležité 16 // 1.3 Vymezení podnikání 17 // 1.4 Trendy v podnikání 18 // 1.4.1 Technologie 18 // 1.4.2 Startupy 18 // 1.4.3 Ekosystém 19 // 1.4.4 Investoři 20 // 1.4.5 Crowdfunding a financování kryptoměnami 20 // 1.4.6 Sociální podnikání 21 // 1.4.7 Effectuation a na člověka zaměřené inovační metodiky 21 // 1.5 Výzvy a rizika podnikání 22 // Literatura a další zdroje 23 // 2. Já a podnikání 25 // 2.1 Motivace k podnikání 26 // 2.2 Faktory ovlivňující vstup do podnikání 28 // 2.3 Osobnost podnikatele 28 // 2.3.1 Schopnosti, dovednosti a znalosti důležité pro podnikání 29 // 2.3.2 Podnikatelské osobnostní charakteristiky 30 // 2.4 Typologie podnikatelů 32 // 2.5 Podnikatelský tým 32 // 2.5.1 Sám nebo se společníkem 32 // 2.5.2 Výběr společníka 34 // Literatura a další zdroje 37 // 3. Podnikatelské příležitosti 41 // 3.1 Moderní pojetí podnikatelských příležitostí 42 // 3.2 Podnikatelský proces 45 // 3.3 Podnikatelské nápady 47 // 3.4 Zákaznický a uživatelský výzkum 48 // 3.4.1 Zákaznické a uživatelské skupiny 48 // 3.4.2 Zákazník versus uživatel 49 // 3.4.3 První vlaštovky 50 // 3.4.4 Extrémní uživatelé 51 // 3.4.5 Persona 51 // 3.5 Metody ověření potřeb zákazníků 53 // 3.5.1 Pozorování 54 // 3.5.2 Rozhovor 55 // 3.5.3 Experiment 56 // 3.5.4 Mapa empatie 57 // 3.6 Metody rozvoje příležitostí 59 // 3.6.1 Lean Startup 59 // 3.6.2 Design Thinking 62 // 3.6.3 Design Sprint 63 // 3.7 Ověření produktu - prototypování 64 // 3.8 Hodnota versus změna chování 67 // Literatura a další zdroje 68 // 4. Byznys model 69 // 4.1 Definice byznys modelu 70 // 4.2 Typy byznys modelů 71 // 4.3 Charakteristiky úspěšných byznys modelů 75 //
4.4 Lean Canvas 77 // 4.4.1 Popis modelu 78 // 4.4.2 Lean Canvas pro začínající podnikatele 81 // Literatura a další zdroje 82 // 5. Marketingová komunikace a prodej v začínající firmě 83 // 5.1 Stanovení cílů marketingové komunikace 85 // 5.2 Segmentace, targeting, positioning 86 // 5.2.1 Požadavky na segment 87 // 5.2.2 Technika person 88 // 5.2.3 Poziční mapa 89 // 5.3 Značka 90 // 5.3.1 Definování žádoucích asociací 90 // 5.3.2 Ztvárnění značky 90 // 5.3.3 Osobní značka 94 // 5.4 Unikátní versus emoční přidaná hodnota 94 // 5.5 Efekt první kuželky 95 // 5.6 Reklama 96 // 5.7 Osobní prodej 99 // 5.7.1 Generování leadů 99 // 5.7.2 Příprava na obchodní schůzku 99 // ¦ 7 // 5.7.3 Obchodní schůzka 100 // 5.7.4 Překonávání námitek 101 // 5.8 Public relations (PR) ?1 // 5.8.1 Tisková zpráva 101 // 5.8.2 Krizová komunikace 103 // 5.9 Podpora prodeje 103 // 5.10 Přímý marketing 104 // 5.11 Specifické formy propagace na internetu 106 // 5.11.1 Webová prezentace 106 // 5.11.2 SEO a inbound marketing 107 // 5.11.3 Affiliate marketing 108 // 5.12 Vyhodnocování efektivity komunikačních kampaní 108 // 5.12.1 Klíčové indikátory výkonnosti 109 // 5.12.2 Výpočet return on investment HO // 5.12.3 Výpočet customer lifetime value Ill // Literatura a další zdroje 112 // 6. Lidé v začínající firmě 115 // 6.1 Plánování zaměstnanců v začínající firmě 116 // 6.2 Získávání a výběr zaměstnanců 118 // 6.3 Přijímání zaměstnanců 121 // 6.3.1 Pracovní poměr 121 // 6.3.2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 127 // 6.3.3 Provedení určitého úkolu na smluvním základě živnostníkem 128 // 6.4 Hodnocení zaměstnanců 130 // 6.5 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 131 // 6.6 Odměňování a péče o zaměstnance 132 // 6.7 Skončení pracovního poměru 135 // Literatura a další zdroje 138 //
7. Finance začínající firmy 139 // 7.1 Proč by měl začínající podnikatel řídit finance 140 // 7.2 Plánování cash flow 141 // 7.3 Plánování majetku a kapitálu firmy 143 // 7.3.1 Stálá aktiva 145 // 7.3.2 Oběžná aktiva 146 // 7.3.3 Kapitál firmy 148 // 7.4 Zdroje financování 149 // 7.5 Plánování výsledku hospodaření 152 // 7.5.1 Výsledek hospodaření versus cash flow 152 // 7.5.2 Výnosy, náklady, výsledek hospodaření 154 // 7.5.3 Fixní a variabilní náklady, bod zvratu 156 // 7.5.4 Provázanost účetních výkazů 157 // 7.6 Vyhodnocení investic 158 // Literatura a další zdroje 162 // 8. Založení firmy a právní aspekty podnikání 163 // 8.1 Volba právní formy podnikání 164 // 8.2 Podnikání fyzických osob 165 // 8.2.1 Živnost 165 // 8.2.2 Získání živnostenského oprávnění 166 // 8.2.3 Podnikání na základě jiného než živnostenského oprávnění 171 // 8.2.4 Další povinnosti podnikatele 172 // 8.2.5 Specifika živnostenského podnikání 176 // 8.3 Podnikání právnických osob 176 // 8.3.1 Společnost s ručením omezeným 176 // 8.3.2 Specifika společnosti s ručením omezeným 180 // Literatura a další zdroje 181 // 9. Podpora podnikání 183 // 9.1 Formy podpory a typy organizací 185 // 9.2 Vládní organizace a programy podpory 185 // 9.3 Podnikatelská infrastruktura, informační portály a sítě 189 // 9.4 Profesní organizace 191 // 9.5 Podnikatelské soutěže 193 // Literatura a další zdroje 195 // 10. Řízení růstu nového podnikání 199 // 10.1 Mise, vize, strategie 200 // 10.2 Investiční modely 201 // 10.3 Typy podnikání 202 // 10.4 Modely růstu firem 203 // 10.4.1 Greinerův model růstu 204 // 10.4.2 Model Churchilla a Lewisové 206 // 10.5 Podnikatelský plán 209 // 10.5.1 Zpracování podnikatelského plánu 209 // 10.5.2 Struktura podnikatelského plánu 212 //
10.6 Řízení rostoucí firmy 222 // 10.6.1 Formalizace firemních procesů 223 // 10.6.2 Organizační struktura rostoucí firmy 225 // 10.6.3 Inovace a projekty v rostoucí firmě 226 // 10.6.4 Pronikání na zahraniční trhy 227 // 10.7 Růst firmy a investor 229 // 10.7.1 Jak fungují investice do startupů 229 // 10.7.2 Doporučení pro firmy hledající investora 231 // ¦ 9 // 10.7.3 Chyby při hledání investora 233 // Literatura a další zdroje 235 // 11. Případové studie 237 // 11.1 Případová studie Moje Lhota 238 // 11.1.1 E-shop 238 // 11.1.2 Kamenná prodejna 239 // 11.2 Případová studie Crokidy
cnb003181946

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC