Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Vydání první
Praha : Filosofia, 2017
1 online zdroj (296 stran) ilustrace, noty
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 978-80-7007-498-5 (vázáno)
ISBN 9788070075081 (e-kniha)
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Kniha spojuje oblasti matematiky, logiky, filozofie a hudby. Autor rozpracovává koncept reflexivně chápané filozofie, v němž hudba, sama produkt kognitivní i emocionální zkušenosti, k disciplínám čistého rozumu dodává i zásadní složku estetickou..
Známý výrok z Wittgensteinova traktátu o nevyslovitelnosti filozofie autor v názvu knihy pozměnil a tam, kde se původně nabízelo jako adekvátní nástroj "mlčení o něčem", naopak vybízí ke "zpívání". Kolman zde totiž do svého konceptu reflexivní filozofie zapojil mj. přímou hudební zkušenost, emoce i reflexivitu samotných hudebních děl, zejm. opery a hudebního dramatu. Použil a rozpracoval zde i některé své předchozí studie, v předkládaném textu ovšem představují zejm. nutné předstupně k vyslovení řady nových myšlenek. Dílo je svým pojetím přínosem především pro současný filozofický diskurs, od disciplín čistého rozumu a otázek metodologických přechází ve 2. části knihy k hudbě jako ke specifické zkušenosti umělecké i jako zkušenosti obecně, zejm. v poslední kapitole jsou pak reflektovány i konkrétní operní díla G. Verdiho a R. Wagnera. S řadou podčarových poznámek, obr. a notových příkladů v textu; summary, ediční poznámka, seznam literatury a jmenný rejstřík v závěru knihy..
Anglické resumé
Vydavatel: Filosofický ústav AV ČR
* reflexe (filozofie)
001637544

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC