Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020
598 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 
   Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-4559-9 (brožováno)
ISBN 9788024646688 (e-kniha)
Obsahuje bibliografii na stranách 535-563, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001637674
OBSAH // Poděkování ? // Uživatelská poznámka 12 // Zkratky 14 // Míry 15 // Slovníček 16 // I. Obecná východiska 27 // 1. Úvod 28 // 2. Terminologie 34 // 3. Teoretický rámec 40 // 4. Stav poznání 57 // II. Historický kontext a prameny 75 // 5. Sledovaná území a historický kontext 77 // 6. Berní písemnosti 105 // III. Sociální instituce a zatížení rolnictva 121 // 7. Institucionální rámec 123 // 8. Klasifikace usedlostí 147 // 9. Kontrola vrchnostenských práv 154 // 10. Zatížení rolnictva 159 // 11. Zemská berně 165 // 12. Pozemková renta 177 // 13. Vztah mezi zemskou berní a pozemkovou rentou 193 // IV. Monetizace a sociální stratifikace 207 // 14. Peněžní hodnoty monetizace a úvěrový trh 209 // 15. Sociálně-ekonomická stratifikace 241 // 16. Demografická struktura 275 // 17. Majetkové aktivity chebských měšťanů na venkově 282 // V. Sociální mobilita a migrace 291 // 18. Formulace dílčích otázek a metod 293 // 19. Kontinuita a stabilita rodinné držby 298 // 314 // 20. Majetkové transfery // 21. Majetkové transfery a hodnota usedlostí 338 // 22. Sociálně-ekonomická mobilita RMS a GRMS 342 // 23. Kolísání berně na téže usedlosti 372 // 24. Migrace - sociálně-ekonomické aspekty 378 // 25. Migrační řetězce a dominový efekt 405 // 26. Městská migrace 408 // VI. Sociální interpretace plužin 431 // 27. Plužiny jako zhmotnění sociálních institucí 433 // 28. Výpověď chebských plužin
437 // VIL Pustnutí jako odraz sociální mobility 467 // 29. Pustnutí v pozdním středověku 469 // 30. Procesy pustnutí na Chebsku 486 // Shrnutí a závěr 505 // Summary and conclusion 517 // Archivní prameny 533 // Bibliografie 535 // Soupis fotografií na předělových stranách 564 // Korelační tabulka místních jmen 565 // Jmenný rejstřík 579 // Věcný rejstřík // 584
(OCoLC)1200256683
cnb003239765

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC