Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2020
1 online zdroj (365 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 978-80-7603-163-0 (brožováno)
ISBN 9788076031777 (e-kniha)
001637562
ČÍSLO 6 / 2019 :   Zahájení: -- 3/ Jana Palkovská • Teorie a praxe hudební výchovy první doktorandská konference hudebních kateder pedagogických fakult České republiky a Slovenské republiky -- Úvodem: Současnost a perspektivy doktorandských studií v oblasti hudební pedagogiky ve Vysegradských zemích -- 5/ Miloš Kodejška • Visegrádské hudební iniciativy -- 9/ Marie Slavíková • Doktorandská studia v České republice -- 14/ Irena Medňanská • Doktorandská studia ve Slovenské republice -- 1. téma: Vývoj hudebního vzdělávání v posledních dvaceti letech -- 19/ Luděk Zenkl • Doktorské studium a hudební výchova -- 21/ Josef Říha • Hudební výchova z pohledu učitele za katedrou -- 34/ Katarína Chalupkova • Edukácia hudbou v koncepte hudobného vzdelávania Lea Kesten-berga a v súčasnosti -- 38/ Jindra Stollerová • Základní školy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy 42/ Adéla Sládková • Analýza současného stavu Hudební nauky na ZUŠ 45/ Jarmila Zavřelová • Vlastenectví, tradice, morální zásady a HV -- 49/ Jana Konvalinková • Podstata, charakter a kvalita tónin z pohledu waldorfské pedagogiky a antroposofie -- 54/ Juraj Ruttkay • Odborné vysokoškolské vzdelávanie hudby na Slovensku v rokoch 1989-2009 -- 2. téma: Hlasová výchova a její vazby na ostatní aktivity -- 57/ Alena Tichá • Hlasová výchova dětí -- 61/ Hana Váňová • Tvořivá intonace-nedoceněný prostředek rozvoje dětské hudební tvořivosti --
69/ Martina Procházková • Kultivovanie speváckeho prejavu študentov v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika prostredníctvom hudobno-dramatických projektov -- 74/ Ludmila Kroupová • Analýza vybraných písní z cyklu písně milostné Antonína Dvořáka -- jako příprava k jejich interpretaci 79/ Luděk Koverdynský • Význam držení těla v hlasové výchově 83/ Zuzana Slávikova • Učiteľ spevu v súčasnom období pedagogických premien 86/ Dagmar Makovcová • Lidová píseň na Pelhřimovsku a její využití v ŠVP 90/ Jaroslava Lojdová • Praktické přístupy k pěvecké hudební tvořivosti -- 3. téma: Prvky instrumentální tvořivosti -- 95/ Jiří Holubec • Tvořivost učitele v oblasti instrumentálních činností 100/ Jiřina Jiříčkova • Komplexní přístup k hudbě modelové situace s uplatněním klavíru na l stupni ZŠ -- 104/ Jana Sečká • Hra na zobcovou flétnu jako jeden z prostředků rozvoje hudební -- představivosti předškolního dítěte 108/ Stanislav Baláž • Aspekty ovplyvňujúce estetiku husľovej interpretácie umeleckého slohu -- barok a ich vplyv na súčasnú husľovú pedagogickú prax 112/ Josef Hrušovský • Hudobný folklór a jeho interpretácia v študijnom programe Katedry -- hudby FHPV PU v Prešove -- 4. téma: Ve prospěch komunikace s hudbou -- 115/ Jaroslav Herden • Ve prospěch komunikace s hudbou -- 124/ Veronika Radimcová • Komunikace o hudbě, komunikace hudbou --
127/ Eva Benešová • Pohádky Františka Hrubína v obleku hudby XX.století -- 130/ David Kozel • Archetypalní symbolika antického hudebního mýtu jako integrující -- prostředek poslechu hudby 133/ Emília Lederleitnerová Hudobné projekty, ich realizácia a budúcnosť na slovenských -- školách -- 138/ Libor Fridman • Determinanty formovania vkusu v hudobnej edukácii -- 142/ Katarína Burgrová • Vysokoškolská príprava budúcich učiteľov v oblasti recepcie hudby -- 5. téma: Hudba ve škole jako terapeutický faktor -- 147/ Jana Weber • Hudební výchova, muzikoterapie a já učitel aneb proč nás naše práce čím dál méně těší? -- 154/ Alena Moravčíková • Vnímané bio-psycho-sociálne benefity spevu a subjektívny pocit zdravia u spevákov a vplyv nácviku speváckeho zboru na vybrané emocionálne stavy jeho aktívnych účastníkov -- 159/ Andrea Kotmanová • Hudba ako prostriedok k celkovému osobnostnému zreniu dieťaťa -- 164/ Eva Králová • Hudobná edukácia v tranzitívnom období: návrat k človeku 168/ Jana Horáčková • Poslech hudby ve chvílích smutku a vzteku u mladých lidí v období dospívání -- VII Klaudia Košalová • Pedagogická orientácia hudobnej terapie možnosti intervencie -- 175/ Andrea Bontová • Možnosti využitia muzikoterapie v subsystémoch andragogiky -- 180/ Michaela Šrámková • Použitie improvizačnej metody pri hre na detské hudobné nástroje v rámci muzikoterapeutického pôsobenia hudby --
184/ Jaroslava Gajdošíková Zeleiová • Projekt „Inovatívne hudobno-edukačné modely -- akcentujúce etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov -- hudby"

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC