Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ; Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2016
709 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7308-673-2 (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta ; vázáno)
ISBN 978-80-7561-030-0 (Univerzita J.E. Purkyně ; vázáno)
ISBN 978-80-88013-35-8 (Scriptorium ; vázáno)
Libri civitatis ; X.
385 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 265-282, bibliografické odkazy a rejstříky
Částečně německý text, německé resumé
001637675
Předmluva...7 // Předmluva editora...8 // Úvod (T. Klír)...9 // I. Historické souvislosti (T. Klír)...? // 1. Chebsko...? // 2. Počátky a rozvoj města...25 // 3. Teritorializace Chebska...31 // 4. Cheb na pozadí říšských městských států...50 // 5. Souhrn...58 // II. Městská správa ve 14.-15. století (T. Klír)...60 // III. Popis berních knih (rejstříků) (7ľ Klír)...66 // 1. Přehled archivního a historiografického zájmu...66 // 2. Knihy chebské zemské berně (1392-1498/1500)...71 // 3. Opis smíšeného berního rejstříku z roku 1438...85 // 4. Oceňovací berní kniha z roku 1456...104 // Paleografický rozbor (H. Pátková)...107 // IV. Vybrané jazykové jevy v oceňovací knize z roku 1456 // (W. Janka)...119 // 1. Hláskosloví...119 // 2. Morfologie...I22 // 3. Slovní zásoba...123 // 4. Závěrečné poznámky...I23 // V. Obsah berních knih (7ľ K/fr)...124 // 1. Teritorium chebské zemské berně...124 // 2. Kolísání počtu poplatníků v jednotlivých lokalitách...133 // 3. Zdaňované subjekty...135 // 4. Chybějící zdaňované subjekty - vztah zemské a městské berně... 136 // 5. Zdaňované objekty...144 // 6. Doplňující charakteristiky...157 // VI. Organizace chebského zemského bernictví (T. Klír)...167 // 1. Termíny výběru a zaúčtování...167 // 2. Správci berně ...168 // 3. Výběr berně... 170 // 4. Berní sazba...175 //
VII. Chebská zemská berně v širším srovnání (T. Klír)...178 // 1. Povaha a geneze berně...178 // 2. Pramenný fond...180 // Přílohy (T. Klír)...185 // Seznam příloh...185 // Seznam zkratek...263 // Soupis pramenů a literatury...265 // Edice...283 // Smíšený berní rejstřík z roku 1438. Chebský opis J. J. Klausera z roku 1769 (M. Hůrka - T. Klír - H. Pátková)...284 // Komentář J. J. Klausera, připojený k opisu berního rejstříku z roku 1438 (T. Klír)...424 // Oceňovací berní kniha z roku 1456 (D. Vodáková - M. Hůrka - H. Pátková - W. Janka - T. Klír)..437 // Rejstřík úvodních kapitol (T. Klír)...533 // Místní rejstřík edice (7ľ Klír - W. Janka)...555 // Osobní rejstřík edice (I Klír - W. Janka)...568 // Věcný rejstřík edice (7ľ Klír - W. Janka)...589 // Obrazová příloha (T. Klír - D. Vodáková)...613 // Seznam vyobrazení...667 // Lokalizace vsí a česko-německé ekvivalenty...673 // Zusammenfassung...683 // Seznam autorů...709
(OCoLC)989928149
cnb002863878

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC