Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020
166 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-244-5617-1 (vázáno)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické a ruské resumé
001637574
Obsah // Úvod 7 // 1 Synkretizmus 12 // 1.1 Synkretizmus v lingvistice 13 // 1.2 Synkretizmus a termíny jemu blízké 14 // 1.2.1 Synkretizmus a neutralizace 14 // 1.2.2 Synkretizmus a polysémie 15 // 1.2.3 Synkretizmus a Homonymie 16 // 1.2.4 Synkretizmus a kontaminace 17 // 1.3 Zóna synkretizmu 17 // 1.4 Škála přechodnosti 18 // 2 Systém vetných členů v ruštine a češtině 20 // 2.1 Formování systému větných členů v ruské lingvistické tradici 20 // 2.2 Komentovaný přehled vybraných názorů na nejednoznačné (synkretické) // větné členy 24 // 2.2.1 Pohled na danou problematiku v ruské lingvistické tradici // od počátku 20. století do V. V. Vinogradova 24 // 2.2.2 Rozvoj lingvistické teorie synkretizmu u ruských lingvistů 27 // 2.2.3 Přístupy k nejednoznačným jevům v systému rozvíjejících větných // členů u českých lingvistů 50 // 2.3 Chápání pojmu větný člen v současné jazykovědě 33 // 2.4 Principy dělení větných členů 54 // 2.5 Shrnutí 59 // 3 Větné členy jako funkčně sémantické kategorie se strukturou funkčně // sémantického pole 42 // 3.1 Gramatické kategorie a funkčně sémantické kategorie 42 // 3.2 Funkčně sémantické pole a jeho vlastnosti 44 // 3.3 Větné členy jako funkčně sémantické kategorie se strukturou funkčně // sémantického pole 45 // 3.4 Shrnutí 51 // 4 Hlavní větné členy 52 // 4.1 Problematika vymezení hlavních větných členů 52 // 4.2 Podmět 54 // 4.2.1
Neexplicitně vyjádřený podmět 56 // 4.2.2 Podmět vyjádřený substantivizovaným výrazem 57 // 4.2.3 Podmět vyjádřený slovním spojením s číselným výrazem 58 // 4.3 Periferie podmětu 60 // 4.3.1 Podmět vyjádřený infinitivem 61 // 4.3.2 Podmět vyjádřený genitivem záporovým nebo genitivem partitivním 62 // 4.3.3 Podmět několikanásobný vyjádřený hypotakticky 64 // 4.3.4 Další jevy nacházející se na periferii podmětu 66 // 4.4 Predikát 67 // 4.4.1 Infinitivní predikát ve větách bezpodmětových 68 // 4.5 Periferie predikátu 69 // 4.5.1 Neshodný predikát vyjádřený imperativem 70 // 4.5.2 Neshodný predikát vyjádřený infinitivem 71 // 4.5.3 Predikát vyjádřený citoslovcem 71 // 4.5.4 Predikát vyjádřený tvarem ??? nevztahujícím se na 3. os. // jednotného čísla 73 // 4.5.5 Predikát vyjádřený slovesem s modálně věcným významem // ve spojení s infinitivem 73 // 4.6 Shrnutí 74 // 5 Rozvíjející větné členy // 76 // 5.1 Předmět 77 // 5.1.2 Periferie předmětu 81 // 5.2 Příslovečné určení 85 // 5.2.1 Příslovečné určení místa 87 // 5.2.2 Příslovečné určení času 90 // 5.2.3 Příslovečné určení způsobu a míry 91 // 5.2.4 Příslovečné určení příčiny 94 // 5.2.5 Příslovečné určení účelu 96 // 5.2.6 Příslovečné určení podmínky 98 // 5.2.7 Příslovečné určení přípustky 99 // 5.2.8 Příslovečné určení nástroje a prostředku 100 // 5.2.9 Příslovečné
určení zřetele 101 // 5.2.10 Příslovečné určení průvodních okolností 103 // 5.3 Přívlastek 104 // 5.3.1 Shodný přívlastek 106 // 5.3.2 Neshodný přívlastek 108 // 5.3.2.1 Přívlastek neshodný při neodvozených podstatných jménech 110 // 5.3.2.2 Neshodný přívlastek při podstatných jménech deverbativních 111 // 5.3.2.3 Neshodný přívlastek při podstatných jménech deadjektivních 113 // 5.3.2.4 Polyfunkčnost genitivu 114 // 5.3.2.5 Neshodný přívlastek typický a synkretický 116 // 5.3.3 Problematika přívlastku beze shody 118 // 5.4 Problematika doplňku 119 // 5.4.1 Odlišení doplňku od jmenné části predikátu 121 // 5.4.2 Odlišení doplňku od příslovečného určení 123 // 5.4.3 Postavení doplňku v systému větných členů 125 // 5.5 Problematika subjektového určení 125 // 5.6 Shrnutí 130 // Závěr 133 // ??? // 140 // Summary 150 // Seznam zkratek citované literatury 154 // Excerpovaná literatura 155 // Literatura 157 // Rejstřík 165
(OCoLC)1200248071
cnb003177332

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC