Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání 1.
Praha : Management Press : TC Business School, 2013
267 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7261-265-9 (brožováno)
Action Learning - praktický management ; sv. 4
Vydáno ve spolupráci s Management TC
Obsahuje bibliografii na stranách 265-266 a bibliografické odkazy
001637651
Obsah // I. část Kultury národní a organizační 11 // Úvod 13 // 1. Co je kultura 16 // 1.1 Základem je potřeba pochopit 16 // 1.2 Co se vlastně míní slovem kultura? 17 // 1.3 Co lze z kultury vidět? 20 // 1.4 Hodnoty a normy 22 // 1.5 Kde a jak hodnoty získáváme? 24 // 1.6 Svoboda volby a možnosti změny 30 // 1.7 Hodnoty jako nástroj přežití? 31 // 2. Souvislost kultury se strategiemi a vývojem komunit 35 // 2.1 Kultura jako zdroj silných a slabých stránek lidských společenství 36 // 2.2 Souvislosti národních kultur a kultur organizací 40 // 3. Národní kultury 42 // 3.1 Odlišnosti kultur - zdroj porozumění a nedorozumění 42 // 3.2 Nástroje pro pochopení kultur 44 // 3.3 Geert Hofstede a kulturní dimenze 46 // 3.4 Edward T. Hall: Kultury širokého a úzkého kontextu 61 // 3.5 Fons Trompenaars, Charles Hampden-Turncr: Kultury jako soubory dilemat 73 // 3.6 Kulturní šok 77 // 3.7 Multikulturní pracovní týmy 79 // 3.8 Procesy integrace odlišných kultur 82 // 3.9 Kultury a nadnárodní Fúze 84 // 4. Kultura organizace je cestou ke strategii 87 // 4.1 Faktory ovlivňující kulturu organizace 88 // 4.2 Kultura je prostředím pro realizaci strategie 93 // 4.3 Skryté vrstvy v kultuře organizace 97 // 4.4 Základní znaky kultury organizace: Geert Sanders a Bram Neuijen 101 // 5. Kultura a moc 106 // 5.1 Rozdělení moci v organizaci 106 // 5.2 Moc manažerů 108 // 5.3 Zdroje a druhy moci 112 // 5.4 Projevy moci v kultuře organizace 121 // 5.5 Charles Handy: Typy organizačních kultur 125 // 5.6 Kultura Action Learning a učících se organizací 139 // 5.7 Kultury disciplíny a cynismu 143 // 6. Kultura a systémy managementu 149 // 6.1 Vztah kultury a manažerských systémů organizace 149 // 6.2 Změny kultury 153 //
2. část Řízení lidských zdrojů 163 // Úvod 165 // 7. Kulturně specifické nastavení systémů ŘLZ 166 // 7.1 Změny prostředí a jejich vliv na lidské zdroje 167 // 7.2 Odpovědnost za řízení lidských zdrojů 175 // 7.3 Psychologická smlouva 177 // 7.4 Cyklus řízení lidských zdrojů - souvislosti nástrojů, strategie a kultury 179 // 8. Výběr a umístění 188 // 8.1 Výběr jako nástroj doplnění strategických kompetencí 188 // 8.2 Externí výběr a interní umístění 189 // 8.3 Kritéria výběru 191 // 8.4 Proces získávání a výběru 192 // 8.5 Úzká místa výběru lidí 196 // 9. Řízení (hodnocení) výkonu 199 // 9.1 Proč řídit výkony lidí? 199 // 9.2 Co je třeba na výkonech řídit? 203 // 9.3 Základní položky výkonu 205 // 9.4 Proces hodnocení výkonu 209 // 9.5 Rozhovor o výkonu 212 // 9.6 Psychologické a etické aspekty hodnocení výkonu 213 // 9.7 Hodnocení výkonu jako integrující nástroj cyklu lidských zdrojů 216 // 10. Odměňování 218 // 10.1 Souvislosti odměňování a řízení výkonů 219 // 10.2 Výbušnost tématu odměňování 221 // 10.3 Odměňování a kultura 223 // 10.4 Které položky výkonu použít pro výpočet odměn? 226 // 10.5 Různé modely systémů odměňování 226 // 10.6 Další aspekty systému odměňování 232 // 11. Osobní rozvoj 234 // 11.1 Druhy kompetencí, které je třeba rozvíjet 235 // 11.2 Cíle osobního rozvoje 237 // 11.3 Postupy osobního rozvoje 240 // 11.4 Rozvoj managementu a manažerů 242 // 12. Politika ŘLZ 245 // 13. ŘLZ a učící se organizace 247 // 9 // OBSAH // 14. Etická dilemata ŘLZ 252 // 14.1 Odpovědnost 253 // 14.2 Spravedlnost a rovnost 255 // 14.3 Ovlivňování druhých 258 // Závěr 261 // Seznam obrázků 263 // Literatura 265 // Autoři publikace 267 // 10
(OCoLC)870288711
cnb002534851

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC