Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie: prvé
Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2008
292 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-86723-59-4 (brožováno)
Edícia spoločenských vied. Knižnica psychológie
Obsahuje bibliografii na stranách 263-272 a rejstříky
Anglické, německé a ruské resumé
001637779
Úvod // 1. Úvod do sociálnej psychológie // 2. Sociálna percepcia a sociálny styk . // 2.1 Sociálna percepcia // 2.1.1 Úvod do problematiky a základné pojmy // 2.1.2 Naše percepcie sveta // 2.1.3. Percepcia a obraz seba // 2.1.4. Formovanie percepcie a obrazu seba // 2.1.4.1. Náš telesný organizmus // 2.1.4.2. Co ludia o nás hovoria // 2.1.4.2.1. Telesný vzhlad // 2.1.4.2.2. Role // 2.1.4.2.3. Scenáre // 2.1.4.2.4. Sebanaplnajúce predpovede // 2.1.4.3. Naše minulé skúsenosti // 2.1.5. Naše percepcie druhých ludí // 2.1.5.1. Proces percepcie // 2.1.5.2. Ked percepcie nie sú v súlade // 2.1.5.3. Overovanie našich percepcií // 2.1.5.4. Zlepšovanie nášho obrazu seba // 2.1.5.4.1 Potreba psychologickej bezpecnosti . // 2.1.5.4.2 Ako zlepšit našu sebaúctu // 2.2. Sociálny styk // Súhrn // Slovník // 3. Sociálna skupina // 3.1. Sociálna skupina, základné pojmy // 3.2. Cinnost skupiny // 3.2.1. Prečo diskutovat? // 3.3. Charakteristiky malých skupín // Súhrn // Slovník // 4. Empatia // 4.1. Pojem empatia // 4.2. Empatia a presnost percepcie // 4.3. Empatia, defenzívnost, suportívnost // 4.3.1. Defenzívna komunikácia // 4.3.2. Suportívna komunikácia 90 // 4.3.3. Porovnanie defenzívnej a suportívnej komunikácie 90 // 4.3.4. Empatické pocúvanie 93 // 4.3.4.1. Princípy empatického pocúvania 94 // Súhrn 97 // Slovník 97 // 5. Sociálna kompetencia 99 // Súhrn 106 // Slovník 107 // 6. Osobnost v sociálnom kontexte 109 // 6.1. Zameranie sociálnej psychológie osobnosti 109 // 6.2. Interpersonálne potreby osobnosti 112 // 6.2.1. Odhalenie osobnosti 112 // 6.2.1.1. Inklúzia 117 // 6.2.1.2. Afekcia 118 // 6.2.1.3. Kontrola ; 119 // 6.2.2. Prítažlivost pre druhých 120 // 6.2.2.1. Telesná prítažlivost 120 // 6.2.2.2. Podobnosti 120 // 6.2.2.3. Rozdiely 121 // 6.2.2.4. Proximita 121 // 6.2.2.5. Kto sa komu páči 122 //
6.3. Role, vztahy a komunikácia 123 // 6.4. Sociálny status, identita a svedomie osobnosti 124 // Súhrn 128 // Slovník 128 // 7. Agresia 129 // 7.1. Podstata agresie 129 // 7.2. Pojem agresia 131 // 7.3. Charakteristiky agresie 133 // 7.4. Cinitele agresie 135 // 7.4.1. Fyzikálne podmienky 136 // 7.4.2. Neuroíyziologické vplyvy 136 // 7.4.3. Psychofyziologické vplyvy 136 // 7.4.4. Psychologické vplyvy 137 // 7.4.5. Sociálne vplyvy 138 // 7.5. Teórie agresie : 139 // 7.5.1. Psychoanalytická teória Sigmunda Freuda 139 // 7.5.2. Frustracná teórie agresie J. Dollarda 139 // 7.5.3. Teória agresie v zmysle teórie učenia A. Banduru 141 // 7.5.4. Etologická teória Konráda Lorenza 141 // 7.5.4. Ethologische Theorie von Konrad Lorenz // 7.5.5. Theorie der Stärkung der instrumentalen aggressiven // Antwort nach Buss // 7.6. Kommunikation mit dem verbal aggresiven Menschen // Zusammenfassung // Wortverszeichnis // 8. Assertivität // 8.1. Assertive, aggressive und passive Kommunikation // 8.2. Assertivität in der Kommunikation // 8.3. Manipulation // 8.4. Assertive Rechte // 8.5. Assertive Techniken // Zusammenfassung // Wortverzeichnis // 9. Transaktionsanalyse // 9.1. Grundbegriffe // 9.2. Sozialverhalten // 9.3. Zustanden der ego // 9.4. Transaktionen // Zusammenfassung // Wortverzeichnis // 10. Kommunikation als Prozess // 10.1. Definieren der Kommunikation // 10.2. Bestandteile der // 10.2.1. Sender und Empfänger // 10.2.2. Nachricht // 10.2.3. Kanäle // 10.2.4. Rückkopplung // 10.2.5. Geräusch // 10.2.6. Umgebung // 10.3. Kommunikation als Transaktion // 10.3.1. Drei Prinzipien der transaktiven Kommunikation // 10.3.1.1. Teilnahme an der Kommunikation ist ständig und gegenwärtig // 10.3.1.2. Alle Kommunikationen haben ihre Vergangenheit, // Gegenwart und Zukunft // 10.3.1.3. Alle Kommunikatoren und Kommunikanten spielen Rollen.. //
10.3.2. Prinzipien in der Tätigkeit // 10.4. Soziale Kommunikation // 10.5. Dyadische Interaktion // 10.5.1. Grundbegriffe // 10.5.2. Gerechtigkeit, Ehrlichkeit // 10.6. Prosoziales Verhalten 203 // 10.6.1. Begriffbestimmung 203 // 10.6.2. Theorie der soziale Wechsel 203 // Zusammenfassung 205 // Wortverzeichnis 207 // 11. Soziale Interaktion und Einfluss 215 // 11.1. Problematikbestimmung 215 // 11.2. Anwesenheit der Anderen 215 // 11.3. Interpersonaler Einfluss 218 // 11.3.1. Konformität 218 // 11.3.2. Konflikt 222 // 11.3.3. Gehorsam gegenüber der Autorität 230 // 11.3.4. Revolte 233 // 11.3.5. Einfluss der Minderheit 233 // 11.3.6. Theorie der kognitiven Reaktion 234 // Zusammenfassung 236 // Wortverzeichnis 237 // 12. Sozialisation 239 // 12.1. Grundbegriffe // Sozialisationsprozess Primäre Sozialisation // Einstellungen zum Sozialisationsstudium // Zusammenfassung Wortverzeichnis // Nachwort // Literaturhinweise
(OCoLC)316683537
cnb001852087

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC