Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Místo vydání není známé] : Grada, 2020
1 online zdroj (176 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-1961-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-1014-8 (print)
Publikace čtivě a srozumitelně shrnuje aktuální legislativu, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí. Poskytuje odpovědi na často kladené otázky a jasně řeší konkrétní problémy..
001637897
Obsah // Předmluva... // O autorovi...? // Seznam zkratek...12 // 1. Rovnost a zákaz diskriminace...13 // 1.1 Pojem rovnosti... 13 // 1.2 Rovnost versus diskriminace ... 14 // 1.3 Pojem diskriminace ... 15 // 1.3.1 Znevýhodnění... 15 // 1.3.2 Komparátor... 16 // 1.3.3 Diskriminační důvod ... 18 // 1.3.4 Absence ospravedlnění ...20 // 1.4 Přímá a nepřímá diskriminace... 21 // 1.5 Zákaz diskriminace v pracovním právu ...22 // 1.6 Aktéři diskriminace ... 24 // 1.7 Obtěžování a pronásledování...26 // 1.8 Odvozená diskriminace ...26 // 1.9 Veřejný ochránce práv a zákaz diskriminace...27 // 2. Diskriminační důvody...31 // 2.1 Rasa a etnický původ...31 // 2.2 Národnost ...32 // 2.3 Státní příslušnost...32 // 2.4 Pohlaví ...33 // 2.5 Sexuální orientace...33 // 2.6 Věk ...34 // 2.7 Zdravotní postižení...34 // 2.8 Náboženské vyznání, víra a světový názor ...35 // 2.9 Další diskriminační důvody podle zákoníku práce... 37 // 3. Zákaz diskriminace a nábor zaměstnanců...39 // 3.1 Úvodem ...39 // 3.2 Inzerce pracovních pozic ...39 // 3.3 Informace o uchazečích o zaměstnání...41 // 3.4 Kritéria pro výběr uchazečů ...43 // 3.5 Nároky neúspěšného uchazeče ...48 // 4. Odměňování a další pracovní podmínky ...51 // 4.1 Úvodem ... 51 // 4.2 Zásada stejné odměny za stejnou práci a práci stejné hodnoty ...52 // 4.3 Transparentnost v odměňování...57 // 4.4 Návrat z rodičovské dovolené...58
// 4.5 Stejná práce, ale různé město...60 // 4.6 Odměňování osob samostatně výdělečně činných ... 61 // 4.7 Odměňování ve státní správě ...62 // 4.8 Bonusy, prémie a osobní příplatky...63 // 4.9 Prémie za docházku ...65 // 4.10 Fond kulturních a sociálních potřeb...66 // 4.11 Příspěvek na penzijní připojištění ...68 // 4.12 Pracovní doba...69 // 4.13 Poskytování dovolené a volna...*...70 // 5. Skončení pracovního poměru...73 // 5.1 Úvodem ...73 // 5.2 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době... 74 // 5.3 Neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou...75 // 5.4 Výpověď zaměstnavatele...76 // 5.4.1 Výpověď pro nadbytečnost ...77 // 5.4.2 Výpověď ze zdravotních důvodů...80 // 5.4.3 Výpověď z ostatních důvodů na straně zaměstnance ...83 // 5.5 Odvolání z vedoucí funkce...85 // 5.6 Odstupné...86 // 5.7 Potvrzení o zaměstnání...88 // 6. Výjimky ze zásady rovného zacházení ...91 // 6.1 Úvodem ...91 // 6.2 Výjimky ze zákazu diskriminace na základě pohlaví...91 // 6.3 Výjimky ze zákazu diskriminace na základě těhotenství ... 94 // 6.4 Výjimky ze zákazu diskriminace na základě náboženství ...97 // 6.5 Výjimky ze zákazu diskriminace na základě věku... 100 // 7. Zvláštní pracovní podmínky některých skupin zaměstnanců...101 // 7.1 Úvodem... 101 // 7.2 Zvláštní pracovní podmínky v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím ... 101 // 7.3 Zvláštní
pracovní podmínky v souvislosti s rodičovstvím ... 102 // 7.4 Zvláštní pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců ... 105 // 8. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ...107 // 8.1 Úvodem ... 107 // 8.2 Přiměřená opatření... 108 // 8.3 Podpora osob se zdravotním postižením... 110 // 8.4 Finanční zabezpečení osob se zdravotním postižením... 113 // 8.5 HIV jako zdravotní postižení ... 114 // 9. Obtěžování, mobbing a bossing... 117 // 9.1 Pojem obtěžování ... 117 // 9.2 Sexuální obtěžování... 120 // 9.3 Pronásledování ...123 // 9.4 Šikana na pracovišti (mobbing a bossing)... 124 // 10. Diskriminace před soudem ...131 // 10.1 Obecně... 131 // 10.2 Jak probíhají diskriminační spory... 131 // 10.3 Nároky oběti diskriminace... 136 // 10.4 Dokazování v diskriminačních sporech ... 141 // 10.5 Pomoc obětem diskriminace v soudních sporech ... 143 // 11. Postih diskriminace ve správním řízení ... 147 // 11.1 Úvodem ... 147 // 11.2 Praktický postup při kontrole... 148 // 11.3 Kontroly v oblasti zákazu diskriminace... 149 // 12. Compliance a interní vyšetřování ...155 // 12.1 Pojem compliance ... 155 // 12.2 Vnitřní předpisy ... 156 // 12.3 Školení ... 157 // 12.4 Interní vyšetřování... 158 // 12.5 Whistleblowing ... 161 // Seznam použité literatury ...163 // PŘÍLOHA - Úplné znění antidiskriminačního zákona...165 // PŘÍLOHA. - Úplné znění ustanovení zákoníku práce o zákazu diskriminace... 175

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC