Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie: prvé
Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2008
292 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-86723-59-4 (brožováno)
Edícia spoločenských vied. Knižnica psychológie
Obsahuje bibliografii na stranách 263-272 a rejstříky
Anglické, německé a ruské resumé
001637779
UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA // OBSAH // Úvod... // 1. Úvod do sociálnej psychológie ... // 2. Sociálna percepcia a sociálny styk . // 2.1 Sociálna percepcia ... // 2.1.1 Úvod do problematiky a základné pojmy // 2.1.2 Naše percepcie sveta... // 2.1.3. Percepcia a obraz seba ... // 2.1.4. Formovanie percepcie a obrazu seba ... // 2.1.4.1. Náš telesný organizmus ... // 2.1.4.2. Co ludia o nás hovoria ... // 2.1.4.2.1. Telesný vzhlad ... // 2.1.4.2.2. Role ... // 2.1.4.2.3. Scenáre ... // 2.1.4.2.4. Sebanaplnajúce predpovede ... // 2.1.4.3. Naše minulé skúsenosti ... // 2.1.5. Naše percepcie druhých ludí ... // 2.1.5.1. Proces percepcie ... // 2.1.5.2. Ked percepcie nie sú v súlade ... // 2.1.5.3. Overovanie našich percepcií ... // 2.1.5.4. Zlepšovanie nášho obrazu seba ... // 2.1.5.4.1 Potreba psychologickej bezpecnosti . // 2.1.5.4.2 Ako zlepšit našu sebaúctu ... // 2.2. Sociálny styk ... // Súhrn ... // Slovník ... // 3. Sociálna skupina ... // 3.1. Sociálna skupina, základné pojmy ... // 3.2. Cinnost skupiny ... // 3.2.1. Preco diskutovat? ... // 3.3. Charakteristiky malých skupín ... // Súhrn ... // Slovník ... // 4. Empatia ... // 4.1. Pojem empatia ... // 4.2. Empatia a presnost percepcie ... // 4.3. Empatia, defenzívnost, suportívnost // 4.3.1. Defenzívna komunikácia ... // 23 // 27 // 31 // 31 // 31 // 37 // 40 // 41 41 // 41 // 42 // 42 // 43 // 44 // 44 // 45 // 45 // 46 48 50 50 52 55 // 57 // 58 // 59 // 59
// 67 // 67 // 76 // 82 // 83 // 85 // 85 // 88 // 89 // 89 // 7 // SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA PRE UCITELOV // 4.3.2. Suportívna komunikácia ... 90 // 4.3.3. Porovnanie defenzívnej a suportívnej komunikácie ... 90 // 4.3.4. Empatické pocúvanie... 93 // 4.3.4.1. Princípy empatického pocúvania ... 94 // Súhrn ... 97 // Slovník ... 97 // 5. Sociálna kompetencia ... 99 // Súhrn... 106 // Slovník ... 107 // 6. Osobnost v sociálnom kontexte ... 109 // 6.1. Zameranie sociálnej psychológie osobnosti ... 109 // 6.2. Interpersonálne potreby osobnosti ... 112 // 6.2.1. Odhalenie osobnosti... 112 // 6.2.1.1. Inklúzia ... 117 // 6.2.1.2. Afekcia ... 118 // 6.2.1.3. Kontrola...;... 119 // 6.2.2. Prítažlivost pre druhých ... 120 // 6.2.2.1. Telesná prítažlivost ... 120 // 6.2.2.2. Podobnosti ... 120 // 6.2.2.3. Rozdiely ... 121 // 6.2.2.4. Proximita ... 121 // 6.2.2.5. Kto sa komu páci ... 122 // 6.3. Role, vztahy a komunikácia ... 123 // 6.4. Sociálny status, identita a svedomie osobnosti ... 124 // Súhrn ... 128 // Slovník ... 128 // 7. Agresia ... 129 // 7.1. Podstata agresie ... 129 // 7.2. Pojem agresia ... 131 // 7.3. Charakteristiky agresie ... 133 // 7.4. Cinitele agresie ... 135 // 7.4.1. Fyzikálne podmienky ... 136 // 7.4.2. Neuroíyziologické vplyvy ... 136 // 7.4.3. Psychofyziologické vplyvy ... 136 // 7.4.4. Psychologické vplyvy ... 137 // 7.4.5. Sociálne vplyvy ... 138 // 7.5. Teórie agresie ...:... 139 // 7.5.1. Psychoanalytická teória Sigmunda
Freuda ... 139 // 7.5.2. Frustracná teórie agresie J. Dollarda ... 139 // 7.5.3. Teória agresie v zmysle teórie ucenia A. Banduru ... 141 // 7.5.4. Etologická teória Konráda Lorenza ... 141 // 8 // UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA // 7.5.4. Ethologische Theorie von Konrad Lorenz ... // 7.5.5. Theorie der Stärkung der instrumentalen aggressiven // Antwort nach Buss ... // 7.6. Kommunikation mit dem verbal aggresiven Menschen... // Zusammenfassung... // Wortverszeichnis... // 8. Assertivität... // 8.1. Assertive, aggressive und passive Kommunikation... // 8.2. Assertivität in der Kommunikation... // 8.3. Manipulation... // 8.4. Assertive Rechte ... // 8.5. Assertive Techniken ... // Zusammenfassung ... // Wortverzeichnis ... // 9. Transaktionsanalyse ... // 9.1. Grundbegriffe ... // 9.2. Sozialverhalten ... // 9.3. Zustanden der ego ... // 9.4. Transaktionen ... // Zusammenfassung... // Wortverzeichnis ... // 10. Kommunikation als Prozess ... // 10.1. Definieren der Kommunikation ... // 10.2. Bestandteile der... // 10.2.1. Sender und Empfänger ... // 10.2.2. Nachricht ... // 10.2.3. Kanäle ... // 10.2.4. Rückkopplung ... // 10.2.5. Geräusch... // 10.2.6. Umgebung ... // 10.3. Kommunikation als Transaktion... // 10.3.1. Drei Prinzipien der transaktiven Kommunikation... // 10.3.1.1. Teilnahme an der Kommunikation ist ständig und gegenwärtig ... // 10.3.1.2. Alle Kommunikationen haben ihre Vergangenheit, // Gegenwart und Zukunft... // 10.3.1.3. Alle Kommunikatoren
und Kommunikanten spielen Rollen.. // 10.3.2. Prinzipien in der Tätigkeit... // 10.4. Soziale Kommunikation ... // 10.5. Dyadische Interaktion ... // 10.5.1. Grundbegriffe ... // 10.5.2. Gerechtigkeit, Ehrlichkeit ... // 141 // 141 // 142 // 143 // 144 // 147 // 148 150 157 161 165 // 170 // 171 // 173 // 173 // 174 176 178 181 181 // 183 // 183 // 184 // 185 185 187 187 191 // 191 // 192 // 193 193 // 193 // 194 // 196 // 197 200 200 201 // 17 // SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA PRE UCITELOV // 10.6. Prosoziales Verhalten ... 203 // 10.6.1. Begriffbestimmung ... 203 // 10.6.2. Theorie der soziale Wechsel ... 203 // Zusammenfassung ... 205 // Wortverzeichnis ... 207 // 11. Soziale Interaktion und Einfluss ... 215 // 11.1. Problematikbestimmung ... 215 // 11.2. Anwesenheit der Anderen ... 215 // 11.3. Interpersonaler Einfluss ... 218 // 11.3.1. Konformität ... 218 // 11.3.2. Konflikt ... 222 // 11.3.3. Gehorsam gegenüber der Autorität... 230 // 11.3.4. Revolte ... 233 // 11.3.5. Einfluss der Minderheit... 233 // 11.3.6. Theorie der kognitiven Reaktion ... 234 // Zusammenfassung... 236 // Wortverzeichnis ... 237 // 12. Sozialisation ... 239 // 12.1. // 12.2. // 12.3. // 12.4. // Grundbegriffe... // Sozialisationsprozess Primäre Sozialisation // Einstellungen zum Sozialisationsstudium // Zusammenfassung Wortverzeichnis .. // Nachwort ... // Literaturhinweise .. Englisches Resümee Russisches Resümee Deutsches Resümee // Personen Verzeichnis Sachverzeichnis... // 239 // 242 // 250
252 // 254 // 254 // 257 // 263 // 273 // 275 // 277 // 279 // 285 // 18 // UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA // ??? // ??? ... 23 // 1. ??? ? ??? ??? ... 27 // 2. ??? ??? ? ??? ??? ... 31 // 2.1. ??? ??? ... 31 // 2.1.1. ??? ? ??? ? ??? ???... 31 // 2.1.2. ??? ??? ???... 37 // 2.1.3. ??? ? ??? ???... 40 // 2.1.4. ??? ??? ? ??? ???... 41 // 2.1.4.1. ??? ??? ???... 41 // 2.1.4.2. ??? ??? ? ??? ??? ... 41 // 2.1.4.2.1. ??? ??? ... 42 // 2.1.4.2.2. ??? ... 42 // 2.1.4.2.3. ??? ... 43 // 2.1.4.2.4. ??? ??? ??? ... 44 // 2.1.4.3. ??? ??? ??? ... 44 // 2.1.5. ??? ??? ??? ??? ... 45 // 2.1.5.1. ??? ??? ... 45 // 2.1.5.2. ??? ??? ?? ? ???... 46 // 2.1.5.3. ??? ??? ??? ... 48 // 2.1.5.4. ??? ??? ??? ??? ... 50 // 2.1.5.4.1 ??? ??? ??? ... 50 // 2.1.5.4.2 ??? ??? ??? ??? ??? ... 52 // 2.2. ??? ??? ... 55 // ??? ... 57 // ??? ... 58 // 3. ??? ??? ... 59 // 3.1. ??? ???, ??? ??? ... 59 // 3.2. ??? ??? ... 67 // 3.2.1. ??? ??? ... 67 // 3.3. ??? ??? ??? ... 76 // ??? ... 82 // ??? ... 83 // 4. ??? ... 85 // 4.1. ??? ??? ... 85 // 4.2. ??? ? ??? ??? ... 88 // 4.3. ???, ???, ???... 89 // 4.3.1. ??? ??? ... 89 // 19 // SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA PRE UCITELOV // 4.3.2. ??? ??? ... 90 // 4.3.3. ??? ??? ??? ? ??? ... 90 // 4.3.4. ??? ??? ... 93 // 4.3.4.1. ??? ??? ??? ... 94 // ??? ... 97 // ??? ... 97 // 5. ??? ??? ... 99 // ??? ... 106 // ???... 107 // 6. ??? ? ??? ??? ... 109 // 6.1. ??? ??? ??? ??? ... 109 // 6.2. ??? ??? ??? ... 112 // 6.2.1. ??? ???... 112 // 6.2.1.1. ??? ... 117 // 6.2.1.2.
??? ... 118 // 6.2.1.3. ???... 119 // 6.2.2. ??? ??? ??? ??? ... 120 // 6.2.2.1. ??? ??? ... 120 // 6.2.2.2. ??? ... 120 // 6.2.2.3. ??? ... 121 // 6.2.2.4. ??? ... 121 // 6.2.2.5. ??? ??? ??? ... 122 // 6.3. ???, ??? ? ??? ... 123 // 6.4. ??? ???, ??? // ? ??? ??? ... 124 // ??? ... 128 // ??? ... 128 // 7. ??? ... 129 // 7.1. ??? ??? ... 129 // 7.2. ??? ??? ... 131 // 7.3. ??? ??? ... 133 // 7.4. ??? ??? ... 135 // 7.4.1. ??? ??? ... 136 // 7.4.2. ??? ??? ... 136 // 7.4.3. ??? ??? ... 136 // 7.4.4. ??? ??? ... 137 // 7.4.5. ??? ??? ... 138 // 7.5. ??? ??? ... 139 // 7.5.1. ??? ??? ??? ??? ... 139 // 7.5.2. ??? ??? ??? ?. ??? ... 139 // 7.5.3. ??? ??? ? ??? ??? ??? ?. ??? ... 141 // 20 // UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA // 7.5.4. ??? ??? ??? ??? ... // 7.5.5. ??? ??? ??? ??? // ??? ?? ??? ... // 7. 6. ??? ? ??? ??? ??? ... // ??? ... // ??? ... // 8. ??? ... // 8.1. ???, ??? ? ??? ??? ... // 8.2. ??? ? ??? ... // 8.3. ??? ... // 8.4. ??? ??? ... // 8.5. ??? ??? ... // ??? ... // ??? ... // 9. ??? ??? ... // 9.1. ??? ??? ... // 9.2. ??? ??? ... // 9.3. ??? ??? ... // 9.4. ??? ... // ??? ... // ??? ... // 10. ??? ??? ??? ... // 10.1. ??? ??? ... // 10.2. ??? ??? ??? ... // 10.2.1. ??? ? ??? ... // 10.2.2. ??? ... // 10.2.3. ??? ... // 10.2.4. ??? ??? ... // 10.2.5. ??? ... // 10.2.6. ??? ... // 10.3. ??? ??? ??? ... // 10.3.1. ??? ??? ??? ??? ... // 10.3.1.1. ??? ? ??? ??? ? ??? // 10.3.1.2. ??? ??? ??? ??? ??? ??? // ? ??? ??? ... // 10.3.1.3. ??? ??? ? ??? ??? ??? ???
// 10.3.2. ??? ? ??? ... // 10.4. ??? ??? ... // 10.5. ??? ??? ... // 10.5.1. ??? ??? ... // 10.5.2. ??? ? ??? ... // 141 // 141 // 142 // 143 // 144 // 147 // 148 150 157 161 165 // 170 // 171 // 173 // 173 // 174 176 178 181 181 // 183 // 183 // 184 // 185 185 187 187 191 // 191 // 192 // 193 193 // 193 // 194 // 196 // 197 200 200 201 // 21 // SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA PRE UCITELOV // 10.6. ??? ??? ... 203 // 10.6.1. ??? ??? ... 203 // 10.6.2. ??? ??? ??? ... 203 // ??? ... 205 // ???... 207 // 11. ??? ??? ? ??? ... 215 // 11.1. ??? ??? ... 215 // 11.2. ??? ??? ??? ... 215 // 11.3. ??? ??? ... 218 // 11.3.1. ??? ... 218 // 11.3.2. ??? ... 222 // 11.3.3. ??? ?? ??? ? ??? ... 230 // 11.3.4. ??? ... 233 // 11.3.5. ??? ??? ... 233 // 11.3.6. ??? ? ??? ??? ... 234 // ??? ... 236 // ??? ... 237 // 12. ??? ... 239 // 12.1. ??? ??? ... 239 // 12.2. ??? ??? ... 242 // 12.3. ??? ??? ... 250 // 12.4. ??? ? ??? ??? ... 252 // ??? ... 254 // ??? ... 254 // ???... 257 // ??? ... 263 // ??? ??? ... 273 // ??? ???... 275 // ??? ???... 277 // ??? ???... 279 // ??? ??? ... 285 // 22 // UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA // 7.5.5. Teória posilnovania inštrumentálnej agresívnej // odpovede podla A. H. Bussa ... 141 // 7.6. Komunikácia s verbálne agresívnym clovekom ... 142 // Súhrn ... 143 // Slovník ... 144 // 8. Asertivita ... 147 // 8.1. Asertívna, agresívna a pasívna komunikácia ... 148 // 8.2. Asertivita v komunikácii ... 150 // 8.3. Manipulácia ... 157 // 8.4. Asertívne
práva ... 161 // 8.5. Asertívne techniky ... 165 // Súhrn ... 170 // Slovník ... 171 // 9. Transakcná analýza ... 173 // 9.1. Základné pojmy ... 173 // 9.2. Sociálne správanie ... 174 // 9.3. Stavy Ega ... 176 // 9.4. Transakcie ... 178 // Súhrn ... 181 // Slovník ... 181 // 10. Komunikácia ako proces ... 183 // 10.1. Definovanie komunikácie ... 183 // 10.2. Zložky komunikácie ... 184 // 10.2.1. Vysielace a prijímace ... 185 // 10.2.2. Správa ... 185 // 10.2.3. Kanály ... 187 // 10.2.4. Spätná väzba ... 187 // 10.2.5. Šum ... 191 // 10.2.6. Prostredie ... 191 // 10.3. Komunikácia ako transakcia ... 192 // 10.3.1. Tri princípy transakcnej komunikácie ... 193 // 10.3.1.1. Úcast na komunikácii je nepretržitá a súcasná ... 193 // 10.3.1.2. Všetky komunikácie majú svoju minulost, // prítomnost a budúcnost ... 193 // 10.3.1.3. Všetci komunikátori a komunikanti hrajú role ... 194 // 10.3.2. Princípy v cinnosti ... 196 // 10.4. Sociálna komunikácia ... 197 // 10.5. Dyadická interakcia ... 200 // 10.5.1. Základné pojmy ... 200 // 10.5.2. Spravodlivost, férovost ... 201 // 10.6. Prosociálne správanie ... 203 // 9 // SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA PRE UCITELOV // 10.6.1. Vymedzenie pojmu ... 203 // 10.6.2. Teória sociálnej výmeny ... 203 // Súhrn ... 205 // Slovník ... 207 // 11. Sociálna interakcia a vplyv ... 215 // 11.1. Vymedzenie problematiky ... 215 // 11.2. Prítomnost druhých ... 215 // 11.3. Interpersonálny vplyv ... 218 // 11.3.1.
Konformita ... 218 // 11.3.2. Konflikt ... 222 // 11.3.3. Poslušnost voci autorite ... 230 // 11.3.4. Vzbura ... 233 // 11.3.5. Vplyv menšiny... 233 // 11.3.6. Teória kognitívnej reakcie ... 234 // Súhrn ... 236 // Slovník ... 237 // 12. Socializácia ... 239 // 12.1. Základné pojmy... 239 // 12.2. Proces socializácie ... 242 // 12.3. Primárna socializácia ... 250 // 12.4. Prístupy k štúdiu socializácie ... 252 // Súhrn ... 254 // Slovník ... 254 // Záver ... 257 // Literatúra ... 263 // Anglické resumé ... 273 // Nemecké resume ... 275 // Ruské resume ... 277 // Menný register ... 279 // Vecný register ... 285 // 10 // UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA // CONTENT // Foreword ... 23 // 1. Introduction to social psychology ... 27 // 2. Social perception and social contact ... 31 // 2.1. Social perception ... 31 // 2.1.1. Introduction to fundamental problems and basic terms ... 31 // 2.1.2. Our perceptions of the word ... 37 // 2.1.3. Perception and self-concept ... 40 // 2.1.4. Perception and self-concept forming ... 41 // 2.1.4.1. Our corporal organism ... 41 // 2.1.4.2. What people say about us ... 41 // 2.1.4.2.1. Physical appearance ... 42 // 2.1.4.2.2. Roles ... 42 // 2.1.4.2.3. Scenarios ... 43 // 2.1.4.2.4. Self fulfiling predictions... 44 // 2.1.4.3. Our past experiences ... 44 // 2.1.5. Our perceptions of other people... 45 // 2.1.5.1. Perception process ... 45 // 2.1.5.2. When perceptions do not concord ... 46 // 2.1.5.3. Verifications of
our perceptions ... 48 // 2.1.5.4. Improving of our self - picture ... 50 // 2.1.5.4.1 Psychological security need ... 50 // 2.1.5.4.2 How to improve our self - respect ... 52 // 2.2. Social contact... 55 // Summary ... 57 // Vocabulary... 58 // 3. Social group ... 59 // 3.1. Social group, basic terms... 59 // 3.2. Group action ... 67 // 3.2.1. Why to discuss? ... 67 // 3.3. Small groups charakteristics ... 76 // Summary ... 82 // Vocabulary ... 83 // 4. Empathy ... 85 // 4.1. The term of empathy ... 85 // 4.2. Empathy and perception accuracy... 88 // 4.3. Empathy, defensiveness, suportiveness ... 89 // 4.3.1. Defensive communication ... 89 // 11 // SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA PRE UCITELOV // 4.3.2. Supportive communication ... 90 // 4.3.3. Supportive and defensive communication comparation ... 90 // 4.3.4. Empathie listening... 93 // 4.3.4.1. Empathie listening principles ... 94 // Summary ... 97 // Vocabulary ... 97 // 5. Social competence ... 99 // Summary ... 106 // Vocabulary ... 107 // 6. Personality in social context ... 109 // 6.1. The intention of social psychology of personality ... 109 // 6.2. Interpersonal needs of personality ... 112 // 6.2.1. Personality disclosure ... 112 // 6.2.1.1. Inclusion ... 117 // 6.2.1.2. Affection ... 118 // 6.2.1.3. Control ... 119 // 6.2.2. Attractiveness for the others ... 120 // 6.2.2.1. Physical sttractiveness... 120 // 6.2.2.2. Similarities ... 120 // 6.2.2.3. Differences ... 121 // 6.2.2.4. Proximity ... 121 // 6.2.2.5. Who likes whom
... 122 // 6.3. Roles, relations and communication ... 123 // 6.4. Social status, identity and personality conscience ... 124 // Summary... 128 // Slovník ... 128 // 7. Agression ... 129 // 7.1. Substance of aggression ... 129 // 7.2. Agression conception ... 131 // 7.3. The characteristics of agression ... 133 // 7.4. Agents of agression ... 135 // 7.4.1. Physical conditions ... 136 // 7.4.2. Neurophysiological influences ... 136 // 7.4.3. Psychophysiological influences ... 136 // 7.4.4. Psychological influences ... 137 // 7.4.5. Social influences ... 138 // 7.5. Agression theories ...:... 139 // 7.5.1. Sigmund Freud’s psychoanalytical theory ... 139 // 7.5.2. J. Dollard’s frustration theory... 139 // 7.5.3. A. Bandura’s learning theory of agression ... 141 // 12 // UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA // 7.5.4. Konrad Lorenz’s etological ... 141 // 7.5.5. A.H. Buss’s theory of strengthening instrumental // agressive reaction ... 141 // 7. 6. Communication with verbaly agressive man ... 142 // Summary... 143 // Vocabulary ... 144 // 8. Assertiveness ... 147 // 8.1. Assertive, aggressive and passive communication ... 148 // 8.2. Assertiveness in communication... 150 // 8.3. Manipulation ... 157 // 8.4. Assertive rights ... 161 // 8.5. Assertive techniques ...,... 165 // Summary ... 170 // Vocabulary ... 171 // 9. Transaction analyse ... 173 // 9.1. Basic terms ... 173 // 9.2. Social behaviour ... 174 // 9.3. Ego mental states... 176 // 9.4. Transactions ... 178 // Summary...
181 // Vocabulary ... 181 // 10. Communication as a process ... 183 // 10.1. Defining the communication ... 183 // 10.2. The components of communication ... 184 // 10.2.1. Transmitters and receivers ... 185 // 10.2.2. Message ... 185 // 10.2.3. Canals ... 187 // 10.2.4. Feedback ... 187 // 10.2.5. Buzz ... 191 // 10.2.6. Environment ... 191 // 10.3. Communication as transaction ... 192 // 10.3.1. Three principles of transactional communication ... 193 // 10.3.1.1. Participation in communication is continual and simultaneous ... 193 // 10.3.1.2. All communications have their past, presence and future ... 193 // 10.3.1.3. All communicators and communicants play their roles ... 194 // 10.3.2. Principles in action ... 196 // 10.4. Social communication ... 197 // 10.5. Dyadic interaction... 200 // 10.5.1. Basic terms ... 200 // 10.5.2. Justice, fairness ... 201 // 10.6. Prosocial behaviour ... 203 // 13 // SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA PRE UCITELOV // 10.6.1. Defining the term ... 203 // 10.6.2. Theory of social exchange ... 203 // Summary ... 205 // Vocabulary ... 207 // 11. Social interaction and influence ... 215 // 11.1. Determination of fundamental problems ... 215 // 11.2. Presence of other people ... 215 // 11.3. Interpersonal influence ... 218 // 11.3.1. Conformity ... 218 // 11.3.2. Conflict ... 222 // 11.3.3. Obedience against authority ... 230 // 11.3.4. Revolt ... 233 // 11.3.5. The influence of minority ... 233 // 11.3.6. Theory of cognitive reaction ... 234 // Summary... 236
// Vocabulary ... 237 // 12. Socialization ... 239 // 12.1. Basic terms ... 239 // 12.2. Socialization process ... 242 // 12.3. Primary socialization ... 250 // 12.4. Attitudes to study of socialization ... 252 // Summary ... 254 // Vocabulary ... 254 // Conclusion ... 257 // Bibliography ... 263 // Resume in English language ... 273 // Resume in German language ... 275 // Resume in Russian Language ... 277 // Name index ... 279 // Subject index ... 285 // 14 // UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA // INHALT // Vorwort... // 1. Einführung in die Sozialpsychologie ... // 2. Sozialperzeption und Sozialverkehr... // 2.1. Sozialperzeption... // 2.1.1. Einführung in die Problematik und Grundbegriffe // 2.1.2. Unsere Perzeptionen der... // 2.1.3. Perzeption und Selbstbild ... // 2.1.4. Formung der Perzeption und des Selbstbildes... // 2.1.4.1. Unser körperlicher Organismus... // 2.1.4.2. Was die Anderen über uns sagen... // 2.1.4.2.1. Körperliches Aussehen ... // 2.1.4.2.2. Rollen... // 2.1.4.2.3. Szenarien ... // 2.1.4.2.4. Selbsterfüllende Vorhersagen ... // 2.1.4.3. Unsere vorigen Erfahrungen... // 2.1.5. Unsere Perzeptionen anderer... // 2.1.5.1. Perzeptionsprozess ... // 2.1.5.2. Wenn die Perzeptionen nicht im Einklang... // 2.1.5.3. Überprüfen unserer Perzeptionen... // 2.1.5.4. Verbesserung unseres Selbstbildes ... // 2.1.5.4.1 Bedarf an psychologischer Sicherheit ... // 2.1.5.4.2 Wie man unsere Selbstachtung verbessern kann ... // 2.2. Sozialverkehr ... // Zusammenfassung...
// Wortverzeichnis ... // 3. Sozialgruppe... // 3.1. Sozialgruppe, Grundbegriffe ... // 3.2. Tätigkeit der Gruppe ... // 3.2.1 Warum soll man diskutieren? ... // 3.3. Kennzeichen der kleinen Gruppen ... // Zusammenfassung... // Wortverzeichnis... // 4. Empathie... // 4.1. Begriff Empathie... // 4.2. Empathie und Perzeptionsgenauigkeit... // 4.3. Empathie, Defensivität, Suportivität... // 4.3.1. Defensivkommunikation ... // 23 // 27 // 31 // 31 // 31 // 37 // 40 // 41 41 // 41 // 42 // 42 // 43 // 44 // 44 // 45 // 45 // 46 48 50 50 52 55 // 57 // 58 // 59 // 59 // 67 // 67 // 76 // 82 // 83 // 85 // 85 // 88 // 89 // 89 // 15 // SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA PRE UCITELOV // 4.3.2. Suportivkommunikation ... // 4.3.3. Vergleich der Defensiv- und Suportivkommunikation // 4.3.4. Empathiezuhören... // 4.3.4.1. Prinzipien des Empathiezuhörens ... // Zusammenfassung... // Wortverzeichnis ... // 5. Sozialkompetenz ... // Zusammenfassung... // Wortverzeichnis ... // 6. Persönlichkeit im sozialen Kontext ... // 6.1. Orientierung der Sozialpsychologie der Persönlichkeit. // 6.2. Interpersonalbedürfnisse der Persönlichkeit ... // 6.2.1. Entdeckung der... // 6.2.1.1. Inklusion... // 6.2.1.2. Affektion ... // 6.2.1.3. Kontrolle... // 6.2.2. Anziehungskraft für Andere ... // 6.2.2.1. Körperliche Anziehung ... // 6.2.2.2. Analogie... // 6.2.2.3. Unterschiede ... // 6.2.2.4. Proximität... // 6.2.2.5. Wer gefallt wem ... // 6.3. Rollen, Beziehungen und Kommunikation... // 6.4. Sozialstatus,
Identität und Gewissen der Persönlichkeit // Zusammenfassung... // Wortverzeichnis... // 7. Aggression ... // 7.1. Wesen der Aggression... // 7.2. Begriff Aggression... // 7.3. Kennzeichen der Aggression... // 7.4. Faktoren der Aggression... // 7.4.1. Physikalische Bedingungen ... // 7.4.2. Neurophysiologische Einflüsse ... // 7.4.3. Psychophysiologische Einflüsse ... // 7.4.4 Psychologische Einflüsse... // 7.4.5. Sozialeinflüsse... // 7.5. Theorie der Aggression... // 7.5.1. Psychoanalythische Theorie Sigmund Freuds ... // 7.5.2. Frustrierungstheorie der Aggression J. Dollards .. // 7.5.3. Theorie der Aggression im Sinne der Lernentheorie // A. Banduras ... // 90 // 90 // 93 // 94 97 // 99 // 106 // 107 // 109 // 109 // 112 // 112 // 117 // 118 // 119 // 120 120 120 121 121 122 // 123 // 124 128 128 // 129 // 129 // 131 // 133 // 135 // 136 136 // 136 // 137 // 138 // 139 139 139 // 141 // 16
(OCoLC)316683537
cnb001852087

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC