Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : NLN, s.r.o., 2020
548 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, plány, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-741-7 (vázáno)
Dějiny českých, moravských a slezských měst
Vydáno k 600. výročí založení města Tábora
Obsahuje bibliografii na stranách 453-508, bibliografické odkazy a rejstřík
001637687
Předmluva // I PŘEDHUSITSKÉ TÁBORSKO, JEHO OSÍDLENÍ, MOCENSKÉ, CÍRKEVNÍ A SOCIÁLNÍ POMĚRY // Táborsko a jeho předhusitské osídlení (13) Páni z Ústí, zaniklé město a hrad Hradiště (21) Panovník, Rožmberkové, páni a rytíři (30) Služebná šlechta, zemane a svobodmci (35) Světské a řeholní duchovenstvo (40) Města a městečka (48) Životní podmínky poddaného lidu (52) Krizové jevy a nejistoty (60) // II. POČÁTKY PROTICÍRKEVNÍ KRITIKY // A REFORMNÍHO RADIKALISMU...5f // První ohlasy kacířských a reformních myšlenek (65) Husův pobyt na Kozím Hrádku a v Sezimově Ústí (68) Protestní list šlechty bechyňského kraje (71) Počátky radikální reformace na Ústeckú (76) Tři strany v Sezimově Ústí za Anny z Machova (80) Zápas o fary v letech 1417-1418 (85) Poutě na hory (89) // III. TÁBORSKÁ REVOLUČNÍ KOMUNA 1420-1421 ...95 // Nezdar podzimní mobilizace (95) Od adventismu k chiliasmu (98) Založení Tábora (101) První dny a týdny táborské komuny (105) Na pomoc ohrožené Praze (109) Dočasné vítězství husitské levice (113) Podzimní boje s královskou stranou (117) Zvraty ve vztazích Tábora a Prahy (119) Pikartská krize (123) Tragické konce táborských sekt (127) // IV. ZÁKLADY MĚSTA A JEHO SVAZU 1422-1427 ... 131 // Od čáslavského sněmu k porážce druhé křížové výpravy (131) Žižkův rozchod s Táborem (135) Soumrak selských svobod (138) Počátky táborské městské samosprávy (147) „Starý“ Tábor mezi Žižkou apražany (151) Proměny táborské věrouky (157) Dědictví po Žižkovi: dočasná unie táborských a sirotčích obcí (162) Vznik táborské „obce polem pracující" v čele s Prokopem Holým (166) Organizace a správa táborské strany (171) // V. VRCHOL A PÁD TÁBORSKÉHO BRATRSTVA...177 // Přechod k ofenzívě (177)
„Spanilé jízdy“ v letech 1429-1431 (184) Vítězství u Domažlic a pozvání husitů na koncil (190) „Soudce" smluvený v Chebu (194) Husitské poselstvo v Basileji (200) Vzpoura v táborském vojsku při obležení Plzně (204) Táborská strana na svatomartinském sněmu (208) Cesta k Lipanům (213) // 219 // VI. TÁBORSKÁ MĚSTSKÁ REPUBLIKA 1434-1452 // Roháčova jednota táborských a sirotčích měst (220) Porážka táborů u Křeče v srpnu 1435 (223) Dohoda Tábora s králem Zikmundem (227) Královské majestáty z ledna a března 1437 (232) Tábor v boji o polskou kandidaturu (238) Město a jeho strana v době bezvládí (245) Pozdní táborství a zemský utrakvismus (251) Poslední léta táborské republiky (258) Dvojí návštěva humanisty Silvia a zánik táborské samostatnosti (263) // VII. VZHLED, ŽIVOT A KULTURA HUSITSKÉHO TÁBORA...267 // Hrad, opevnění, uliční síť, komunální stavby (267) Domy, dílny a domácnosti (274) Počet, původ, jména a zaměstnání obyvatel (278) Samosprávné orgány, úřady, městská kancelář (283) Táborské finance a vojenství (288) Chudina, cechovní řemeslnictvo, vládnoucí vrstvy (292) Hospodářský region města, jeho pozemkový majetek a život na vsi (294) Duchovní kultura a světská vzdělanost (297) //
VIII. ARCHEOLOGICKÉ EXKURZY (Miloš Drda - František Janda - Jiří Bumerl)...303 // Město Hradiště a hrad pánů z Ústí (303) Archeologický výzkum Sezimova Ústí (312) Husitské osídlení Tábora (325) // IX. PŘÍLOHY ...333 // 1. Rodokmen pánůz Ústí do konce 15. století (R. Tecl-F. Smahel) (333) 2. Seznam pečetníků z Táborská ve stížných listech z roku 1415 (336) 3. Kazatelé a knězi táborského hnutí v letech 1416-1452 (339) 4. Vrchní velitelé, správci, hejtmané a služebníci Tábora a jeho strany v letech 1420-1450 (346) // 5. Členové rady, starší a rychtáři města Tábora v letech 1432-1450 (349) // 6. Města, pevnosti a posádky táborské strany v letech 1420-1434 (351) // 7. Jména poddaných 87 rožmberských osad z roku 1433 ve srovnání se jmény obyvatel Tábora z let 1432-1450 (357) // Poznámky // Literatura a prameny k dějinám Tábora do roku 1452 // A. Husitský Tábor v regionálním, českém a světovém dějepisectví (453) // B. Soupis literatury a vydaných pramenů (459) C. Přehled fondů nevydaných pramenů (507) D. Seznam odborných zkratek (509) // Zdroje vyobrazení // Rejstřík osob, lokalit a věcí
(OCoLC)1204254046
cnb003256223

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC