Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018
1 online zdroj (117 stran) ilustrace (převážně barevné)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 978-80-7290-975-9 (brožováno)
ISBN 9788076030282 (e-kniha)
Tištěná kniha vydána v roce 2018
Obsahuje bibliografii
Shrnutí poznatků výzkumu zrakové paměti a pozornosti u dětí ve věku 6-8 let trpících sluchovým postižením, jehož cílem bylo ověřit rozvoj zraku jako důležitého kompenzačního smyslu. Nezbytnou podmínkou pro příznivé začlenění do společnosti je schopnost komunikace. U sluchově postižených dětí jsou však komunikační schopnosti značně omezené. Prezentovaný výzkum měl ověřit, do jaké míry je právě zrak důležitým determinantem komunikačních schopností u dětí trpících nějakou formou sluchového postižení. Úvodní kapitoly shrnují teoretické poznatky týkající se zrakového a sluchového vnímání z pohledu speciální pedagogiky a anatomie, poukazují na poruchy obou smyslů a z nich vyplývající komplikace vnímání. Krátce jsou představeny i kompenzační a protetické pomůcky využívané u poruch sluchu. Hlavní část je věnována samotnému popisu výzkumu, jeho cílům, hypotézám, charakteristice zkoumaného vzorku, výzkumným metodám a nástrojům. Dále autorka vylíčila realizaci a následné zpracování dat. V závěru uvedla výsledky a zdůraznila i potřebu dalšího zkoumání..
České a anglické resumé
* děti se sluchovým postižením
001637531

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC