Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
V Praze Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020
online zdroj (asi 289 stran) : ilustrace, mapy
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2799-1 (brožováno)
ISBN 9788024646213 (e-kniha)
ISBN 978-80-246-4621-3 (online ; pdf)
Tištěná verze vydána v roce 2015
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Východiskem monografie je názor, že současný stav ani očekávaný vývoj služeb přírody (nebo obecněji kvality životního prostředí) není z hlediska uspokojování potřeb lidí - současných a pravděpodobně ani budoucích generací - příznivý. Druhým východiskem je existence poměrně velkého množství přístupů a metod, jak zkoumat vztah člověka a přírody. Na jejich základě představuje koncept společenského metabolismu, který využívá různé vědní obory a jejich metody k sledování a analyzování metabolických procesů v člověkem vytvořených systémech, včetně jejich vztahu k přírodním procesům, a zasazuje koncept společenského metabolismu do širšího rámce pro zkoumání a aplikaci společenských souvislostí ochrany životního prostředí, kterým je environmentální udržitelnost. Nakladatelská anotace. Kráceno..
Anglické resumé
* materiálová spotřeba
001637554
Předmluva (Bedřich Moldan) // Proč vznikla tato kniha (Tomáš Hák) // 1. Úvod do metabolismu antropogenních systémů (Tomáš Hák) // 1.1 Antropocén // 1.2 Změněná planeta // 1.3 Přírodní služby // 1.4 Metabolismus přírodních systémů (planeta bez lidí) // 1.5 Společenský metabolismus (metabolismus antropogenních systémů) // 1.6. Zkoumání společenského metabolismu // 1.7 Indikátory společenského metabolismu // 2. Přírodní zdroje a analýza materiálových toků (Jan Kovanda) // 2.1 Úvod // 2.2 Základní principy analýzy materiálových toků // 2.3 Metody analýzy materiálových toků // 2.4 Historie analýzy materiálových toků // 2.5 Využití analýzy materiálových toků v rozhodovacích procesech // 2.6 Analýza materiálových toků na makroekonomické úrovni // 3. Energetický metabolismus v přírodě a lidské společnosti (Lubomír Nondek) // 3.1 Úvod // 3.2 Termodynamika živých systémů // 3.3. Energetické procesy a zdroje na Zemi // 3.4 Energetické toky v ekosystémech // 3.5 Energie a lidská společnost // 3.6 Energie potravy a zemědělství // 3.7 Exergie a energetická účinnost // 3.8 Energetické toky a jejich bilance // 3.9 Závěr // 4. Analýza území a ekosystémů (David Vačkář) // 4.1 Území a ekosystémy // 4.2 Globální rozměr využívání území a ekosystémů // 4.3 Základní východiska pro analýzu území a ekosystémů // 4.4 Účetnictví změn území a ekosystémů // 4.5 Souhrnné indikátory nároků lidské společnosti na území a ekosystémy // 5. Posuzování životního cyklu a input-output analýza (Jan Weinzettel) // 5.1 Posuzování životního cyklu – LCA // 5.2 Input-output analýza // 5.3 Hybridní LCA // 5.4 Výhody maticového popisu LCA a input-output analýzy // 5.5 Aplikace metod // 5.6 Shrnutí kapitoly LCA a IOA // Seznam zkratek // Summary // Rejstřík // O autorech

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC