Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
AKVIZICE
Grada, 2012.


ISBN 9788024738710
Duplicitní ISBN
001637652
Úvod 9 // 1 Úvod do managementu 11 // 1.1 Manažerské techniky 13 // 2 Manažer 15 // 2.1 Úrovně managementu/manažerů 16 // 2.2 Činnosti a funkce manažera 17 // 2.3 Role manažera 18 // 2.4 Kompetence, dovednosti a vlastnosti manažera 19 // 2.5 Manažerská kvalifikace 27 // 2.6 Odpovědnost manažera 28 // 2.7 Chyby manažerů 29 // 3 Management v ošetřovatelství 31 // 3.1 Manažeři v ošetřovatelství 33 // 3.2 Činnosti a kompetence manažerů ošetřovatelství 36 // 3.2.1 Vrcholový management ošetřovatelství 38 // 3.2.2 Střední management v ošetřovatelství 40 // 3.2.3 Liniový management v ošetřovatelství 41 // 4 Plánování 43 // 4.1 Plánování ye zdravotnictví/ošetřovatelství 45 // 4.1.1 Strategické plánování 45 // 4.1.2 Taktické plánování 49 // 4.1.3 Operativní plánování 49 // 4.2 Vybrané manažerské techniky uplatnitelné v plánování 51 // 4.2.1 Techniky prognózování 51 // 4.2.2 Techniky strategické analýzy 54 // 5 Organizování 58 // 5.1 Základní organizační struktury 60 // 5.2 Organizování ve zdravotnických zařízeních 64 // 5.2.1 Organizační formy ošetřovatelské péče 68 // 6 Vedení lidí 71 // 6.1 Styly vedení 73 // 6.1.1 Manažerská mřížka 75 // 6.2 Moc 78 // 6.3 Autorita 79 // 7 Tým 81 // 7.1 Obecná charakteristika týmu 81 // 7.1.1 Skupina versus tým 81 // 7.1.2 Proces přeměny skupiny v tým 83 // 7.1.3 Vznik a vývoj týmu 84 // 7.1.4 Vlastnosti týmu 86 // 7.1.5 Teambuilding 87 // 7.1.6 Rozdělení rolí v týmu 88 // 7.1.7 Selhávání týmu 90 // 7.1.8 Týmy v organizaci 91 // 7.2 Charakter týmové práce 92 // 7.2.1 Pozitiva a negativa týmové práce 92 // 7.2.2 Efektivita týmové práce 93 // 7.2.3 Konflikt 97 // 7.2.4 Mobbing 101 // 7.3 Tým ve zdravotnictví 105 // 7.3.1 Charakteristika týmu ve zdravotní péči 105 // 7.3.2 Týmové ošetřovatelství 107 //
7.3.3 Ošetřovatelský tým 108 // 7.3.4 Odpovědnost členů zdravotnického týmu 110 // 8 Rozhodování 111 // 8.1 Typy manažerských rozhodnutí 112 // 8.2 Proces rozhodování 113 // 8.3 Rozhodování za rozdílných podmínek 115 // 8.4 Kvalita rozhodování 117 // 8.5 Implementace rozhodovacích procesů do ošetřovatelské praxe 117 // 8.5.1 Struktura dovedností při rozhodování v ošetřovatelské praxi.118 // 8.5.2 Analýza rozhodovacího procesu v ošetřovatelské praxi 121 // 9 Komunikace a komunikační techniky 129 // 9.1 Komunikační styly a taktiky jednání 132 // 9.2 Zlepšování komunikace v organizacích 134 // 9.3 Výběr média přenosu a komunikačních kanálů 138 // 9.4 Asertivní jednání 142 // 9.4.1 Typy asertivity 144 // 9.4.2 Asertivní techniky 145 // 9.4.3 Asertivní desatero 146 // 10 Motivace 149 // 10.1 Zdroje motivace 150 // 10.2 Motiv 150 // 10.3 Motivační teorie 153 // 10.3.1 Maslowova hierarchie potřeb 154 // 10.3.2 Herzbergova dvoufaktorová motivace 156 // 10.3.3 Teorie X a Y 157 // 10.3.4 Teorie expektance 157 // 10.3.5 Teorie získaných (osvojených) potřeb 158 // 10.3.6 Alderferova teorie tří motivačních faktorů 159 // 10.3.7 Teorie spravedlnosti 160 // 10.3.8 Skinnerova teorie zesílených vjemů 160 // 10.4 Pracovní motivace a výkon 161 // 6 // Management v ošetřovatelství // 15.2 Kvalita zdravotnických služeb 231 // 15.2.1 Akreditace 235 // 15.2.2 Standardy ošetřovatelské péče 236 // 15.2.3 Indikátory kvality 237 // 16 Krizový management 240 // 16.1 Krize, krizová situace 240 // 16.1.1 Krizové plánování 243 // 16.1.2 Strategie zvládání krizových situací 245 // 16.1.3 Krizový zákon a orgány krizového řízení 245 // 16.1.4 Krizový stav 246 // 16.1.5 Techniky při pohromě 247 // 16.1.6 Legislativa 249 // 16.2 Krizové řízení na úrovni podniků 249 //
16.2.1 Typy krizí 251 // 16.2.2 Analýza krizového vývoje v organizaci 252 // 16.2.3 Příčiny krizí podniku 253 // 16.2.4 Fáze krizového procesu 253 // 16.3 Krizové řízení ministerstva zdravotnictví 254 // 16.3.1 Traumateam 255 // 16.3.2 Psychologická intervence 256 // 16.3.3 Humanitární pomoc 256 // 16.3.4 Antidota 257 // 16.4 Management rizik ve zdravotnictví 257 // 16.4.1 Manažer rizik 257 // 16.4.2 Řízení rizik v ošetřovatelství 258 // 16.4.3 Hlášení a prevence nežádoucích událostí 260 // 17 Time management 261 // 17.1 Co ovlivňuje náš čas 262 // 17.2 Jak řídit konzumenty času 264 // 17.3 Techniky řízení času 265 // 18 Informační systémy ve zdravotnictví 270 // 18.1 Ostav zdravotnických informací a statistiky 273 // 18.2 Zdravotnický informační systém 273 // 18.2.1 Národní zdravotnický informační systém 274 // 18.2.2 Nemocniční informační systém 275 // 18.3 PACS - systém pro zpracování obrazových informací 279 // 18.4 Elektronická zdravotní knížka 279 // Literatura 280 // Přílohy 293 // Rejstřík 298 // Souhrn / Summary 304

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC