Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
V Praze: UMPRUM, 2020
258 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-88308-12-6 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 249-252, bibliografické odkazy a rejstřík
001637758
Obsah // Předmluva 15 // Jak knihu používat 15 // Úskalí neaktuálnosti 15 // Jaký počítač používat 16 // Jaké aplikace používat 16 // Přednastavení aplikací 17 // Rozšíření aplikací 18 // Dokument 19 // Rozměr tiskovin 19 // Počet znaků na řádek 19 // Standardní formáty papíru 22 // Nový dokument 24 // Sazební obrazec 24 // Samostatné stránky 25 // Protilehlé stránky (dvoustránky) 25 // Mřížka 28 // Vícesloupečková mřížka 29 // Komplexní mřížka 32 // Vzorové stránky 32 // Nastavení spadávky 35 // Řádkový rejstřík 36 // Počet řádků na stránce 37 // Hierarchie informací 38 // OBSAH // 5 // Písmo // 43 // Klasifikace písem 43 // Varianty písma 48 // Verzálky a minusky 48 // Rodina písma a nabídka řezů 48 // Škála duktů 49 // Škála šířkových verzí 50 // Neproporcionální písma Si // Technologické parametry písma 52 // Formát písma 52 // Unicode 52 // Repertoár znaků 53 // Typografické finesy 53 // Přehled OpenType Features 54 // Aktivace OpenType Features 57 // Barevná písma 58 // Variabilní písma 58 // Velikost písma 59 // Optická velikost písma 61 // Volba vhodného písma 62 // Účel 63 // Čitelnost 63 // Estetická kvalita 64 // Perfektní technické zpracování 65 // Kombinování písem 67 // Kombinování podobných písem 67 // Kombinování odlišných písem 67 // Obrazové fonty 68 // Emotikony 68 // Správa fontů 69 // Složka Document fonts 69 // Písmová terminologie
69 // Licence 71 // Open source 71 // Písmolijny 71 // Online obchody s písmy 72 // Předplatné a pronájem fontů 72 // Úpravy fontů 73 // Vyznačování // Kurziva Tučný řez Kapitálky Verzálky Jiné písmo Odlišná barva Podtržení // Podložení barvou nebo orámování Prostrkání // Vyznačování a interpunkce Jak nevyznačovat // 73 // 74 // 75 75 // 75 // 76 76 // 76 // 77 77 // 77 // 78 // Rozpoznávání písem // 78 // Text 79 // Odstavec 79 // Řádkový proklad 79 // Zarovnání odstavce 81 // Řeka 82 // Odstavcová zarážka 82 // Pořadová sazba 86 // Mezera před a za odstavcem 88 // Spojování odstavců 89 // Odstavcové a znakové styly 90 // Vnořené styly 93 // GREP 93 // Vynucené zalomení 95 // OBSAH // 7 // Začátky dílů, částí a kapitol Svislý text // 95 // 97 // Typografická pravidla // Vkládání speciálních znaků 99 // Klávesové zkratky a Unicode ioo // Spojovník a pomlčka i o i // Spojovník io i // Pomlčka ioi // Základní interpunkce 104 // Tečka 104 // Čárka a středník 105 // Tři tečky 105 // Otazník a vykřičník 106 // Překvapní ? io6 // Dvojtečka 107 // Závorky 107 // Uvozovky 108 // Apostrof no // Symboly // Stupeň // Minuta a vteřina, stopa a palec // Procento a promile // Paragraf // Ampersand // Hvězdička a křížek // Lomítko // Středová tečka // Podtržítko // Odrážka // Mřížka // Numero // Zavináč // Copyright // ni // ni // ni // 112 // 112 // 112 // 113 // 113 // 114 114
114 114 US US US // Odstavec // Svislá a přerušená svislá čára // Fleuron // Ručička // Jmenovité množství Litr // US // 116 // 116 // 116 // 116 // 116 // Matematické znaky 117 // Znaky pro základní matematické operace 117 // Krát 117 // Průměr 118 // Mikro 118 // Pí 118 // Měnové jednotky Čísla, číslice, číslovky // Základní číslovky Řadové číslovky Datum a čas Telefonní čísla Poštovní směrovací čísla Varianty číslic Zlomky // Problémy s čísly // 119 // 120 // 120 // 121 // 122 // 124 // 125 // 126 129 129 // Mezery 129 // Nedělitelná mezera 130 // Čtverčíková a půlčtverčíková mezera 130 // Zúžená mezera 131 // Vlasová mezera 131 // Zarovnávací mezera 131 // Ostatní mezery 131 // Tabulátory 132 // Neviditelné znaky 132 // Typografie na webu 133 // Sazba a zlom i35 // Import textu do aplikace 135 // Čištění textu 136 // Chybně psaná slova 137 // Dublety 138 // Zkratky 138 // Zpracování textu 138 // Aplikování odstavcových a znakových stylů 139 // Práce s objekty 142 // Vektorová grafika 143 // Rastrové obrazy 143 // Průhlednost a ořezová cesta 143 // Obtékání 144 // Objektové styly 144 // Typografické detaily 144 // Ligatury 144 // Jednoznakové předložky a spojky 145 // Parchanty 146 // Optické korekce 148 // Nadpisy, titulky, slogany 148 // Internetové adresy (url) 149 // Dělení slov 150 // Rozdělování výrazů na konci řádku 153 // Sazba cizích slov 154 // i // Zlom 155
// Zarovnání objektů vůči sobě 155 // Zarovnání okraje sazby 156 // Zavěšená interpunkce 156 // Vícesloupcová sazba 158 // Linky 160 // Rámečky a podbarvení textu 162 // Tabulky 162 // Úvod do odborné sazby 164 -r C r- // Rejstřík Poznámkový aparát 165 166 // Marginálie Resumé 168 169 // Matematická sazba 169 // Fonetická sazba 170 // Transkripce a transliterace 170 // Sazba cizích jazyků I7I // Angličtina 172 // Němčina 174 // Francouzština 176 // Španělština 178 // Speciální znaky používané v evropských jazycích 180 // Nelatinková sazba I8I // Publikace 185 // Vnitřní struktura knihy 186 // Úvodní strany 186 // Hlavní část 186 // Závěrečné strany 187 // Vakát 187 // Obsah 187 // Tiraz 188 // Paginace, záhlaví a zápatí 190 // Paginace 190 // Záhlaví a zápatí 190 // Textové proměnné I9I // Noviny a časopisy 192 // Pravidla pro tvorbu periodik 193 // Písmo pro periodika 193 // Upoutávky a citáty 194 // Čárové nebo QR kódy 194 // Vazba publikací 196 // Sešitová vazba (vazba VI) 197 // Brožura (vazba V2) 197 // Šitá vazba s měkkými deskami (vazba V4) 197 // Pevná vazba (vazba V8) 197 // Kroužková (spirálová) vazba 200 // Knižní hřbet 201 // Ořízka 202 // Korektury // Automatický korektor pravopisu 203 // Dohoda s klientem 204 // Korektury v PDF 204 // Korektury textu 204 // Korektury objektů 205 // Zanášení korektur 206 // Papírové korektury 206 // Korekturní znaménka 206 // Vizualizace
208 // 209 // Tisk publikací a akcidenčních tiskovin 209 // Digitální produkční maloformátový tisk , 209 // Ofsetový tisk 210 // Risografie 211 // Tisk na rotačce 211 // Malonákladový tisk plakátů a prezentací 212 // Velkoformátový digitální tisk 212 // Sítotisk 212 // Tisk přímými barvami 213 // Základní typy vzorníků Pantone dle papíru 213 // Další typy vzorníků Pantone 214 // Papír 215 // Gramáž - plošná hmotnost 215 // Opacita - neprůsvitnost Volumen 216 216 // Vybrané typy papíru 216 // Speciální efekty 218 // Parciální uv lak 218 // Výsek 219 // Fóliová ražba 220 // Laminace 220 // Slepotisk 221 // Personalizace tiskovin 221 // Reprodukce fotografií a ilustrací 221 // Rastrový obraz 221 // Rozlišení 222 // Nedostatečné rozlišení 222 // Pérovka - černá, nebo bílá 224 // Černobílý obraz - stupně šedi 224 // Vícekanálový obraz 225 // Vhodné typy souborů 226 // Věrná reprodukce barev 226 // Barevný obraz - miliony barev 226 // Nastavení monitoru 227 // Barevné profily 227 // Nastavení barev v aplikacích 229 // RGB workflow 230 // Nátisk 230 // Reprodukce uměleckých děl 231 // Vykrojení a přetisk 231 // Vykrojení 231 // Přetisk 231 // Soutisk 234 // Spadávka 235 // Tisková data 236 // Standard pdf/x 236 // Jak nastavit export do PDF 236 // Kontrola v tiskárně 238 // Archivace 238 // Co archivovat 238 // Jak archivovat 239 // Zálohování a verzování 239 // Kontrola chyb 241 // Chybějící
spadávka 241 // Objekty umístěné příliš blízko okraje stránky 241 // Různé odstíny černé 242 // Špatně nastavené přetisky 243 // Zapomenuté přímé barvy 244 // Lichý nebo jinak nesprávný počet stran brožury 244 // Nesprávný rozměr dokumentu 244 // Příliš malé písmo, příliš tenké linky 245 // Nevhodný barevný profil 246 // Přesahující text 246 // Zapomenuté nebo chybějící fonty 247 // Doporučené zdroje 249 // České 249 // Zahraniční 250 // Online 251 // Rejstřík // 253
cnb003162042

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC