Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2018
125 stran : tabulky ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-469-8 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 112-125
001637833
Zoznam použitých skratiek // Úvod // 1 Pád 11 // 1.1 Definícia pádu 11 // 1.2 Rozdelenie a kategórie pádov 12 // 1.3 Následky pádov 16 // 1.4 Incidencia pádov 20 // 1.5 Problematika pádov pacientov v Slovenskej republike 21 // 2 Riziko pádu 24 // 2.1 Skríning a posúdenie rizika pádu 25 // 2.2 Rizikové faktory pádu 27 // 2.3 Skríning rizika pádu meracím nástrojom 33 // 2.3.1 Morse Fall Scale 36 // 2.3.2 Hendrich Fall Risk Model 38 // 2.3.3 St. Thomas Risk Assessment Tool in Falling Elderly Inpatients 40 // 2.4 Komplexné posúdenie rizika pádu 44 // 2.5 Posúdenie po páde 47 // 3 Riziko pádu u hospitalizovaných pacientov 52 // 3.1 Rizikové faktory pádu v súbore hospitalizovaných pacientov 53 // 3.2 Skríning rizika pádu v súbore hospitalizovaných pacientov 57 // 3.3 Rizikové faktory pádu v súbore hospitalizovaných pacientov // s vysokým rizikom pádu 61 // 3.4 Predikčná validita slovenskej verzie Morse Fall Scale 74 // 4 Prevencia pádu - intervencie 79 // 4.1 Bezpečné prostredie 83 // 4.2 Posúdenie rizika pádu 86 // 4.3 Manažment farmakoterapie 88 // 4.4 Cvičenie 91 // 4.5 Obmedzovacie prostriedky 92 // 4.6 Senzorické systémy 93 // 4.7 Nízka poste! 94 // 4.8 Chránič bedra 95 // 4.9 Vitamín D 96 // 4.10 Edukácia personálu 97 // 4.11 Edukácia pacienta 98 // 4.12 Viacnásobná a multifaktorová intervencia 100 // 5 Riziko pádu a jeho prevencia v specifických skupinách pacientov 103 // Záver 109 // Zoznam bibliografických odkazov 112

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC