Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání I.
Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2008
228 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-86723-48-8 (brožováno)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na straně 197
001637823
Úvod -- 1. Pojem psychopatologie -- 2. Mezinárodní klasifikace duševních poruch a poruch chování -- 2.1 Charakteristika hlavních změn, které přinesla 10. revize MKN „Duševní poruchy a poruchy chování" -- 2.2 Přehled diagnostických kategorií zahrnutých do mezinárodní klasifikace psychických poruch a poruch chování -- 2.3 Posuzování závažnosti psychické poruchy -- 3. Příčiny psychických poruch a poruch chování -- 3.1 Změny v morfologii a fyziologii CNS -- 3.2 Interakce příčin psychických poruch -- 3.3 Přehled hlavních rizikových faktorů, které se mohou podílet na vzniku psychických poruch -- 3.4 Působení toxických látek na živý organismus -- 3.4.1 Druhy účinků cizorodých látek -- 3.4.2 Cesty vstupu cizorodých látek do organismu, jejich distribuce a metabolická přeměna -- 3.4.3 Potravinová aditiva -- 4. Podíl stresu na vzniku psychických poruch -- 4.1 Pojem stresu -- 4.2 Stresory -- 4.2.1 Druhy stresorů -- 4.3 Individuální rozdíly v reakcích na stresory -- 4.4 Důsledky stresu -- 4.5 Syndrom vyhoření -- 4.5.1 Okolnosti přispívající ke vzniku syndromu vyhoření -- 4.5.2 Projevy syndromu vyhoření -- 4.5.3 Fáze syndromu vyhoření -- 5. Neurotické poruchy -- 5.1 Pojem neurotické poruchy -- 5.2 Fobické poruchy -- 5.2.1 Sociální fobie -- 5.2.2 Agorafobie -- 5.2.3 Specifické, izolované fobie -- 5.3 Úzkostné poruchy -- 5.3.1 Panická porucha -- 5.3.2 Generalizovaná úzkostná porucha -- 5.4 Obsedantně
kompulzivní poruchy -- 5.5 Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství -- 5.5.1 Separační úzkostná porucha v dětství -- 5.5.2 Fobická úzkostná porucha v dětství -- 5.5.3 Sociální úzkostná porucha v dětství -- 6. Psychické poruchy, na jejichž vzniku se významně podílí stres -- 6.1 Akutní reakce na stres -- 6.2 Posttraumatická stresová porucha -- 6.3 Poruchy přizpůsobení -- 6.4 Dissociativní (konverzní) poruchy -- 6.5 Poruchy sociálních vztahů se vznikem specifickým pro dětství a adolescenci -- 6.5.1 Elektivní mutizmus -- 6.5.2 Reaktivní porucha příchylnosti v dětství -- 6.5.3 Dezinhibovaná porucha příchylnosti v dětství -- 6.6 Somatoformní poruchy -- 6.7 Poruchy, které se často vyskytují současně s neurotickými a poststresovými poruchami -- 6.7.1 Neorganická enuréza -- 6.7.2 Koktavost zadrhávání -- 7. Neorganické poruchy spánku -- 7.1 Neorganická nespavost -- 7.2 Neorganická hypersomnie -- 7.3 Neorganické poruchy rytmu spánku a bdění -- 7.4 Somnambulizmus -- 7.5 Noční děsy a noční můry -- 8. Tikové poruchy -- 8.1 Pojem tiky -- 8.2 Přechodná tiková porucha -- 8.3 Chronická motorická nebo vokální tiková porucha -- 8.4 Kombinovaná vokální a mnohočetná motorická tiková porucha Tourettův syndrom -- 8.5 Poruchy se stereotypními pohyby -- 9. Poruchy nálady afektivní poruchy -- 9.1 Pojem poruchy nálady -- 9.2 Manická fáze -- 9.3 Depresivní fáze -- 9.4 Periodická (rekurentní)
depresivní porucha -- 9.5 Bipolární afektivní porucha -- 9.6 Trvalé poruchy nálady -- 10. Poruchy psychického vývoje -- 10.1 Pojem vývojové psychické poruchy -- 10.2 Specifická vývojová porucha motorické funkce -- 11. Specifické vývojové poruchy školních dovedností -- 11.1 Pojem poruchy školních dovedností -- 11.2 Specifická porucha čtení dyslexie -- 11.3 Specifická porucha psaní dysgrafie a dysortografie -- 11.4 Dysgrafie porucha psaní -- 11.5 Dysortografie porucha pravopisu -- 11.6 Specifická porucha počítání dyskalkulie -- 12. Pervazivní vývojové poruchy -- 12.1 Pojem pervazivní vývojové poruchy -- 12.2 Dětský autizmus -- 12.3 Rettův syndrom -- 12.4 Aspergerův syndrom -- 13. Mentální retardace -- 13.1 Pojem mentální retardace -- 13.2 Stupně mentální retardace -- 14. Hyperkinetické poruchy -- 14.1 Pojem hyperkinetické poruchy -- 14.2 Porucha aktivity a pozornosti -- 14.3 Podíl symetrického tonického šíjového reflexu na projevech ADHD -- 14.4 Hyperkinetická porucha chování -- 15. Poruchy chování -- 15.1 Pojem poruch chování -- 15.2 Porucha chování ve vztahu k rodině -- 15.3 Socializovaná porucha chování -- 15.4 Nesocializovaná porucha chování -- 15.5 Porucha opozičního vzdoru -- 15.6 Porucha sourozenecké rivality -- 16. Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy 16.1 Schizofrenie -- 16.1.1 Hebefrenní schizofrenie -- 16.1.2 Paranoidní schizofrenie -- 16.1.3 Katatonní schizofrenie -- 16.1.4
Postschizofrenní deprese -- 16.1.5 Reziduálni schizofrenie -- 16.2 Schizotipní porucha -- 16.3 Trvalé duševní poruchy s bludy -- 16.4 Akutní a přechodné psychotické poruchy -- 16.5 Indukovaná porucha s bludy -- 16.6 Schizoafektivní poruchy -- 17. Poruchy příjmu jídla -- 17.1 Pojem poruchy příjmu jídla -- 17.2 Mentální anorexie -- 17.3 Mentální bulimie -- 17.4 Porucha příjmu jídla v útlém a dětském věku -- 17.5 Přejídání spojené s jinými psychickými poruchami -- 17.6 Zvracení spojené s jinými psychickými poruchami -- 18. Porucha osobnosti a chování u dospělých -- 18.1 Pojem poruchy osobnosti -- 18.2 Specifické poruchy osobnosti -- 18.3 Přetrvávající změny osobnosti -- 18.4 Návykové a impulzivní poruchy -- 18.5 Poruchy pohlavní identity -- 18.6 Poruchy sexuální preference -- 19. Organické duševní poruchy a symptomatické duševní poruchy -- 19.1 Pojem organické duševní poruchy -- 19.2 Demence -- 19.3 Symptomatické psychické poruchy -- 20. Přehled odborné terminologie -- 21. Doporučená literatura -- 22. Testové otázky
(OCoLC)228781504
cnb001794174

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC