Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2020
119 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-88278-50-4 (brožováno)
Lingvistika ; sv. 3
Obsahuje bibliografii na stranách 105-113, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001637762
OBSAH // 0. ÚVOD 7 // 0.1 Metodický postup 7 // 1. OBECNÉ O KATEGÓRII PÁDU 9 // 1.1 Charakteristika pádu jako gramatické kategorie 9 // 1.2 Pád jako záležitost slova 10 // 1.2.1 Pádové signály v koncepci A. Svobody 10 // 1.2.2 Tzv. kognitivní pojetí pádové kategorie 11 // 1.3 Pád jako záležitost věty 12 // 1.3.1 Dvourovinná valenční syntax (DVS) 13 // 1.3.2 Pád v Karlíkově modifikované teorii DVS 14 // 1.3.3 Pojetí kategorie pádu v Moderní mluvnici češtiny 15 // 1.4 ? diskusi o výhodách a nevýhodách stanovování pádového invariantu 15 // 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA GENITIVU 17 // 2.1 Poznámka ? numerativu a partitivu 17 // 3. VÝVOJ GENITIVU ADNOMINÁLNÍHO V ČEŠTINĚ 19 // 3.1 Úvod 19 // 3.2 Vývoj pádového systému v češtině 20 // 3.3 Vyhraňování genitivu jako pádu adnominálního 27 // 3.4 Sémantické podtypy genitivu adnominálního 30 // 3.5 Závěry 34 // 4. GENITIV ADNOMINÁLNÍ - SYNCHRONNÍ POHLED 37 // 4.1 Přehled synchronních gramatických příruček češtiny 37 // 4.1.1 Ertlova redakce mluvnice J. Gebauera 37 // 4.1.2 Mluvnice spisovné češtiny Františka Trávnička 39 // 4.1.3 Základy české skladby Františka Kopečného 41 // 4.1.4 Novočeská skladba Vladimíra Šmilauera 41 // 4.1.5 Česká mluvnice Havránka a Jedličky 42 // 4.1.6 Genitiv adnominální v příručkách brněnského autorského kolektivu 43 // 4.1.6.1 Skladba spisovné češtiny 43 // 4.1.6.2 Skladba češtiny 44 // 4.1.7 Tzv. akademická
Mluvnice češtiny 45 // 4.1.7.1 Mluvnice češtiny 2 - Tvarosloví 45 // 4.1.7.2 Mluvnice češtiny 3 - Skladba 47 // 4.1.8 Čeština - řeč a jazyk 48 // 4.1.9 Mluvnice současné češtiny V. Cvrčka a kolektivu 49 // 4.1.10 Akademická gramatika spisovné češtiny F. Štichy a kol. 49 // 4.2 Monografie a stati o genitivu adnominálním v současné češtině 50 // 4.2.1 Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu 50 // 4.2.2 Syntaktické pojetí genitivu adnominálního u P. Karlíka 52 // OBSAH [5] // 4.3 Analýza publicistických textů s ohledem na kategorii pádu 58 // 4.3.1 ? frekvenci pádů ve sledovaných obdobích 58 // 4.3.2 Analýza podtypů genitivu adnominálního 63 // 4.4 Konkurence G adnom s jinými prostředky 74 // 4.4.1 Konkurence G adnom a adjektiva posesivního 74 // 4.4.2 Konkurence G adnom a bezpředložkového instrumentálu 75 // 4.5 Frazémy a idiomy 77 // 4.5.1 Sémantické hledisko 78 // 4.5.2 Strukturní hledisko 78 // 4.5.2.1 BGF neslovesné 78 // 4.5.2.2 BGF přirovnání 80 // 4.5.2.3 BGF slovesné 80 // 5. GENITIV ADNOMINÁLNÍ VE SLOVANSKÝCH JAZYCÍCH 83 // 5.1 Úvod 83 // 5.2 Pádové systémy ve slovanských jazycích 85 // 5.3 Genitiv adnominální ve slovanských jazycích 90 // 6. GENITIV ADNOMINÁLNÍ V DALŠÍCH JAZYCÍCH 95 // 6.1 Tzv. adnominální pád v Mluvnici angličtiny na pozadí češtiny 95 // 6.2 Genitiv adnominální v Česko-německé srovnávací gramatice 98 // 6.2.1 Německý genitiv
posesivní 99 // 6.2.2 Atributivní skupina s určovaným substantivem vazebným 100 // 6.2.3 Významové vztahy atributivní a jejich forma 101 // 6.2.4 Ostatní významové vztahy atributivní 101 // SEZNAM LITERATURY 105 // SEZNAM ZKRATEK 114 // SUMMARY 115 // REJSTŘÍK 117 // [6] OBSAH
cnb003245411

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC