Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
[Częstochowa] : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ; [Ostrava] : Ostravská univerzita, 2019
479 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 32 cm

objednat
ISBN 978-83-66536-00-5 (UJD ; vázáno)
ISBN 978-80-7599-041-9 (OSU ; vázáno)
čeština
Obsahuje bibliografii na stranách 460-470, bibliografické odkazy a rejstřík
Souběžný český a polský text, částečný německý text, anglické resumé
001637756
Obsah // TRESC // 6/7___Úvodní slovo / Slowo wstepne // Kult Panny Marie Čenstochovské v českém Slezsku a na Moravě / // Kult Matki Boskiej Czystochowskiej na Škjsku Czeskim i na Morawach // 10/ 11 I. Poutní místo na Jasné Hoře a barokní poutnictví na Moravě a ve Slezsku / // Sanktuarium na Jasnej Górze a barokowe pielgrzymowanie na Morawach i Šlasku (Jan Malura, Jakub Ivánek) // 34/33 __ II. Šíření kultu Panny Marie Čenstochovské a výtvarné umění / // Upowszechnianie si kultu Matki Boskiej Czystochowskiej a sztuki plastyczne (Marie Schenková, Jan Malura) // 38 / 37 - České Slezsko / Šl;psk Czeski (Marie Schenková) // 60/59---Morava / Morawy (Jaromír Olšavský) // 86 / 85--- - Čechy a Rakousko / Czechy i Austria (Jaromír Olšavský, Jakub Ivánek) // 90 / 91 III. Písně ? Panně Marii Čenstochovské v českých zemích 18. a 19. století / // Piešni ku czci Matki Boskiej Cz stochowskiej na ziemiach czeskich w XVIII i XIX wieku (Jakub Ivánek) // 118 / 121___ Česko-polské písňové vazby / Zwi zki pomiedzy polskimi i czeskimi piešniami // (Monika Szturcová) // 130 Katalog vizuálních pramenů z oblasti českého Slezska / Katalog žródel wizualnych z obszaru Šl ska Czeskiego (Marie Schenková) // 180 Katalog vizuálních pramenů z oblasti Moravy / // Katalog žródel wizualnych z obszaru Moraw (Jaromír Olšavský) // 243___ Soupis vizuálních pramenů / Inwentaryzacja žródel wizualnych // 252 ___ Edice písní ? Panně Marii
Čenstochovské z oblasti českého Slezska a Moravy / // Edycja piešni ku czci Matki Boskiej Czpstochowskiej z regionu Šhýska czeskiego i Moraw (Jakub Ivánek, Jan Malura, Monika Szturcová) // 420 Rejstřík incipitů písní / Indeks incipitów piešni // 423---Katalog písní / Katalog piešni // 455 Dodatek /Aneks // 458___Seznam institucí a zkratky / Lista instytucji i skróty // 460 Seznam pramenů a literatury / Lista žródel i literatury // 471 - Seznam vyobrazení / Lista zdječ // 475 Summary // 479 Poděkování

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC